Teema hinnang:
  • 0Hääli - 0 keskmine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fermi paradoks
#1
Järgnev refereerib võrgumaterjali http://zebu.uoregon.edu/~js/cosmo/lectures/lec28.html

Möödunud sajandi ühe silmapaistvama füüsiku Enrico Fermiga (1901-1954, oli muuhulgas juhtivaid teadlasi Manhattani projektis tuumapommi loomisel, Nobeli preemia 1938) seostatakse järgmist lugu

Aastal 1940 läks rühma tuumafüüsikute omvahelises vestluses jutt maavälisele elule. Väidetavalt küsis Fermi “Nii? Kus kõik siis on?”, pidades silmas järgmist. Kui Universumis on miljardeid eluks sobivaid planeete ja nendel miljoneid tsivilisatsioone, miks pole siis keegi neist Maad külastanud. See vastuolu ongi tuntud Fermi paradoksina.

Fermi paradoksi võimalikke lahendusi saab liigitada järgmiselt:

1.1. Nad on siin
1.1.1. Nad olid/on siin ja on jätnud jälgi: UFOd, paleoastronaudid jms. Probleemid: nende tõendustega ... on nagu on. Ja kui külastasid ammu, siis miks enam ei käi? Kõik sa selgeks? Nagu meie Kuulegi ei taha (?) enam minna?
1.1.2. Nad oleme meie: inimesed on muistse võõritsivilisatsiooni järglased. Probleemid: ühe? Aga kus on kõik ülejäänud?
1.1.3. “Loomaaed”: ET-d hoiavad meid “puuris” mitte lubades kontakte, sh kõrgtsivilisatsioonide kokkulepe mitte sekkuda “primitiivide” ellu. Probleem: aga mõni leppemurdja võiks ju pika aja jooksul ikka ilmuda?

2. Nad on küll olemas, aga pole kommunikeerunud
2.1. Pole aega olnud: valguse kiirus paneb piirid. Probleem: meie galaktika eksiteerib miljardeid aastaid. Selle aja jooksul oleks ka suht väikestel kiirustel nt jõudnud ta täita Bracewell-von Neumann’i (otsi) sondidega.
2.2. Nad signaliseerivad, aga me ei oska neid kuulata (eksootilised sideviisid). Probleem: aga vähemalt mõni neist võiks ju kasutada ka mõnda meile “kuuldavat” meetodit (valgus, raadio).
2.3. Mingitel põhjutel on ohtlik endast märku anda, nt Galaktika on täidetud killer-robotitega, kes ainult jälgivadki, et matsu ära panna. Probleem: miks meile pole tuldud matsu panema?
2.4. Me ei huvita neid. Probleem: kas miljonte võõrtsivilisatsioonide hulgas pole siis tõesti ainustki uudishimulikku?
2.5. Neil on erinev matemaatika (voh-voh, meie matemaatikahuvilised!) – tunnistan, et sellest ei saa ma päriselt aru. Ilmselt peetakse silmas, et kui me tuvastamegi mingi signaali, ei pruugi me sellest aru saada.
2.6. Katastroofid (see võiks olla ka järgmises alajaotuses): ülaasustuse tagajärjel, ohtlike kõrge energia eksperimentide, Grey Goo (nende loodud nanorobotid sõid nad ära) jms tõttu on tsivilisatsioonidel lõplik (mitte eriti pikk) eluiga – nad on kõik (peale meie) surnud.

3. Neid pole olemas.
3.1. Oleme esimesed, elu on meie galaktikas uus asi. Probleem: meie Päike on sihuke täiesti keskmine täht, paljude tähtede ümber oleks elu võinud märksa varem tekkida.
3.2. Sobivate tingimustega planeedid on haruldased: planeedid on üldse haruldased, planeedid õigel kaugusel tähest (vedel vesi võimalik!) on haruldased, üleüldse on ohtlik (gamma-pursked, asteroidide langemine), Maa-Kuu süsteem on haruldane (suur tõusulaine amplituud ehk oluline elu molekulaarseks evolutsiooniks).
3.3. Elu teke ja areng on haruldane: bioloogilise elu tekke, tööriistade valmistmise oskuse, keele arengu, teaduse ja tehnoloogia tekke tõenäosused on kõik väga pisikesed aga nad on kõikvajalikud.

Laias laastus on Fermi paradoksil kaks võimalikku lahendust: 1) elu on väga haruldane tekkima või 2) arenenud tsivilisatsioonid ei ela eriti kaua.
Kumb vastus meile rohkem meeldib? (H)
Vasta
#2
Võibolla on neil häbi, et nende eksperiment ei kandnud vilja, nad arvasid ,et inimesed arenevad edasi nagu nemad aga midagi pole muutund, ka kiviajal võitles inimene materjaalsuse eest nagu praegugi, nõrk surutakse alla või hävitatakse jne. Inimesed on loomad mis siis, et mõistusega.
Vasta
#3
Täielik 9 dimensiooniline kaastunde võrk ümber maakera.

Tere tulemast, armastatud olendid planeet Maal.
Suure rõõmuga jagame teile seda teadaannet. Neile, kes on olnud teadlikud meie tööst juba paljude aastate vältel, tähistab praegune ajahetk missiooni ühe etapi lõpuleviimist ning kulminatsiooni. Raskeim osa meie tööst on tehtud. Nagu enamik teisigi gruppe, kes töötavad meie planeediga, on ka spetsiaalselt meile ettenähtud ülesanded. Nende ülesannete täitmise kohta oleme nõustunud ning kokkuleppinud. Meie töö sisaldab võrgustiku loomist, milline võimaldab teil jõuda ülestõusmise kõrgeimale tasemele. Samuti võimaldab see võrgustik teie nõutavat emotsionaalset puhastumist ning DNA struktuuri ümberkodeerimist. Meie töö sisaldab samuti koodide aktiveerimist neil Maa pealsetel inimestel, kelledel on kokkulepe nende funktsioonide kasutamiseks. Selle projekti nimeks on Projekt Maa Üleminek (inglise keels Project Earth Shift). Teadaanded on selleks, et informeerida teid meie tegevuse tulemustest. Me tahame kasutada seda võimalust selleks, et võtta kokku tänaseni tehtud töö tulemused, sest me saame aru, et see teadanne võib selgitada täielikumalt meie seotust planeet Maaga. Enne kui alustame tahaksime rääkida planeet Maa rollist kõiges selles.

