Teema hinnang:
  • 1Hääli - 5 keskmine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PAGANLIK ESOTEERIA (ELUJÕU SILMAD)
#1
Kui keegi leiab otsustavat jõudu ja huvi tegeleda nii iidse kui ka kaasaegsema esoteerilise vaimsusega, siis enamasti tahetakse õppida ennast sügavamalt tundma ja saada ehk iseseisvaks peremehekski. Paraku aga praktiliselt kõik maailma spirituaalsed, esoteerilised ja okultismi uskumused mingit pidi eksitavad ja tekitavad väärisiksust. Heal juhul saab nendes väga üldist ideestikku arvestada, kuid eales ei tohiks neid lõpuni usaldada! Vahest isegi tundub et vaimsed õpetused ongi mõeldud igat tõeotsijat sihilikult nõrgestama ja sisemist konflikti külvama. Kuni lõpuks tuleb sul teostada omanäoline paganlik esoteeria, mis on algelementidest peale loogiline ja selge.

Enamasti on maailma vaimsed süsteemid väga pinnapealsed, ülimalt segaselt põhjendatud ja teatud detailid on täiesti ümber pööratud. Seda tõenäoliselt põhjusega et otsijat salatarkuse tegelikust olemusest ära lõigata, maagiliselt väärastada, kuni lõpuks nagu kärbsed lõksu püüda ja orjastada? Kui aga leida esimesed niidiotsad õigesti üles, on võimalik sasipuntrad lahti harutada ja end vabadusse võidelda. Üksnes sisuline arusaamine on esoteeriatarkuse isa! Näiteid valitsevast pooltõdede ja valedevõrgust oleks tuua vägagi palju.

Esimene õpetus mida olen kohanud, soovitab väikelaste kasvatamisel olla alati leebelt sõbralik ja kindlasti mitte karm. Nõus et imikute suhtes pole karmusel mingit mõtet, kuid väikelapsi ei tuleks hoida lõputus sürreaalses siidis. Nii Kuival karmusel kui ka Niiskel leebusel on mõlemal oma aeg ja koht, pole mõistlik ühte idealiseerida ega teist demoniseerida. Vastasel juhul toimuks pikemas plaanis vaid psüühiline lõhestumine! Nõus et karmust ei ole tarvis laste kasvatamises kasutada pidevalt ja ammugi mitte esmavahendina, kuid selle täielik välistamine lõikaks ära meheliku energia, mille üldiseks tulemuseks on eidestunud ühiskond.

Teine lihtne õpetus soovitab inimestel tulla Südamesse, ehk tunnetada justkui kõike rohkem südamega ja mitte niivõrd peaga üle mõelda. Laias laastus võiks selle soovitusega isegi nõustuda, kuid vaevalt et see on alati ülim lahendus. Sest samuti on oluline vastavalt vajadusele minna just oma Pähe või siis ka Kõhtu. Soe Süda tõesti tasakaalustab su sisejõud, kuid vahest on vaja olla ka psüühiliselt Külm või Kuum. Kui Külma ja Kuuma ei tunta endas piisavalt, siis pole ka enam ainest mida keskmes tasakaalustada. Näiteks ühtegi esoteerilist teooriat pole tegelikult võimalik mõista ega ammugi luua, kui oma Pea jõudusid üldse mitte kasutada! Üksnes Südame jõududega saab tegeleda pigem lootmise ja uskumisega, aga mitte selgema arusaamisega.

