Teema hinnang:
  • 0Hääli - 0 keskmine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Külmfusioon
#1
Kui kaks keemikut lubasid 20 aasta eest maailmale piiramatut energiaallikat, näis see sajandi suurima läbimurdena. Innustunud järeleproovijate katsetused aga jooksid kõik tühja ja imerohi – nõndanimetatud külmfusioon – langes põlu alla. Ent nüüd on tekkinud uus lootus.

Avastus, mille keemikud Stanley Pons and Martin Fleischmann 20 aasta eest tegid, näis aga nõnda revolutsiooniline, et ei kannatanud oodata ametlikku ja aeglast avalikustamise kulgu. 23. märtsil 1989 kutsus Utah ülikool, kus Pons töötas, kokku ajakirjanikud, et teada anda: leitud on uus ja ammendamatu energiaallikas.

Revolutsiooni nimi oli külmfusioon või külm tuumasüntees, teisisõnu toatemperatuuril aset leidev aatomituumade ühinemine. Fusioon on sama protsess, mis kütab meie Päikest ja kõiki teisi tähti: enamasti ühinevad kahe vesiniku aatomi tuumad, andes tulemuseks heeliumi. Protsessi juures vabaneb tohutu energia, mis jõuab Maale soojuse ja valgusena.

Inimene on suutnud seda Maa peal järele teha küll, kuid vaid tohutu kõrgete temperatuuride ja ülitugeva magnetvälja juures. Seadet, mis suudaks termotuumareaktsioonist energiat toota rohkem kui ise ära kulutab, pole igatahes senini suudetud ehitada.

Ja äkitselt ütlevad kaks teadlast, et on suutnud tuumade ühinemist tekitada tavalises keemialaboris, väga lihtsate vahenditega, ilma mingite eriliste nippideta. Sensatsioon! Sisuliselt tähendab avastus piiramatus koguses puhast energiat kogu maailmale ja muudab kardinaalselt kogu meie elulaadi ja maailmakorraldust.

Seade ise oli lihtne elektrolüüsija, mis läbistas vooluga rasket vett. Kui tavalise vee koostises oleval vesinikul on tuumas vaid prooton, siis raske vee puhul asendab tavalist vesinikku raske vesinik ehk deuteerium, millel prootoni kõrval on tuumas ka üks neutron.

Võtmetähtsusega olid pallaadiumelektroodid, mis Utah ülikooli keemiaprofessori Pons ja tema Inglismaal Southamptoni ülikoolis töötava kolleegi Fleischmanni sõnul sundisid deuteeriumituumi ühinema.

Reaktsioonist andsid tunnistust eralduvad neutronid, samuti nõndanimetatud liigse soojuse teke ja heeliumi leidumine.

Kirjeldatud efekti püüdsid koheselt korrata kümned uurimisrühmad kogu maailmast, isegi praguneva raudse eesriide taguses Eestis.

«Ega meiegi polnud Eestis ainsad, keda sedalaadi uurimistöö oli ahvatlenud. Ühes Tallinnagi uurimisasutuses süveneti külmsünteesi temaatikasse ja sealsete inimestega suheldes kuulsime neiltki salapära ja eufemismidega vürtsitatud jutte õnnestumistest,» kirjutab Strandberg.

«Meie ehitatud reaktorist ei tulnud aga ainsatki oodatud neutronit. Ainult ühel korral märkasime teatud perioodi tagant neutronite jälgi, kuid nende põhjustajaks olid ilmselt üle instituudi lendavad Nõukogude pommilennukid Tartu lennuväljalt.»

------------------------------------------------------------------------------

Mai alguses kogunes tõendeid uurima Ameerika Füüsika Selts. Pons ja Fleischmanni väiteid langesid seal terava kriitika alla ning mehi endid süüdistati ebakompetentsuses. Tulid nad avalikkuse ette ju enne, kui olid oma katsetulemusi piisavalt kontrollinud, lisaks olid mõlemad tuumaosakeste mõõtmise alal kogenematud.