Maa on kolmas planeet kolmest Suurest Eksperimendist Polaarsuse ühinemisel tervikuks. See tähendab, et planeet Maa on spetsiaalne planeet, mis asub kõikidest teistest planeetidest eemal. Tema elanikkonnaks on indiviidid, kes on teada tuntud universumist ning nad asuvad siin ühtseks tervikuks saamise eesmärgil. Selles paljude erinevat liiki elanikega planeedil ning keda juhivad kõrged inkarneerunud hinged ja samuti nende inglid/giidid, loodetakse, et täielik Valguse ja Pimeduse ühinemine on saavutatav. Kui see ühinemine saavutatakse, siis saab rahu valitsema galaktikas ja universumis. Miks? Igal olendil on oma elu plaan, mis on loodud Suureks Eksperimendiks nende Tähe Laste poolt, et lahendada igasugune konflikt. Ei ole vahet kui vana. Need on rasked ning vanad lahendamatuks jäänud konfliktid, mis tekkisid paljude galaktiliste sõdade tulemusena. See tingis vajaduse selle eksperimendi järele. Kui Maa ei saavuta täielikku ühinemist, siis hävitatakse need galaktikad, kust need Maa elanikkond on saabunud. Neid konflikte ei ole võimalik muul viisil enam lahendada. Kui Maa aga õnnestub selles ning rahu tagatakse, siis see Polaarsuse Mäng lõppeb ja hinged, kes saavutasid ühinemise, võivad minna edasi teistesse reaalsustesse. Samuti võivad nad luua uusi universumeid ning mänge, millede läbi nad võivad jätkata oma õpinguid ning arengut.

Täielik ühinemine tähendab kaastunde saavutamist. Kaastunne asub täpselt Pimeduse ja Valguse keskel. See on samuti neutraalne punkt ning Igavese loomingu tühjus, mis väljendub Fibonacci spiraalil ja numbriga 9. 9 on number, mis tähistab lõppu ning algust, see tähendab tühjust. Kas number 9 mitte ei meenuta spiraali kui liikuda ülevalt alla? Seega, Maa peab saavutama ülestõusmise kuni 9-nda dimensioonini, mitte 5-nda dimensioonini nagu teile on räägitud, et lõpetada Polaarsuse Mäng Universumis. Et saavutada ülestõusmise 9-s dimensioon ja täielik ühinemine, tuleb ehitada kõrgetasemelisi elektromagnetilisi võrke ümber 3-dimensiooni võrgu teie planeedil. Need kõrgema tasemelised võrgud tuleb ühendada 3 dimensionaalse võrgu punktidesse. Enne kui läheme edasi, defineerime ära võrgud ning nende otstarbe.
Vasta
#4
Täielik 9 dimensiooniline kaastunde võrk ümber maakera II
Elektromagnetilised võrgud toodavad infrastruktuuri igale dimensioonile. Neid võib kujutada kui elektriga laetud võrgustikku, mille abil liiguvad juhitavad autod meie lõbustusparkides. Iga auto on ühendatud võrguga, läbi pika seadme, mille kaudu liigub elekter. Teie aga olete ühendatud elektromagnetilise võrguga, mis ümbritseb teie planeeti, läbi teie närvivõrgustiku. Iga teekond tähistab käitumisjuhendit. Iga kord kui te õpite uue käitumisjuhendi ära lisatakse uus närvitee teie närvivõrgustikku.

Nagu lõbustuspargis olevad autod, kui te olete lahtiühendatud elektrivõrgust te kaotate jõu ning olete surnud. Kui see aga juhtub võrgustikuga, kus olete neist lahti ühendatud, siis te kaotate mälu. Miks? Teie mälu, nii isiklik kui kollektiivne, on salvestatud võrku ning te saate kasutada seda mälu läbi närvivõrgu (kollektiivne mälu= “Akashic Records”). Öeldu lahti seletamiseks kasutame ühte näidet. Kui see võrk võngub/rappub nagu juhtub see päikesest tulevate pahvakute tulemusel, siis te kaotate ajutiselt ühenduse võrgustikuga. Iga kord kui te kaotate ühenduse, siis kaotate ühenduse nii lühiaja kui pika aja mäluga. Et saavutada uuesti ühendus, peate uuesti looma ühenduse ning selle aktiveerima. Kui teie võrk vibreerib liiga palju või liiga pikka aega, siis on teie ühenduses olemine võrgustikuga raskendatud. See ei põhjusta ainult lühiaja ning pika aja mälu kaotust, vaid ka mõtlemise teravuse vähenemist. Jätkame teemat.