Kolmas hästi levinud teooria väidab, et vasak ajupoolkera on loogiline ja mehelik, ning parem ajupoolkera on loominguline ja naiselik. See mind isegi ei häiri et tegu on väga radikaalse lihtsustusega, sest kõik spirituaalsed süsteemid seda mingis mõttes nagunii on. Üldiselt võib ju nõustuda, et üks aju poolkera on tõesti rohkem struktureeriv ja teine poolkera pigem vaistlik... midagi sellist saab ka kaasaja ajuteaduse uuringutest kaudselt järeldada. Kuid selle teooria teine väide, et aju poolkerad ühilduvad kuidagi mehelikkuse ja naiselikkusega, on minu hinnangul pigem mingi kultuuriliselt programmeeritud soovmõtlemine. Samuti teadusuuringud sellele väitele mingit kinnitust ei anna, sest meestel ja naistel üldiselt ei domineeri erinev aju poolkera mitte kuidagi. Samas näiliselt ratsionaalne põhjendus - et inimeste parem keha on valdavalt domineeriv ja paremini kontrolliv pool, seega peab see olema tingimata just mehelik - pole vähemalt minu jaoks hea põhjendus, kuna see tundub liiga "ilus" et olla tõsi.

Ühesõnaga mehelikkuse ja naiselikkuse külge pookimine tundub siin olevat üsna kunstlik ja kauniskole lihtsustus, millele reaalselt pole piisavalt, või isegi mitte üldse, põhjendusi. Ausalt öeldes on kogu antud teooria liiga hõre ja pinnapealne, et seda saaks tegelikult üldse teooriaks pidada. Midagi tõeliselt kaaluandvat on selles puudu, või justkui midagi on sihilikult jäetud varjatuks, et seda polekski võimalik puhta mõistuse tasandilt käsitleda. Inimesele on justkui jäetud vaid kaks võimalust - kas seda uskuda või mitte uskuda.

Neljas esoteeriline metafüüsika, mis on otseselt seotud eelmisega, väidab et struktureeriv loogilisus on seotud punase värvusega ja vaistlik loomingulisus on seotud sinise värvusega. Iseenesest võiks ju lihtsalt mõelda, et see kõik on tõlgendamise ja kokkuleppe küsimus kuidas neid värve siin seostada ja kogu lugu. Kuid katsuks ikka olla natuke põhjalikum ja otsida mingeid loogilisi põhjendusi. Ausalt öeldes siin nagu mingit muud põhjendust väga ei leiagi, kui et mõeldes eelmise kunstliku mehelikkuse-naiselikkuse teooria peale, siis kultuuriliselt seostatakse punast Tule elementi mehelikuga ja Vee elementi naiselikuga. Seega oleks justkui näiline ratsionaalsus sellega taaskord tagatud. Aga kui see mehelikkuse ja naiselikkuse kunstlik lisandus kõrvale jätta, ja rahulikult natuke sügavamalt analüüsida, siis kõik teavad et punane värvus seostub kuuma ja sinine külmaga. Kui nüüd uuesti küsida seda pidi, et mõeldes intuitiivse loomingulisuse ja struktuurse loogilisuse peale, siis kumb tundub külm ja kumb kuum olevat? Kuidagi iseenesest tunduvad mõistetavad sellised väljendid nagu - "külm loogika", "pea külmas hoidma", "loomingu välgatus" ja "kirelõõm" - mis räägivad kogu üldlevinud metafüüsikale pigem täiesti vastu!

Viies ülilihtne, aga samas taas ülimalt eksitav, vaimne teooria väidab et elu on kui puu, mis kasvab juurtest suunaga üles poole. Sedasi on loodud täiesti väärakas vaimupilt nagu inimene peaks kasvama alt ülesse kuhugile kõrgustesse. Samuti võib see tekitada lõhestava kujutluse nagu all oleks kuidagi sünge ja kõle, ning kõrgustes on väga imeliselt tore "armastuse vibratsioon". Puu on iseenesest väga sügav ja mitmetähenduslik kosmiline sümbol, kui seda aga täiesti eksitavalt käsitleda nagu antud juhul, siis on kogu edasine arusaamine esoteerikast täielikult rikutud.