Nii originaalkatse kui ka õnnestumist väitvate korduste puhul leiti puudusi eksperimendi juures kasutatud tehnika või mõõtmiste osas. Suur osa juhtivatest füüsikutest leidis, et väide külmfusioonist on alusetu.

Asju uurinud USA energeetikaministeeriumi töörühm jõudis sama aasta oktoobris samale tulemusele, abiks muu hulgas Massachusettsi Tehnikainstituudi teadlaste leid, et tõendina pakutud gammakiirguse spektri analüüsis on oluline viga.

Suure osa teadlaste jaoks oli külmfusioon sellega maha maetud. Kuid üksikud ei andnud alla. Mõned aastad tegeles uurimistööga veel Utah ülikool, seejärel kolisid Pond ja Fleischmann Prantsusmaale. Riikidest rahastas külmfusiooni uuringuid enim Jaapan, kuid aastatuhande vahetuseks loobusid lõpuks ka nemad.

Sestsaadik on kõik külma tuumasünteesiga seonduv olnud teadusilmas tundlik teema, kõikudes parateaduse piiril. Ühelt poolt levivad vandenõuteooriad, nagu oleks külmfusiooni kui piiramatu ja odava energiaallika «tapmine» olnud termotuumafüüsikaga tegelevate teadlaste või naftafirmade või mõningate valitsuste huvides (või keda iganes parasjagu maailmavalitsemise kavades vaja süüdistada on), teisalt on kartus kolleegide kõõrdpilkude ees hoidnud tõsiseid teadlasi eemal edasiste uuringute läbiviimisest.

Külmfusiooni nimetust saatva halva maine valguses on praegused uurijad asunud tegutsema vähempretensioonika termini all, kõneldes madala energiaga tuumareaktsioonidest (low-energy nuclear reactions, LENR). Ning paljulubavaid teateid tuleb endiselt aeg-ajalt, kuigi ükski neist pole suutnud valitsevat skepsist kuigivõrd murendada.

Näiteks on väidetud, et atsetooni pommitamine kõrgsageduslike helidega tekitab lahuses mulle ja nende lõhkemine käivitab tuumasünteesi. Ent sellegi katse puhul on Purdue ülikooli insener Rusi Taleyarkhan ainus, kellel õnnestunud nähtust täheldada, kõigi teiste eksperimendid jäävad oodatud tulemuseta.

Kui ilmus üks artikkel, mis näis nn sonofusioonile andvat sõltumatu kinnituse, selgus uurimise käigus, et nende eksperimentide juures oli Taleyarkhani käsi tugevalt mängus. Selle tagajärjel jäi professor eelmisel aastal süüdi väärkäitumises, mis ei luba paljude arvates tema väiteid tõsiselt võtta.

Sonofusioon siiski ei käi klassikalise külma tuumasünteesi alla, sest teooria kohaselt tekitab mullide lõhkemine piisavalt kõrge temperatuuri, saamaks jagu tuumade ühemärgilisest laengust tulenevast tõukejõust. Külmfusioon peaks toimima aga toatemperatuuril.

Külmfusiooni võimaluse pooldajad on oma katsetes jäänud truuks arvamusele, et võti peitub deuteeriumi ja pallaadiumi koosmõjus. Aasta eest kutsus Osaka ülikooli emeriitprofessor Yoshiaki Arata kokku arvukalt ajakirjanikke ja kolleege, et demonstreerida oma eksperimenti. Ta juhtis gaasilist deuteeriumi seadmesse, kus oli pallaadiumi ja tsirkooniumdioksiidi segu. Pärast gaasivoolu lakkamist jäi anuma sees temperatuur kuni paariks päevaks ümbritsevast kõrgemaks. Märk tuumade fusioonist, usub Arata.

Soojuse tekkimise kõrval hinnatakse tuumade ühinemise tõendina neutronite eraldumist, pealegi on nendelt energia kogumine üks võimalik energiatootmise viise. Tänavusel Ameerika Keemia Ühingu kevadkonverentsil, mis muu hulgas meenutas rea ettekannetega 20 aasta möödumist Ponsi ja Fleischmanni kurikuulsat pressikonverentsi, käidi välja seni tugevaim tõend.