Iga võrgu sisse on salvestatud kujundid. Kujundid oleksid nagu arvuti disketid. Iga diskett sisaldab uskumiste süsteeme ja nendele vastavaid käitumisjuhendeid. Neid võib tunnetada, kuid mitte näha, vähemalt mitte teie vaatevinklist. Kujundid määravad ära selle kuidas te käitute ning mida te mõtlete. Üheskoos nad moodustavad terviku, mis määrab ära teie massiteadvuse seisundi. Mida rohkem on kujundid polariseerunud seda rohkem on tasakaalustamata ning koostöövõimetum tsivilisatsioon. Tulles tagasi lõbustuspargis olevate autode juurde, kui te olete kujundi/tarkvara võrgustikus, mis sisaldab etteprogrammeeritud autode liikumist, siis te peate liikuma auto sõidusuunas, mitte suunas kuhu teie tahate liikuda või tegema teadliku otsuse ning hüppama autost välja. DNA Ümberkodeerimine on üheks näiteks, mis kirjeldaks autost lahkumise näidet, et luua uus käitumisjuhendite pakk, mis baseerub täielikult ühendatud kujunditel.
Vasta
#5
Täielik 9 dimensiooniline kaastunde võrk ümber maakera III

Praegu kontrollivad 3-nda dimensiooni võrgu kujundid enamik inimesi planeet Maal. Teie valikud, mida olete teinud selleks, et astuda kaugemale nendest kujunditest, on loonud 4-nda, 5-nda ja praeguseks ka 9-nda dimensioonilisi võrke. Te saate ühenduse kõrgemate võrkudega võttes omaks uskumuste süsteemid ja käitumisjuhendid, mis sisalduvad neis kujundites. Kui te nii teete, siis te loote uued närvivõrgustikud oma ajus, mis resoneeruvad samal sagedusel nagu võrguga, millega te olete ühendusse astunud. Mida kõrgem on võrk mille võtsite omaks, seda kõrgem on sagedus teie närvivõrgus ... ja teie ... ning teie DNA teeb läbi muutuse kui te võtate vastu rohkem integreeritud kujundeid. Läbi DNA Ümberkodeerimise protsessi te teadlikult loote uue närvi võrgu, mis toetab uut tüüpi DNA-d, kristallilist DNA-d ning temale vastavat kaastundel põhinevat teadvel olekut. Kaastundel põhinev teadvel olek on leitud 9-ndas dimensioonis. Nagu me mainisime varasemalt, on 9-s dimensioon piirkond, kus Mäng lõppeb. Seega DNA Ümbekodeerimine võimaldab teil ühendust võtta 9-nda dimensiooni võrgustikuga läbi 9-nda dimensiooni närvivõrgustiku ja kristallilise DNA ning te oletegi võimelised Mängu lõpetama ning liikuma edasi isegi huvitavamatesse paikadesse. Jätkame.

Me ei saa luua neid võrgustikke üksi. Me vajame teie abi nende loomisel. Kui te annate sellise tõuke, mis looks võrgu (144000 inimest väljendab 12 Primaarset universaalset DNA keeret ja alam keeret, mis vastavad 12 tasemele ja 12 oktaavile igas tasemes 12 kiirelises väljendatud teadvuses teevad sama valiku täpselt samal momendil), siis meie (“meie” sisaldab teisi, Kryon magnetilise inseneride grupist, kes konstrueerivad võrke) oleme võimelised looma nende struktuuri. Kujundite loomisel on samuti vaja meie ja teie vahelist koostööd, kuid need nõuavad ainult ühe indiviidi teadliku otsuse tegemist kas armastusega või hirmuga reageerides teatud situatsioonile (100 ahvi teooria - http://www.wowzone.com/monkey.htm) nende loomise jaoks.

Iga võrk saab olema kõrgema sagedusega, mis eelmine tekitades sellega nagu trepiastme 3-nda dimensioonilisest reaalsusest/võrgust välja, milles teid praegu hoitakse. Esimene osa meie tööst sisaldas massilist spirituaalselt kodeeritud indiviidide äratamist. Nende eesmärk oli luua uus hingeline keskkond läbi mille saaks luua 4-nda dimensioonilise võrgu. Selleks me pöördusime Kristuse kabineti poole (Maa juhatuse kabinet - rohkem teada sellise nimega kui Siiriuslased Sirius B-lt). Aastal 1987 Harmooniline Konveresntsi sündmusega see võrk ka loodi. See väljendab Hingelist teed, esimest astet 3-ndast dimensioonist välja ning ka teed kõrgemate tasemete võrkudele. See omakorda toetab kõrgema teadvuse tasemeid saabuma Maale nii õpetajate kui õpetuste kaudu. Me kutsume seda võrku kui “Kristuse teadvuse võrk”. See kuulutas aga hingelisuse tagasitulekut, mille kaudu inimesed pöörduvad teaduse tuleku poole.
Vasta
#6
Täielik 9 dimensiooniline kaastunde võrk ümber maakera IV

Aastatel 1987 kuni 1994 me keskendusime kujundite loomisele 4-ndasse dimensiooni ning samuti ka 5-nda dimensiooni võrgu ettevalmistamisele. Kui planeet tõuseb üles on vaja luua informatsiooni võrk, mis on protsessi üheks osaks, mis peab andma inimestele peidetud teavet, et nad saaksid infot valikute kohta nende ülestõusmisel. Kui see info ilmutati inimestele, siis sel ajal inimesed vaevlesid kannatuste all äraandmise ja ebaaususe tõttu. Sellest hetkest lähtudes peavad nad tegema otsuseid, mida nad edasi teevad. Kas nad võtavad vastutuse nagu Looja Jumal/Jumalanna või reageerivad vihaselt nagu ohvrid teevad? Kui nad saavad ohvriteks, siis nende ülestõusmine lõpeb 5-ndas dimensioonis. Kui nad aga võtavad vastutuse oma kannatuste kohta, siis muudavad nad kannatused kaastundeks, mis annab võimaluse teha suure hüppe ülestõusmisel ilma, et selleks kuluks paljusid aastaid tööd tehes.

1996 aastal 5-nda dimensiooni võrk sai loodud läbi kombineeritud vahendite, kelleks olid need keda me äratasime ja aktiveerisime Esimese lainena (1994-1996) koos uue rassi olenditega, kes hakkasid Maale inkarneeruma 1960-ndate paiku. Me kutsume neid Ämblik Inimesteks. Teie nimetate neid mitme nimega, enim tuntud on Indigo Inimesed. See rass on tuntud läbi Galaktika selle poolest, et nad on võimelised looma tehnoloogilisi võrke. Kuna neil puuduvad madalamate chakrate emotsioonid (nad on kaotanud need), siis tasakaaluks sellele nad leppisid kokku luua võrk, mille kaudu teie saaksite ligi kogu infole. Te teate seda kui World Wide Web või lihtsalt Internet.