Puu on kogu iidse paganliku spirituaalsuse universaalne sümbol - tähistades nii Ilmapuud, Elujõudusid kui ka Eluringluste Kasvu. On vajalik teada, et tavaliselt kasvavad puud mitte lihtsalt alt üles, vaid igas suunas... nii üles kui ka alla ja jämedusse korraga. Ja niisamuti on see esoteeriliselt kõikide olenditega. Üks peamisi vanade Estide saladusi väidab järgmist: inimene on nagu tagurpidi pööratud Elujõudude puu, kus ülakeha on kui juured, alakeha kui võra ja südame piirkond kui tüvi! Samuti on need paganlikus esoteerikas otseselt seotud Külma, Kuuma ja Sooja põhimõtetega. Kui puudel on viljastuskeskused valdavalt üleval, siis inimestel on see alakehas. Seetõttu ka Põhjala mütoloogias läks Odin metsa vaimurännakule, riputas end sümboolselt 9-ks päevaks tagurpidi puu otsa, ja sai just sedasi kontakti maagiliste Elujõu Silmadega.

Üldiselt võib  järeldada, et ka kõige lihtsamad esoteerilised juhised seisavad suuresti savi- ja kanajalgadel! Sisuliselt tasub kahelda kõikides maailma levinud ja vähem levinud spirituaalsetes süsteemides. Igasugustele põhiväidetele tuleks alati esitada kriitilisi küsimusi, otsida võimalikult mitmekülgseid põhjendusi ja seejärel arvestades omandatud tervikpilti, saab teha alles mingeid järeldusi. Kahelda tasub ka minu järeldustes ja õpetustes, mida vähemalt püüan alati põhjendada kuni algelementideni välja.

Kui küsida miks just need näiliselt lapsikud teooriad peaks üldse kedagi huvitama? Siis kogu suurem iva on selles et igasugune arusaamine tekib kõige lihtsamatest algkujunditest ja kui need on juba segadust tekitavalt ebaloogilised, siis igasugune edasine õping vaid kuhjab segadust juurde. Alati tasub esoteeriat teada pigem vähem aga õigesti, kui et seda jahuda rohkem aga valesti... siis hakkavad ka kõik elulised protsessid maagiliselt paremini tööle.

Kokkuvõttes, kuni meie kultuuri maastiku spirituaalsed arusaamad ei arene ratsionaalsema tasandi suunas, siis inimkond mingile New-Age´laste usutud "5D levelile" ealeski ei jõua vaid jäädakse maksimaalselt kuhugile Loomade maailma kinni. Kuni isegi selleni võib manduda, et inimestes tekivad kõige ürgsemas Mineraalide tasandis patoloogiad ja rasked väärastused sisse. Siis saabki inimesi olema väga lihtne orjastada! Vähemalt praegu on maailma enamus esoteerilisi käsitlusi looduskauged ja eksitavad, samuti tundub et mingit tegelikku muutust ei paista reaalselt tulevat. Seega on väga popp võtta võõraid põhimõtteid naiivselt omaks ja lennata uhkelt nagu kärbsed surmalõksu!
(Jätkub).
Vasta
#2
Nagu alati, on su väited väga imelikud. Ma ei tea kust sa neid esoteerid aga ma ei viitsikski kommenteerida. Kõik saab jälle kokku võtta ainult ühe lausega - kui tundeid iseenda sees ei koge, siis päädib kõik ainult korratabeliga. Mustvalge vaimlemise ja filossiga. Te olete Lahendusega nagu ühe munaraku suslikud ( Kalle Raidi väljend Repinskite kohta ). Hirmsasti tahaks jumalaks saada. Jubedalt jõuda allikaini ja kaevudeni. Oi kuidas tahaks külluse sarvest jumalate nektarit rüübata nagu Odin. Kogu okultlik-satanistllik kabalism kiimleb selle ümber. Kitsekolba kummardamine. Naiseliku väe kaevu sümbolistlik kujund ,,allpool,,. Sellest väravast sisse ei saa kui tundeid ei suuda elustada. Buddha ütles -,, Ainult läbi joni on võimalik saavutada jumalik valgustumine,,. Sass on kirjeldanud naiseks pööramist. Kogu vaimsus käib läbi naise ,,vitu,, kui on eesmärk ,,jumalaks,, saada. Aga vat selle väravaga on nii - kõik tahaks aga kohale jõuab vaid kõige isasem sperm. Kui tihti sünnib siin maailmas buddhasid ja muid vaimukaid? Kogu maailmas saab hetkes seda saavutada ainult üks korraga ja selline viljastus tähistab omamoodi mingi tsivi õitsengut. S.o. mingi koha kultuuri jumalaks saamist. Sassisugused on niivõttes pooljumalad. Hetkel on kõik sellised lahkunud. On aga teelisi ......... ( väga vähe ).