Pamela Mosier-Boss San Diegos asuvast USA mereväe uurimisasutusest SPAWAR kinnitas, et on eralduvad neutronid saanud esimest korda pildile. Mosier-Boss ja ta kolleegid elektrolüüsisid pallaadiumkloriidi ja raske vee segu. Osakeste püüdmiseks kasutatud erilist plastikut CR-39 mikroskoobiga uurides nägid nad iseloomulikke kolmeosalisi märke, jälgi osakestest, mis tekkisid arvatavasti neutroni kokkupõrkel plastikuga.

http://forte.delfi.ee/news/teadus/articl...9&l=fplead
Vasta
#2
Et siis avastati midagi või niisama aetakse juttu?
Vasta
#3
Kas see pole pigem pidev uurimine, mis ei anna tulemusi, niisama juttu nad küll ei aja:

Tsitaat:Soojuse tekkimise kõrval hinnatakse tuumade ühinemise tõendina neutronite eraldumist, pealegi on nendelt energia kogumine üks võimalik energiatootmise viise. Tänavusel Ameerika Keemia Ühingu kevadkonverentsil, mis muu hulgas meenutas rea ettekannetega 20 aasta möödumist Ponsi ja Fleischmanni kurikuulsat pressikonverentsi, käidi välja seni tugevaim tõend.

Pamela Mosier-Boss San Diegos asuvast USA mereväe uurimisasutusest SPAWAR kinnitas, et on eralduvad neutronid saanud esimest korda pildile. Mosier-Boss ja ta kolleegid elektrolüüsisid pallaadiumkloriidi ja raske vee segu. Osakeste püüdmiseks kasutatud erilist plastikut CR-39 mikroskoobiga uurides nägid nad iseloomulikke kolmeosalisi märke, jälgi osakestest, mis tekkisid arvatavasti neutroni kokkupõrkel plastikuga.
Revolutsiooni nimi oli külmfusioon või külm tuumasüntees, teisisõnu toatemperatuuril aset leidev aatomituumade ühinemine. Fusioon on sama protsess, mis kütab meie Päikest ja kõiki teisi tähti: enamasti ühinevad kahe vesiniku aatomi tuumad, andes tulemuseks heeliumi. Protsessi juures vabaneb tohutu energia, mis jõuab Maale soojuse ja valgusena.

Idee on ju olemas, aga Päikese peal mitme miljoni kraadi juures toimuvaid tuumaprotsesse pole võimalik Maa peal järgi teha. Vähemalt asja uuritakse ja tehakse katseid Ph34r2.
Vasta
#4
Jah... ja seda kõike mainstream teaduse kiuste kuna viimased peavad külmsünteesi parateaduseks ja naeruväärseks. Huvitav millises kiviajas me istuks kui poleks üksikuid entusiaste ja vaba mõtlemisega teadlaseid kes on ka tegelikult huvitatud arengust mitte aga rahastajate soovidest...
Vasta
#5
See, et sellest avalikult ei räägita, ei tähenda, et seda ei tehta. Kindlasti uurib ka CERN antud teooriaid, kuid tulemusi ei avalikusta enne kui asi kindel ei ole. Avalikkuse ette tulevad ainult suured ja ülikallid projektid (nagu LHC), mille finantseerimiseks luuakse eraldi eelarverida. Kõik mis on üldise finatseerimise all jääb asjasse puutumatutele teadmata.
Vasta
#6
Ja kuidas sa seda siis tead?
Vasta
#7
Tsitaat:Inimene on suutnud seda Maa peal järele teha küll, kuid vaid tohutu kõrgete temperatuuride ja ülitugeva magnetvälja juures. Seadet, mis suudaks termotuumareaktsioonist energiat toota rohkem kui ise ära kulutab, pole igatahes senini suudetud ehitada.