Aastatel 1996 – 2001 me aitasime teil luua rohkem integreeritud kujundeid läbi emotsionaalse puhastuse, lootes sellega ettevalmistada 9-nda dimensioonilist võrku. Need, kes olid ärganud selleks ajaks kogesid kiirendatud emotsionaalset puhastust koos psüühiliste ja emotsionaalsete sümtomite suurema esinemissagedusega nagu ei kunagi varem. Nad puhastasid mitmetes dimensioonides tuhandeid elatud elusid mõne aasta jooksul. Intensiivne puhastumine rajas tee võimsa hüppe võtmiseks teadvuses ning mille tõttu pole vajadust enam luua 6-nda, 7-nda ja 8-nda dimensiooni võrkusid.
Vasta
#7
Täielik 9 dimensiooniline kaastunde võrk ümber maakera V

2001 aastal Pimedus võttis viimase sammu, mis tema arvates pidi tooma Maa lõplikult tema orjaks. Selleks oli sündmus 11.09.2001. Nende sündmustega pidi saama Maa lõplikult Pimeduse täieliku kontrolli alla. Kuna Esimene laine oli teinud oma tööd hästi ning loonud 5-nda dimensioonilise võrgu ning kujundid, pidi Pimedus leppima üllatusega. Selle asemel, et Maa saaks lõplikult Pimeduse orjaks, tegi uus võrk hoopis uue ja puhta tee vabadusele. Pimeduse plaan ... plaan, mida hoolikalt kavandati tuhandeid aastaid ... oli vigane ning nende eesmärk jäi saavutamata. Uus võrk oli tõsine probleem Pimedusele, sest see baseerus kaastundel, kõrgeimal sagedusel universumis ning ühel jõul, mille üle nemad on võimetud, sest see neutraliseerib kõik. Pimedus teadis, et kui inimesed loovad sellise olemusega võrgu ei ole pimedusel mingit võimalust kontrollida inimesi, sest inimesed võivad ühineda igasugusel hirmul baseeruval relval või olukorral, mida Pimedus võiks luua. Sellest hetkest alates algas võidujooks. Pimedus grupeeris ennast ümber samal ajal kuni me jätkasime oma integreerumise plaanide elluviimist (jätkates emotsionaalset puhastamist ja luues isegi rohkem ühinenuid kujutisi). Uued kujutised 9-nda dimensiooni võrgu jaoks saavad olema kaastundlikuimad ning lõplikult ühendatud nii, et nad neutraliseerivad igasuguse polariseerumise ja hirmu. Kui te jõuate kaastunde või neutraalsuse kohta, siis näete, et seal ei esine ühtegi võitlust ... konflikt lõppeb ning tema energia läheb tagasi tühjusesse. Et saavutada see mõõtmatult suure ülesande lõpuleviimine, vajame me rohkem galaktiliselt kodeeritud isikuid. See oli ajahetk, mil me äratasime ning aktiveerisime Teise laine.

Pimeduse uus tähtaeg globaalse kontrolli saavutamiseks Maa üle oli 31.12.2002. Pimedus teeb kõik selleks, et peatada ühinemise protsessi ning selle tulemusena orjastada planeet. Üks nende peamistest seadmetest on selle täideviimisel sageduse piirangu loomine ümber maailma, mis kontrolliks inimesi biokeemilisel tasemel kasutades skalaarseid laineid (loe 9D Nibiruan Council Perspective on 2003). Meie teiselt poolt anname kõikvõimaliku abi lõpetamaks kujundite loomise. Kui kõik 9-nda dimensiooni kujundid on lõplikult valmis enne 31.12.2002 ja võrk on ankurdatud planeedi külge, siis on vabadus koos ülestõusmise võimalusega kõrgeimatele tasemetele igaühele võimalik, kes aga seda soovib. Pimedus võib aga orjastada ainult need, kes soovivad jääda 3-ndasse dimensiooni. Teisest küljest kui me aga ei õnnestu oma ülesande täitmisel ning Pimedus jõuab luua sageduse piiraja esimesena, siis inimesed ei jõua kunagi kaugemale 5-ndast dimensioonist ning selle tulemusena Maa kas orjastatakse või hävitatakse. Me teame seda, sest 5-s dimensioon on just see tase, millega lõppes teine Maa Suur Eksperiment. Teisel Suurel Eksperimendil, kui kõik saladused ilmutati inimestele, siis inimesed ei suutnud omaks võtta nii palju kannatusi, reetmisi ja ebaõiglust. Neil ei olnud ka toeks Kaastunde võrku ja ka kujundeid, mis sisaldanuks juhendeid, mis muudaks kannatused kaastundeks. Lõpp tulemuseks nad suunasid oma käed teineteise vastu ning nende mure hävitas hoopis planeedi. Pimedus ei taha Maad hävitada, nad tahavad orjastada Maa. Nende idee on kasutada sageduse piirajat, relva, mida nad proovisid kasutada ka Teises Suures Eksperimendis. Nad aga ei jõudnud nii täiuslikuks seda relva teha õigeks ajaks.