Lugesid Odinit ja said ,,poodust,, kirkaks? Tema pööramine surma valda ja juureilma ( kus allikad ja kaevud ) läbi naiseliku maa ,päädis sealt teadmiste toomisega inimestele -ruunid. Algatuseks , tee selgeks endale ELEMENTaarsed alused. Elemendid, elemenetaalid, ained ja olekud. Naiselpoolne alumine on maa-vesi. Mehelik õhk-tuli. Kui mees pöörab oma kroonitud pea ( egomõistus) sinna, siis edasi lasevad valvurid liikuma vaid selle ,kes selle kõigega üheks saab. Põrgus suremine. Tundetajuline pool peab avanema nii ,et ajuanalüütiline tabeldamine sureks mingiks ajaks. Mehelik tuli on tegevus ja liikumine. Enamasti igasugu kabalistid põlevadki läbi kui vett kaasta ei oska. Õhk on mõtted ( aju tabelid ). Vesi on ajavool ja tunded. Maa on liikumatu ladu. Arhiiv täis allikaid ja kaevusid. Kõik need alg-ürg-esma-iidsed alged jne. See nii ihaldatud jumala osakeste vald. Kõik teadmised, kogemused ja mälu on seal. Ja muidugi ka elujõu allikas. Aeg on naiselike nornide vald.  
 Maa teave pääseb liikuma vee ajas läbi tunnete. See saab mõtteks läbi mehe hinguse õhus ning päädib tegevusega mehelikus tuleliigutamises. Mitte paganluses ei ole puu valepidi vaid üles põhja tungiv jahve ,kes paigutas põhjanaela ülale kõrguma. Põhjala on häll aga gloobuse tõi kaaba. Kõrvetava ladva tule ekvaatoril paigutas alla. Tee järeldused. Kirikuteaduse ,,kõrge tase,,. Pani naise peapeale seisma ja nimetas selle harkis jalgu  puuladvaks, et päikse tulisel kultusel oleks kergem ülalt sinna oma seemet sülitada. Kuidas ma küll ei kannata seda kiimlevat ja onaneerivat lõuna adeptlust. Minu puus sellele kohta ei leidu. Juurepool on pime, külm, niiske................... ja see on siiani põhjalas aga kui juuretu dzinn ei taltu oma tuleraevus, siis ta võib ka selle üles kuumutada. Aga siis saab uueks jää koduks ekvaator ise. Paljud kaevud on kuivaks jäänud ja tolmunud. Mulle isegi hakkab juba meeldima ,et kaabakunn usub ,et on üle ja tugevam kui ,,alumine,,. Oi üllatub ta veel. Külm peatab vee voolu ja kustutab liigse tule. Külm, sinine leek. Kõrvetavalt julm. Surm heli jääsaalis. Mõtete, tunnete ja liikumiste surm. 