Tsitaat:Sonofusioon siiski ei käi klassikalise külma tuumasünteesi alla, sest teooria kohaselt tekitab mullide lõhkemine piisavalt kõrge temperatuuri, saamaks jagu tuumade ühemärgilisest laengust tulenevast tõukejõust. Külmfusioon peaks toimima aga toatemperatuuril.

Külmfusioon peaks toimima aga toatemperatuuril -> See on absurd, kui on vaja tohutu kõrgete temperatuuride ja ülitugeva magnetvälja olemasolu, mis on ainult võimalik Päikese pinnal.

Seadet, mis suudaks termotuumareaktsioonist energiat toota rohkem kui ise ära kulutab, pole igatahes senini suudetud ehitada -> isevoolavate protsesside printsiip, termodünaamika 3 seadust, miks esimest, teist ja kolmandat tüüpi igiliikur on võimatu. Mitte millegi arvelt ei saa midagi toota, kasutegur ei saa olla suurem, kui kasutatavad ressursid - ex nihilo nihil <eimillestki ei (teki) midagi>.
Vasta
#8
Tsitaat:Algselt postitas Celtic
Ja kuidas sa seda siis tead?

See tundub lihtsalt mõistlik.
Ja polegi tarvis tänapäevasele harimatule pööblile kõike teada anda. Niikuinii ei saa suurem osa asjast üldse aru või saavad valesti aru. Nagu juhtus ka LHC'ga.
Vasta
#9
Andrea Rossi ja Sergio Focardi teatasid Bologna ülikoolist, et töötasid välja külma tuumasünteesi seadme (device capable of producing 12,400 W of heat power with an input of just 400 W).
Väidetavalt on nad seda ka demonstreerinud.
Italian Scientists Claim (Dubious) Cold Fusion Breakthrough
http://www.foxnews.com/scitech/2011/01/2...akthrough/
http://www.physorg.com/news/2011-01-ital...video.html
Video ing.subtiitritega:
http://www.youtube.com/watch?v=L4JUJhkpc3I

Paraku ei tasu kohe õhku hüpata, sest sarnaste väidetega on nii mõnigi varem esile tulnud ja mõne aja möödudes on jällegi vaikus majas.

[Pilt: aparatuscloseupcrop300.jpg]
Andrea Rossi, left, demonstrates the 10 kW heat generating device during the Italian press conference last Friday.

Kui see on tõsi, siis see on revolutsioon!
Paraku kriitikud väidavad, et see on mingi Energy Catalizer (seda vist väidavad ka antud teadlased) ja üldse ei toimi kah, ning pettus jne... eks aeg näitab Smileõ

edit:
15 veebruar 2011 intervjuu Andrea Rossi'ga
http://pesn.com/2011/02/14/9501766_Rossi...interview/
Saan aru, et hetkel käib tants patendi ümber.
Vasta
#10
edit:
11 märts 2011 intervjuu ja tants 'E-cat' käib edasi, lubavad 2011 tulla turule:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_mi...124146.ece
Raha ette küsimist ei toimu:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_mi...123849.ece
Saan aru, et 500,000 eurot on investeeritud (raha tuli http://leonardocorp1996.com/ ) ja sada 10kW reaktorit on väljatöötamisel ning ehitamisel. Lisaks makstakse 500k€ Bologna Ülikoolile ja rohkem siis neil raha enam pole, aga raha peaks tulema tagasi 1MW jaama (10kw 100 reaktorit) loomisest, mis peaks valmima oktoobris.
http://nextbigfuture.com/2011/03/andrea-...dy-of.html
------------------------------------------------------
Salapärase reaktsiooniga külmpõlemine trügib võimsaks energiaalternatiiviks
http://forte.delfi.ee/news/teadus/salapa...3&l=fplead
Vasta
#11
Kust sa selle paekivi+E-cattuuning=kuld võrrandi said?
Muidu nende väidetava tooraine hulga ning hinna järgi saab energia hinnaks 8260 kW*h dollari eest. Teisisõnu, oma optimiseeritud generaatoriga ning keskmiselt 2 kw-e voolutarbimisega läheks sul 2 dollarit aastas(arvestades nikli pulbri 2004 aasta hinnaga.
Mis mind aga rohkem huvitaks, on, kuivõrd kompaktseks on võimalik antud tehnoloogiat arendada?
nt. kas oleks võimalik luua auto, kus sa iga poole aasta tagant viskad paaki natuke niklit ning siis sõidad mõnuga järgmised pool aastat?
Vasta
#12
(13-03-2011, 06:35 )levis Kirjutas: edit:
11 märts 2011 intervjuu ja tants 'E-cat' käib edasi, lubavad 2011 tulla turule:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_mi...124146.ece
Raha ette küsimist ei toimu:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_mi...123849.ece
...