27.12.2002 olid valmis kõik 9-nda dimensiooni kujundid ning võrk ise ankurdatud turvaliselt planeet Maa külge. Viimane kujund sümboliseerib lukku, millega on kaitstud 9-nda dimensiooniline võrk. See valmis 15.12.2002. Me võitsime selle võidujooksu. Pimeduse sageduse piirang võtab aga veel mõned kuud aega enne kui seda on võimalik rakendada. Koos selle viimase kujundiga on kindlustatud samuti 3-ndast dimensioonist 9-ndasse dimensiooni turvaline ning kindel ülestõusmine. Nüüd olete vabad tõusma ülesse ning looma täielikult ühendatud reaalsuse. See tähendab seda, et teil on võimalik omada harmooniat mitmekesisuses. Te ei pea polariseerima end Valgusesse või Pimedusse, looma ühiskondi või kollektiive, mis põhinevad sõjal. Te võite omada ühiskonda, kus tervik on arusaadav ning iga indiviid on vaba valima oma mõtteid ning tegema otsuseid olles ühenduses tervikuga. See on enneolematu olukord universumis. Kuid teie saavutasite selle võimaluse. Palun ärge laske ennast ümber rääkida kellelgi, et Maa on kaotanud põhjuse või eksperiment läks valesti. See on olnud alati täpne.

2003 – 2005 äratatakse Kolmas ning viimane laine galaktiliselt kodeeritud indiviide. Neid saab olema umbes 1 miljard. Nende eesmärk on viia planeet Maa Galaktilisse Kommuuni. Need on väga pühendunud indiviidid, kelle emotsionaalse puhastumise ja DNA ümberkodeerimise protsess on tunduvalt lühem kui kahel eelneval lainel. 2007 aastaks ei ole enam maailm selline nagu teie seda tunnete praegu ... see saab olema galaktilisel tasemel planeet otseses füüsilises ühenduses oma maaväliste naabritega.

Nagu me mainisime teadaande alguses on peamine osa meie tööst praeguseks lõpetatud. Viimased aastad kuni 2012 aastani on selleks, et juhtida ning nõustada indiviide DNA ümberkodeerimise lõpuleviimisel ning emotsionaalsel puhastumisel. Seda kõike selleks, et saavutada 9-s dimensioon ning saada kaastundel põhineva galaktilise ühiskonna kodanikuks. Need indiviidid saavad rassi seemneks uutele olenditele, kes valguvad üle galaktika ning toovad rahu galaktikasse, mille nimel me kõik oleme kauaaega vaeva näinud.

Koos Kolmanda laine ärkamisega, tekib suur nõudlus nõustamise järele. See nõudlus kohtab neid, keda me nimetame Galaktilisteks nõuandjateks ning me oleme juba alustanud nende väljaõpet. Kui sa oled galaktiline nõustaja, siis sa leiad selle kokkuleppe kodeeritult su Elu saatusesse (teekaart, mille sa lood praeguseks inkarnatsiooniks ning mis sisaldab kõike õppetunde mida sa vajad koos kõikide kokkulepetega ning inimestega läbi millede/kellede sa saad õppida selle elu õppetunde).

Me sooviksime nüüd väljendada meie sügavat austust kõigile teile nii maal - kui tähel sündinutele, kes on saavutanud kõik selle Leedi Gaia jaoks.

Lõpetuseks, kui 2003 aasta sündmused ilmnevad, siis hoidke meeles, et teil on kõigist situatsioonidest väljapääs olemas. Pimedus jätkab oma mängu ning üritab orjastada Maad. Nüüd on kõik teie kätes, inimesed Esimesest ja Teisest lainest koos nendega kes tulid siia enne Hingelise laine loomist, et näidata Leedi Gaia lastele teed vabadusele ja uuele harmoonia ja rõõmu reaalsusele. Õpetage neid kasutama oma Kaastunde “Sisemist Tehnoloogiat”. Näidake neile, et see on üks ja ainuke jõud, mis jätab Pimeduse võimuta. Kasutage seda, olge see, ning see maailm, millest süda ihkab on teie.

Armastusega teie teenistuses
Devin, Galaktilise Föderatsiooni 9-nda dimensiooni Nibiru Nõukogu Juht
Vasta
#8
Oleme kyll jube yksi ja mahajäetud!
Lausa nutt tuleb peale.
Vasta
#9
äkki nad lihtsalt ei ole nii kõrgelt arenenud ja ei suuda nii kaugele mingit tehnikat saata või värki
Vasta
#10
Pregusel ajastu ei tuleks küll unises tujus olla; liiga palju võimalusi jääks kasutamat-
Vasta
#11
Tsitaat:Algselt postitas: HadziOgloe
2003 – 2005 äratatakse Kolmas ning viimane laine galaktiliselt kodeeritud indiviide. Neid saab olema umbes 1 miljard. Nende eesmärk on viia planeet Maa Galaktilisse Kommuuni. Need on väga pühendunud indiviidid, kelle emotsionaalse puhastumise ja DNA ümberkodeerimise protsess on tunduvalt lühem kui kahel eelneval lainel.

Kui see protsess on plaaniliselt kulgenud, siis peaks ta olema praktiliselt lõpule viidud. Puhtstatistiliselt tähendab see seda, et kui meie foorum pole mingis erilises ebasoosingus, peab meil selliseid isikuid olema sadakond. Siit edasi küsimused: (1) Kas nad ise võiksid seda teada? (2) Kas nad võivad seda avalikult üles tunnistada? Saan aru, et võib olla palju põhjuseid, miks vastus ühele või mõlemale küsimusele on eitav. Kui see aga oleks jah ja jah - siis oleks nii tore teada, kes need meie "edasijõudnud" kaaslased on (kunagi, mäletan, oli siin jutuks, et meie hulgas üks või kaks inglit on - ma ei tea, kas see on seesma). Andke (kui tohib), endast teada! Enda kohta pean paraku ütlema, et mind ei ole äratatud ... või kui äratati, siis nii, et ma sellest ise aru ei saanud.

Muudetud: 3-9-05 kell 17:20:07 Hallucigenia
Vasta
#12
Kuidas Webmaster selle ainevaldkonna avastas

Kõik sai alguse 25.09.1989.a. hommikul hommikusööki sööma asudes. Neelates esimest toiduportsionit sel hommikul tundsin äkitselt rinnus tugevat valu. Tundus nagu oleks olnud söögitorus midagi ees. Sel hommikul ma ei söönudki rohkem, ainult jõin (mitte alkoholi). Ema andis mulle veel tableti nimega "Nošpa". Peale selle sissevõtmist hakkas alakõht tugevalt valutama. Seetõttu keeldusin edasi võtmast neid tablette.