Uudis on muidugi vinge, aga koheselt torkavad silma mitmed ebameeldivused:

Esiteks on müügi- ja reklaamijutt väga ja väga levinud petuskeemide oma.
Teiseks on selgelt näha mõõdikute paigutamise kohad. Kiiruga ei leidnud aastatoodangu
mahtusid, kuid see-eest on wikis mainimisväärseks peetud vaid kolme leiupiirkonda.
Teadmata on ka reaktiivide praegused ja tulevased hinnad ning saadavus.

"The US nickel coin contains 0.04 oz (1.25 g) of nickel, which at the April 2007 price was worth 6.5 cents, along with 3.75 grams of copper worth about 3 cents, making the metal value over 9 cents. Since the face value of a nickel is 5 cents, this made it an attractive target for melting by people wanting to sell the metals at a profit."

US 5-sendine nikkelmünt sisaldab 1,25g niklit ja 3,75g vaske, millede hinnad olid aastal 2007
vastavalt 6,5 ja 3 senti ehk kokku 9,5 senti, mis ületas mündi nominaalväärtust pea kaks korda
ja meelitas neid vanametalliks andma.
Säärane tegevus muidugi kriminaliseeriti ja nüüdseks on vist ka metallide hinnad kõvasti langenud.

Aga.. müntide kohta ajendas infot otsima naljaga-pooleks mõttevälgatus - USA peenraha
(tegelikult küll vist vaid kuni 5 sendisteni) nimetataksegi nikliks ja mujalpool sageli vaseks
(siin olen ebakindel, kuid siuke mulje on jäänud).
Igal juhul mõjub külmpõlemisprotsess pigem äriskeemi sisulise kirjeldusena - teie annate ostuvõimega raha,
keegi koorib sellelt kasumi (niklikihi e. energia) ja väärtuse kaotanud raha annab teile ilusa jutu saatel tagasi.
wink
Vasta
#13
Natuke täpsemalt mis oli ja ka on "nikkel" ehk "nickel" ehk "nicks". Nickel (United States coin) - Wikipedia
Tsitaat:The term was originally applied to the 1857–1858 Flying Eagle cent and the Indian Head cent coin from 1859 to 1864, which were composed of copper-nickel. Throughout the Civil War these cents were referred to as "nickels" or "nicks." When the three-cent nickel came onto the scene in 1865, these were the new "nickels" to the common person on the street. In 1866, the Shield nickel was introduced and forever changed the way Americans associated coins made from nickel alloy with a particular denomination.


Kokkuvõttes - mõisted "nickel" kasutati algselt 1 sendise mündi nimeks kuna oli tehtud nikli ja vase sulamist.
Hiljem levis nimetus ka teistele müntidele kuna ka seal hakati kasutama hõbeda asemel nikli ja vase sulamit.
Vasta
#14
http://www.defkalion-energy.com/
Kreeka firma 'Defkalion Green Technologies S.A.' hakkab tootma E-Cat seadmeid ja tehast hakkab toitma see sama esimene 1MW jaam.
Plaanivad valmistada ~300.000 Rossi/Focardi E-cat seadet aastas, mis läheksid Balkanimaade turule. Hiljem loomulikult soovivad laieneda jne.
energypress.gr uudis, tõlge ing.k: http://bit.ly/fSvPGC