Niimoodi möödus umbes 2 nädalat. Rinnus olev valu tekitaja liikus tasapisi mööda roideid kuni jõudis selgrooni samal kõrgusel. Sain süüa aeglaselt ka toitu, tundes siiski ka tuima valu nii rinnus kui seljas. Muidu tundsin, end hästi. Otsustasin siiski minna arsti juurde. Arst saatis mind haiglasse uuringutele. Viibisin Keila haiglas 10 päeva. Uuriti südant, tehti koormusteste ning neelasin mõõka, mis vajalik mao uurimiseks. Ei leitud midagi ning haiguslehele kirjutati "mao häired jne".

Selgroost kadus vähehaaval tuim valu ära kuni päevani 25.09.1990. Siis tundsin uuesti selgroos midagi olevat ning samas kohas. See tundus aga tunduvalt nõrgem kui eelmisel aastal kogetu. Kestis umbes nädala. Kuhugi ei pöördunud, et teada saada, mis seda tekitab. Nii kuidas see tekkis, see ka vaibus kuni 25.09.1991-ni. Siis tundsin õrna tuima valu tunnet kehas 2 päeva jooksul ning kadus vaikselt.

Kõik läks normaalselt kuni saabus 1992 aasta jaanuar ning eksam TTÜ-s. Minu jaoks oli koolis käimine sel ajal A ja O ning kui ma ei saanud hakkama koolis hästi, siis oli see elu suurim probleem mulle. Juhtuski ühe eksamiga see, et ma ei suutnud jätta endale meelde jooniseid. Sain aru, et olen suure probleemi ees. Seega istusin ühel õhtupoolikul oma kirjutuslaua taha ning võtsin palvetamise asendi sisse. Saatsin väga sügavalt hingelise palve teele ülesse nõnda nimetatud Jumala poole. Palve sisuks oli see:"Jumal, ma annan ennast sinu käsutusse koos oma kehaga. Kasuta seda ise oma äranägemise järgi. Ma ei oska edasi elada enam." Kui olin sellise palve saatnud (tundsin seda sisimas), siis läks mul tunduvalt kergemaks.

1992 aasta lõpuks hakkasid palve tulemused paistma. Ema tõi mulle Paradoks B teise numbri koju. Mina lugesin, kuid aktiivsust selliste teemade vastu veel üles ei näidanud. Alles, siis kui nägin Paradoks B viiendat numbrit, hakkasin meeletult huvi tundma selliste teemade vastu. Ostsin kõik paradoksid sellest alates kuni 1997-nda aastani. Sellest hetkest alates on huvi säilinud ning mu päevikutes on mõtteteri ja kogemusi kogunenud piisavalt. Samuti on katsetatud neid teadmisi enda peal.

Webmasteri koduleht asub:
http://www.hot.ee/taurpi/My_Eso/mystic.h...0Webmaster
Eks ta umbes nii algab kõigil.
Füüsiliselt küllaltki piinarikas.
Nüüd tean, et ravimtaimede kontsentraate kasutades oleks kõik plju kergem olnud, aga siis (1985-2000) seda ei teadnud.
Luhupidamisega,
Hadzi Oglõ
Vasta
#13
Pilte kosmiliste inimeste kohalviibimisest:
3D mitte ületada suutvad Maa inimesed evakueeritakse suurte evakuatsioonilaevadega.
http://www.universe-people.com/obr_bar/obr126.jpg

Evakuatsioonilaevu on terve laevastik.
http://www.universe-people.com/obr_bar500/obr804.jpg

Need ei maandu kunagi, või kui, siis asustamata piirkondades. Seda selleks, et nende saabumist ei peetaks invasiooniks (TV ja kiono on planetaarse eliidi programmi kohaselt inimesed ära hirmutanud).
Tõstekiirtega tõstetakse inimesi üles, lastakse kosmilised inimesed alla jne. Selleks ei pea maanduma.
http://www.universe-people.com/obr_bar500/obr849.jpg

Väikelaevade tüübid:
http://www.universe-people.com/obr_bar500/obr909.jpg
http://www.universe-people.com/obr_bar500/obr910.jpg
http://www.universe-people.com/obr_bar500/obr911.jpg
http://www.universe-people.com/obr_bar500/obr912.jpg
http://www.universe-people.com/obr_bar500/obr913.jpg

Väikese kosmoselaeva läbilõige, kahtlaselt III Reichi VRIL´i moodi.
http://www.universe-people.com/default_e.htm


Praegusel ajal on peaaegu kogu kosmiline kohalolek valdavalt 5D tasandil, et inmkond ei hakkaks rakettidega ründama. On olnud õnnetusjuhtumeid.
5D rahvast on siinsamaski liikumad.
Sensitiivid näevad neid, aga ei taha eriti rääkida sel teemal; kartes mõnitamist ja vaimuhaiglasse paigutamist.
Vasta
#14
Kosmilisi inimesi on kohal mitmesuguseid. Üldiselt väga meeldivad inimesed.
http://www.universe-people.com/obr_bar/obr131.jpg
Planeet malba rahvast ei oskaks arvatagi, et teine inimkond, kui ilma skafandrita vastu tuleks. Eks nad kõnnivad emie hulgas ka, kui tarvis.
http://www.universe-people.com/obr_bar/obr160.jpg

Suure evakuatsioonilaevastiku komandör Asthar. Kõrge vaimne olend, aga ka meeldiv inimene.
http://www.universe-people.com/obr_bar/obr252.jpg