Washington Times
PERLEY: Nuclear future beyond Japan
http://www.washingtontimes.com/news/2011...ond-japan/

[Pilt: miraclecartoon.jpg]

Vasta
#15
(21-03-2011, 04:25 )levis Kirjutas: http://www.defkalion-energy.com/
Kreeka firma 'Defkalion Green Technologies S.A.' hakkab tootma E-Cat seadmeid ja tehast hakkab toitma see sama esimene 1MW jaam.
Plaanivad valmistada ~300.000 Rossi/Focardi E-cat seadet aastas, mis läheksid Balkanimaade turule. Hiljem loomulikult soovivad laieneda jne.
energypress.gr uudis, tõlge ing.k: http://bit.ly/fSvPGC

Washington Times
PERLEY: Nuclear future beyond Japan
http://www.washingtontimes.com/news/2011...ond-japan/

[Pilt: miraclecartoon.jpg]

Kui reaktsioon on pooltki nii ohutu ja seadet pooltki nii lihtne ehitada & pidada kui reklaam lubab, siis see olekski maailmalõpp.
Meie senine maailm lakkaks olemast ja uus oleks hoopis midagi muud.
Tahaks kangesti uskuda, et see on tõsi. Ka siis, kui elektri hind hakkab olema lubatust kasvõi 10x kõrgem.

Teoreetiliselt on võimalik, et väike grupp uurijaid saab ilma suurema kärata avastuseni jõuda, kuid pärast avalikustamist ei saa
nad kohe kindlasti jääda välja suurriikide huviorbiidist. Väga-väga tõsise huvi..
Juba lähikuud näitavad kas avastust iseloomustab see tore karikatuur või on tõesti lähenemas senise maailma lõpp.
Viimasel juhul hakkab toimuma ägedaloomuline käteväänamine isegi siis, kui selgub, et mainitud ained on teadlikult segiaetuna
esitletud ning hoopis katalüsaatorina esitatu on tõeliseks energiaallikaks (plutoonium näiteks.. )

Aga eks see varsti paistab Smile
Vasta
#16
(20-03-2011, 01:50 )nokitseja Kirjutas: Uudis on muidugi vinge, aga koheselt torkavad silma mitmed ebameeldivused:

Esiteks on müügi- ja reklaamijutt väga ja väga levinud petuskeemide oma.
Teiseks on selgelt näha mõõdikute paigutamise kohad. Kiiruga ei leidnud aastatoodangu
mahtusid, kuid see-eest on wikis mainimisväärseks peetud vaid kolme leiupiirkonda.
Teadmata on ka reaktiivide praegused ja tulevased hinnad ning saadavus.

"The US nickel coin contains 0.04 oz (1.25 g) of nickel, which at the April 2007 price was worth 6.5 cents, along with 3.75 grams of copper worth about 3 cents, making the metal value over 9 cents. Since the face value of a nickel is 5 cents, this made it an attractive target for melting by people wanting to sell the metals at a profit."

US 5-sendine nikkelmünt sisaldab 1,25g niklit ja 3,75g vaske, millede hinnad olid aastal 2007
vastavalt 6,5 ja 3 senti ehk kokku 9,5 senti, mis ületas mündi nominaalväärtust pea kaks korda
ja meelitas neid vanametalliks andma.
Säärane tegevus muidugi kriminaliseeriti ja nüüdseks on vist ka metallide hinnad kõvasti langenud.

Tänapäeva nikli hinda arvestades peaks maksma 1.25 grammi niklit 1.36 USD senti. 2004 aastal oli aga tõesti selle hind 6.5 USD senti.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel
Kuid arvestades võimalikku kasvavat nõudlust siis ilmselt varsti nikkel võib hakata lööma uusi hinnarekordeid.
Vasta
#17
(21-03-2011, 11:53 )Metafor Kirjutas:
(20-03-2011, 01:50 )nokitseja Kirjutas: Uudis on muidugi vinge, aga koheselt torkavad silma mitmed ebameeldivused:

Esiteks on müügi- ja reklaamijutt väga ja väga levinud petuskeemide oma.
Teiseks on selgelt näha mõõdikute paigutamise kohad. Kiiruga ei leidnud aastatoodangu
mahtusid, kuid see-eest on wikis mainimisväärseks peetud vaid kolme leiupiirkonda.
Teadmata on ka reaktiivide praegused ja tulevased hinnad ning saadavus.

"The US nickel coin contains 0.04 oz (1.25 g) of nickel, which at the April 2007 price was worth 6.5 cents, along with 3.75 grams of copper worth about 3 cents, making the metal value over 9 cents. Since the face value of a nickel is 5 cents, this made it an attractive target for melting by people wanting to sell the metals at a profit."

US 5-sendine nikkelmünt sisaldab 1,25g niklit ja 3,75g vaske, millede hinnad olid aastal 2007
vastavalt 6,5 ja 3 senti ehk kokku 9,5 senti, mis ületas mündi nominaalväärtust pea kaks korda
ja meelitas neid vanametalliks andma.
Säärane tegevus muidugi kriminaliseeriti ja nüüdseks on vist ka metallide hinnad kõvasti langenud.

Tänapäeva nikli hinda arvestades peaks maksma 1.25 grammi niklit 1.36 USD senti. 2004 aastal oli aga tõesti selle hind 6.5 USD senti.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel
Kuid arvestades võimalikku kasvavat nõudlust siis ilmselt varsti nikkel võib hakata lööma uusi hinnarekordeid.

Hetkeväärtust tõesti ei tea, kuid see sama wiki artikkel ütleb nii:
"As of June 24, 2009 the melt value of a U.S. nickel is $0.0363145 which is less than the face value."

Ehk siis 2009.a. 24. juunil oli nikli väärtus mündis 3,63145 us senti, seega alla mündi nominaalväärtuse (vasest pole siinkohal juttu).

Järelikult pole välistatud võimalus, et käimas on hoopis sihiteadlik mäng nikli hindadega.
Vasta
#18
(21-03-2011, 13:01 )nokitseja Kirjutas: Hetkeväärtust tõesti ei tea, kuid see sama wiki artikkel ütleb nii:
"As of June 24, 2009 the melt value of a U.S. nickel is $0.0363145 which is less than the face value."

Ehk siis 2009.a. 24. juunil oli nikli väärtus mündis 3,63145 us senti, seega alla mündi nominaalväärtuse (vasest pole siinkohal juttu).

Järelikult pole välistatud võimalus, et käimas on hoopis sihiteadlik mäng nikli hindadega.

Pole ju raske välja arvutada kui on antud nikli kogus mündis ning tonni nikli hind.
Vasta
#19
FAQ
http://bit.ly/gZwKvj
1 gramm niklit toodab energiat sarnaselt kui ligemale 70 tonni toornaftat.
"One gram of nickel can produce as much energy as 500 barrels of oil!"

Vasta
#20
Konkurent Rossi "energy catalyzer"ile...
Poolakas Waldemar Mordkovitch seade kasutab kütuseks tsirkooniumdioksiidi ja litsentsi saate 15 miljoni euro eest.
Seade teeb energiale lisaks veel suures koguses pallaadiumi ja iriidiumi.

http://pesn.com/2011/03/30/9501800_Zirco...om_Poland/
http://peswiki.com/index.php/Directory:W...old_Fusion
[Pilt: Mordkovitch_cold_fusion_aparatu_300.jpg]

Vasta
#21
Kui suur on tõenäosus, et keegi selle Rossi leiutise ära ostab ja see silmapiirilt kaob?
Vasta
#22
Väike vahepala..

"..Mõtle, et kui keegi teadlane teeb avastuse, mis neile ei meeldi, ilmub sadu teadlasi, kes talle vastu vaidlevad. Tõepoolest, on olemas ka inimesi, keda pole õnnestunud lollitada, kes usuvad headusesse ja näitavad seda välja. Kuid nad kõrvaldatakse, nende üle irvitatakse, kleebitakse silte, neid koristatakse õnnetusjuhtumite, ootamatu surma või "enesetapu" teel. Kõik arvestatakse peensusteni läbi, kõigi järel nuhitakse."