Veel Malba rahvast.
http://www.universe-people.com/obr_bar/obr276.jpg

Paljude inikondade koduplaneedid on väga kaunid.
http://www.universe-people.com/obr_bar/obr272.jpg

Sellised väikesed laevad käivad meil külas, kui tarvis.
http://www.universe-people.com/obr_bar/obr277.jpg

Osa kosmilisi inimesi on meile harjumatu väljanägemisega.
http://www.universe-people.com/obr_bar/obr367.jpg

Suure Kosmilise Eskadroni peastaap on 42 kilomeetrit pikk.
http://www.universe-people.com/obr_bar/obr429.jpg

732 aastane tähelaevade eskadroni komandör, noor aga nii kõrgel kohal juba.
Siinsetel noortel on , kellelt õppida!
http://www.universe-people.com/obr_bar/obr429.jpg

Plejaadide inimkonna baaslaev meie planeedi orbiidil, ainult 2 km läbimõõduga (suhteliselt väike baaslaev)
http://www.universe-people.com/obr_bar500/obr794.jpg
Vasta
#15
Vabandan, sest eelnevas kirjutises kõik viited ei vii õige pildi juurde (paar valeviidet).
Vasta
#16
jah... küll see armastus on ikka vägev... universaalne emotsioon et peaks mainima.
me inimesed siin maal oleme kõigi poolt igati armastatud ja meid päästetakse päästetakse...


selline PULLIP**K hakkas jah levima 19nda sajandi lõpul kui rikkad inglise aadlikud hakkasid huvituma esoteerikast.
20nda sajandi algul vajas inimkond sõdade vahele lootuskiirt... pole siis ime et selline jura avasüli vastu võeti. kes ei tahaks sõjakoleduste vahel taeva poole kiigata ja jeesusesse uskudes end päästa lasta?
Vasta
#17
kas keegi midagi ette võtta ei saaks???
Vasta
#18
Tsitaat:Algselt postitas: HadziOgloe
Pilte kosmiliste inimeste kohalviibimisest:
http://www.universe-people.com/obr_bar/obr126.jpg

Need ja järgmise posti pildid ... on ju kenad pildid ... aga ega Sa nendega ometigi midagi tõestada taha?
Vasta
#19
Mina näen Fermi tõstatatud küsimusele peamiselt kaht vastust:

1. Universum on lõputu suur, mis tähendab lõputult palju asustatud planeete. Need on laiali hajutatud selles lõputa ruumis. vahemaad on suured ja on vägagi tõenäoline, et mateeriat ei olegi võimalik liigutada nii suurte vahemaade taha elusorganismi elueaga. Seega logistiline takistus.

2. Ka aegruum on lõputu ja see lõputu hulk tsivilisatsioone paikneb selles aegruumis hajali ja on igal ajahetkel lõputul hulgal erinevatel arenguetappidel.

Seega on suht ebatõenäoline, et selles lõputa suures universumis satuks mõni tsivilisatsioon piisavalt lähedale ja oleks sellisel arengutasemel, et meie planeedist huvituda ja teha seda just selles mõnetuhande aastases ajapunktis, mil me oma praegust tsivilisatsiooni tunneme.

Seega, palju segast juttu ühes väikeses postituses.


Muudetud: 4-9-05 kell 02:45:54 glaurung
Vasta
#20
Tänks, glaurung - ometi keski, kes asjast räägib -
jah, just kontakti selliste "lihast ja luust" (st atomaarsel mateerial baseeruvate) tsivilisatsioonidega pidas Fermi silmas. Ja Sinu arvamused on päris mõistlikud. Muidugi võib minu esimeses postis refereeritud katastroofide (2.6) all mõista ka "ülesminekut" (ascension) - st protsessi, kus tsivilisatsioon jätab maha oma senise atomaar-molekulaarse materiaalse kandja, vahetades selle mõne "peenema" mateeria vormi vastu ja see uus vorm kasutab sidevahendeid, mis meile tundmatud (2.6+2.2). Siinkohal on sobiv meelde tuletada, et ca 95% mateeriast, millest koosneb meie universum, on meile tundmatu. Idee "ülesminekust" pole ju iseenesest uus - Piibli "ülestõusmine" ja nt kirjanduslikult väga mõjuvas vormis Arthur Clarki sünge(?) anti(?)utoopia "Childhood's end" (1953). Mis puutub taolise asja võimalikkusse lähitulevikus (nt 2012) siis ... eks aega näita ... kuskil siin ma kirjutasin, mis juhtub siis, kui see aeg kätte jõuab ja midagi ei juhtu ... et siis antakse teada, et nii ja naasugustel põhjustel on ajakava muutunud ("Having completed the final template to heal the last major galactic wound from the previous two failed Earths, their timeline (The First Earth) had changed. It had blown apart ending an intergalactic war involving several races but as a result of the timeline shift, it was now intact." / või see siin: "All right, now. We have asked to speak with you because there has been a change in plans. As we have indicated, the Creator loves surprises (ehhee! - minu bold H), and now we are also surprised by some recent events that have presented for us to respond to." või "DUE TO THE CHANGE IN PLANS, THERE WILL BE NO MORE PUBLIC MESSAGES FROM THE HOSTS.") ja tõenäoliselt ei anta enam nii konkreetseid tähtaegu tulevikuks ("We are not going to place estimates on the timeframe for your lifting into the ships at this time." - eelmisest viitest) või (lisan veel mõned võimalused), öeldakse, et mingi tegelikult toimunud sündmus (olgu selleks nt mõni suurem maavärin, uputus vms), oligi tegelikult see ascension või et kõik tegelikult toimuski ... ainult meile (harilikele inimestele) pole antud seda tunnetada (ka selle kohta oli üks ilus näide, kus räägite sellest, et tegelikult me juba polegi enam seesama Maa, vaid selle hologramm - aga ise seda muidugi ei tunneta - võrguviide kadus kahjuks käest).
Ja lõpuks ja veelkord - ma olen kaugel sellest, et pidada selliste sõnumite saajaid ja vahendajaid, mille kohta Hadzi Ogloe on siin ja mujal rikkalikult näiteid toonud, sharlatanideks. Neid endid tabavad väga rängad psüühikalöögid, kui sõnumid valeks osutuvad, sõnumisaatjad "vigurdama" hakkavad või selgitusteta "side" lõpetavad. Neist on kahju.
Vasta
#21
üks võimalus on välja jäetud minu arust...