"Teadus kuulub tervikuna neile. See võttis üle religiooni koha. Kaasaegsel teadusel
ei ole midagi ühist Maatriksi Tõega. See teadus on välja mõeldud, loodud spetsiaalselt
selleks, et viia eksiteele, et panna meid uskuma seda, mis pole reaalsusega kuidagi
seotud. Mingil evolutsiooni momendil tekkis inimkonnal kahtlus religioosse dogmatismi usaldatavuse suhtes. Siis tuli anunnakkidel leida teine tee, et jätkata domineerimist, lollitada ja panna uskuma sellesse, mis on möödapääsmatu. Nii ilmus teadus."

"... Mõned ideed on olemas juba varemloodutena. Näiteks lennuk.
Sellest mõeldi tuhandeid aastaid, enne kui esimene inimene esitas küsimuse, kas
inimesed saaksid lennata nagu linnud. Kõik, kes on sellele mõelnud peale teda, on
lisanud oma energiat sellele ideele niikaua, kuni keegi satub sellele lainepikkusele,
täiustab ideed ja teostab selle praktikas."
Vasta
#23
(30-03-2011, 22:17 )alabama Kirjutas: Kui suur on tõenäosus, et keegi selle Rossi leiutise ära ostab ja see silmapiirilt kaob?
Üsna olematu, sest 1MW(100x10kw) jaama ehituse osas on juba kokkulepped tehtud ning asi peaks liikuma ja oktoobris 2011 valmis olema. Lisaks lubati 500.000€ maksta Bologna ülikoolile antud tehnoloogia uurimistööde tarbeks.
Kõik on muidugi võimalik, esmalt pigem see, et tegemist on ikkagi pettusega ja kui polegi päris 100% pettus, siis võimalik, et mingi väga oluline detail on jäetud mainimata, mis nullib kogu lõbu.
Kuigi mul pole hetkel aimugi, et mis see "detail" võiks olla.

Steorn Orbo tantsu ma olen ikka siiani jälginud ja no see on küll mingi pettus!
Vasta
#24
Mul on olnud au paaril korral kohtuda sellise silmapaistva teadlase ja väga huvitava ja südamliku inimesega nagu
Zhores Ivanovich Alferov
Wiki: (Russian: Жоре́с Ива́нович Алфёров, born March 15, 1930) is a Russian physicist and academic who contributed significantly to the creation of modern heterostructure physics and electronics. He is an inventor of the heterotransistor and the winner of 2000 Nobel Prize in Physics. He is also a Russian politician and has been a member of the Russian State Parliament, the Duma, since 1995.
Tegemist füüsiku, filosoofi, ajaloolase- tohutute entsüklopeediliste teadmiste ja väga laia silmaringiga inimesega.
Kui oleme temaga arutanud III Reichi tehnikasaavutuste temaatikat siis on ta korduvalt rõhutanud: " Teatud tehnoloogiate, rakenduste ja laiemas laastus või siis üldisemas mõttes meie poolt juba rakendatatava teaduse uute, senitundmatute põhitõdede kasutamine NÕUAB uue ideoloogia ja maailmanägemuse VASTUVAIDLEMATUT tunnustamist. Paraku on see ideoloogia ja maailmanägemus maailmalaiuselt juba 70 aastat tabuks kuulutatud...
Vasta
#25
(01-04-2011, 08:25 )zed Kirjutas: Paraku on see ideoloogia ja maailmanägemus maailmalaiuselt juba 70 aastat tabuks kuulutatud...

Ehk siis MOTT - kõik on teada, kõik on olemas aga segab poliitika ehk ühe kliki vajadus totaalselt domineerida.
Vasta
  


Alamfoorumi hüpe:


Kasutaja, kes vaatavad seda teemat:
2 külali(st)ne

Expand chat