nimelt... miks me ise ei külasta võõraid maid?
mis siis kui teised rassid on samal tasemel meiega? ja ilmaruum ON suur... nii et on a võimalus et oleme lihtsalt kahe silma vahele jäänud...

minu jaoks annab sellele kõige toredama vastuse selline sari nagu Stargate. maailmu on tuhandeid... enamuses neist elavad inimesed kes ei tea võõrastest galaktikatest halligi. ja on neid kes liiguvad mööda ilmaruumi... või vähemalt on liikunud.
areng on äkki muutunud niivõrd kõrgeks et nad ei tunne enam vajadust füüsilise maailma järele...

mis neid kosmosest otsida... meil maapealtki ju rassid lihtsalt haihtunud (tolteegid, maiad...)
Vasta
#22
celtic: ... üldiselt Sinuga nõus ... et mis me ikka teiste kallal norime, kui ise kusagil eriti pole käinud ... miski mõte vist selles, et kui maailmu ON palju, siis mõned võiksid meist ikka ette ka olnud jõuda ja rändamises tublimad olla ... muidugi, kui asutatud maailmu on hõredalt (ja universumi iga lõplik), siis ei pruugi isegi lõpmatu universumi korral (kus siis asustatud tähesüsteeme lõpmata palju) naabrid olla kokku saanud ... ja muidugi on ka võimalused, et kui see kosmoses reisimine ikka väga pikaldane ja vaevarikas on (no ei leiutata neid "täheväravaid"), siis kaob inimestel ka huvi ja ühiskond stabiliseerub-stagneerub omaenese "nabavaatlusse" (tegeldakse kaunite kunstide ja muu sellisega, teadus enam edasi ei arene ...). Aga muidugi on ka võimalus, et areng viib (kiiresti või hüppega) nii huvitavatesse sfääridesse, et mingite primitiivsete mutukate peale nagu inimesed aega lihtsalt enam ei jagu. Ja tolteegid ja maiad on muidugi hoiatav näide kogu inimtsivilisatsiooni jaoks.

Müstik: see on huvitav teave! Kas aga pole nii, et taolist infot on veel palju-palju enam? Mingis interpretatsioonis kõik UFO-d, asjad millest siin nt Hadzi-Oglõ kirjutas ja palju muud. Kokkuvõttes liiga palju. Võib ju kujutada, et mingi võõrtsivilisatsioon käitub teisiti kui meie, aga kõik see, millele siin viitan, läheb kaugelt mööda sellest, kuidas meie arvatavasti käituksime, kui me mingi teise tsivilisatsiooniga kontakti saaksime.
Vasta
#23
arvestades et ilmaruum on lõputu... siis on ka võimalus et üks võimalikest tsivilisatsioonidest satuks maale 1:lõpmatusele
Vasta
#24
Pakuks kah mõned mõtted.
NSR, et sõjaväe käes pidavat ikka olema tõendeid maavälisest elust kuid seda ei saa vettpidavalt kinnitada ega ümber lükata. Hetkel see polegi tähtis. Kui oletame hüpoteetiliselt, et maavälised olendid avalikult välja ilmuvad, siis sõjavägi üritaks neid kindlasti enda kontrolli alla saada. Samas... kui need maavälised olendid juba siiani suudavad reisida, siis vähemalt tehnika poolest on nad meie tsivilisatsioonist tunduvalt kaugemale arenenud ehk siis mingis mõttes oleme nende jaoks primitiivid ja tõenäoliselt saaks nad meile koha kätte näidata aga samamoodi nagu meie ei viska sipelgapessa granaati, hoiavad ka nemad parem eemale ja ei sekku. Vastus küsimusele, miks nad kontakti ei otsi võib samuti selles olla, et vaatluse tulemusel saadi juba pihta, et oleme oma pragusel arenguetapil nende jaoks suhteliselt agressiivsed ja ohtlikud.
Teistpidi, uudishimu tappis kassi, võibolla nad vahel tulevad siiski ka piisavalt lähedale. Kuna inimese aju on sisuliselt keerukas masin, mille ehitust me täpselt ei tea, võib olla, et nemad teavad sellest rohkem ja suudavad teatud sündmused ajust kustutada või neid moonutada. Samuti võib olla, et nad suudavad ennast meie jaoks nähtamatuks muuta ja kasutavad vahendeid ja tehnoloogiat, mida meie oma tehniliste vidinatega tuvastada ei suuda.
Vasta
#25
Tsitaat:Algselt postitas: celtic
arvestades et ilmaruum on lõputu... siis on ka võimalus et üks võimalikest tsivilisatsioonidest satuks maale 1:lõpmatusele

Kuna tsivilisatsioonide arv on samuti sel juhul lõpmatu, saame siiski lõpmatus:lõpmatusele. Muidugi võibolla saaks tõestada, et universumi lõpmatus on tsivilisatsioonide lõpmatuse suhtes kõrgemat järku aga see selleks. Tegelikult tõesema pildi saamiseks peaks vaatama mitte lõpmatuid suuruseid vaid tsivilisatsioonide tihedust mingis ruumiühikus... aga ega sellest hetkel eriti targemaks muidugi ei saa, neid numbreid pole meil tänase seisuga ikka kuskilt võttawink
Vasta
  


Alamfoorumi hüpe:


Kasutaja, kes vaatavad seda teemat:
1 külali(st)ne

Expand chat