Su kirjeldus paganaist, puust ja Odinist ja asetidest .......oehhhh. Oled sa näinud maast ja seemnest sündinud elu, mis ei tungleks alt üles päikse poole. Et puu laieneb igas suunas, see on juba teine teema. Kaaba puu saatus on põõsana põleda või saksauulina juurtetult kõrbes veereda. S.t. Maa, vee ja tunnete mitte kaasumine kogeja sees. Ava mistahes kaaba puu ja sa näed ,et seal pole seda ,,jumalikku,, igassuunas laienemist. Pole harmoonilist proportsionaalsust. Jube soov on võra juurest tähtsamaks nuumata ja latva võimalikult kõrge tornina taevasse sirutada, ladvaõun pihus. Liigsed tunded mädandavad juured. Liigne mehelik tabeldus põletab ladva ja kuivatab juured. Ma siin kotkast ei hakka parem rääkimagi seal ladvas. Kogu see tunglev maagikute mass paneb hermest ja loodab ,et leiab kellegi ,,Odini,, et tema arvelt saada sealt headparemat. Tasub vaid ruuni katelt liigutada, kohe kulbilised jaol. Kui paljud puu seemned suudavad ise sirguda ilmapuuks? Üksikud. Palju üks ilmapuu suudab seemneid lennutada ühe tsükli jooksul ? Sama palju kui tähti taevas.

Ennetavalt mainin - jah sul on õigus nagu alati. Mina olen loll, ei saa üldse millestki aru ja näen kõike väärastunult valepidi. Ja võib veel lisada igasugu silte ja muid saekäiviteid. Praegu on selle tsivi maailmaga täpselt nii -troone täidavad kuivikutest alfad puht päise egoismiga. Mõistuse üleväärtustes. Tulise kõrbetuule dzinn valitseb ja terendab uus maailma KORRAstus. Liiv ja tuhk tuumatules. Hermestes jookseb programm ,et neil on isatahvli juhiste järgi kohe nagu mingi ülemõigus promelt kõike hüva saada- eevapojad . Deevapojad muu teema. Deevad allusid eevana aga ärgem unustage Lillit- Ellit. Eks elujõu deevad pööra enne ............... pojud on sunnitud alluma. Tahad kaevust nussi, näe vaeva. Aga niiiiiiiii ju tõmbab sinna. ( vaata jutuubis spermide animatsioone ). Palju õnne kõigile ,kes usuvad et nad suudavad Lokist endale tankisti teha. Kui alfa on kaevul ,siis pojad istuvad põõsas ja hoiavad koonud kortsus.
  Su aestide jutt puust on niuhke, et ega mina küll ei keela okkalist krooni madaluse troonil endale perse istumast. 
Kabalismile käib puu üle jõu. Lihtsam on oma kultuurile omasem sümbolism. On mägi ( püramiid ja torn ) kui isane valitsev võim ja on tasandik kui alluv mass. Aga on koobas ( üsk) ja on allilma jõgi ( tunnete ja aja vool ). Manalas peab iga teeline ise ära käima (pojud). Enamus ei naase. Kui keegi arvab ,et võib hetkel kratti panna, siis olgu mainitud ,et vene ( kogu vene ) vaim sai hiljuti lennutatud tornist allilma teele. Jätkuvalt hoidun vaimsetest onanistidest targu eemale. B.S. nähtus - paganlus on muutunud mingiks eliitdelikatessiks. Kõik tahaks hambad taha ajada aga vaimset sõdalast ei ole sees. Lasen mammal nad kenast nahka panna. Oi pisksed on te relvad-riistad aga näpuga mulgus kobajad nii usinad. Aga selle näpuga on nii nagu mootrosaega -  kui käsi vääratab, on näpp perses. AAdlikambri võltsviisakusega seejuures allilmas kaugele ei jõua. Tahad väge , koge seda. No ei ole eestis ühtki meest ,kes jõuaks või koopasuulegi. Minu and on tütardele ........  praegu vene tütre kaasamine. ( allilma ja elementaalide jõe tõusuõe ühildamine paadis ). 

Ainus lahendus kaabakaile on mõne kalgi südamega põhjaliku naise kaasamine. Ületundleva ja vähe mõtleva naisega ühtimine. Kui keegi loodab ,et ma koopasuule jalutuna kinni jäänud kalevi rajalt toon ema südame kivikese dzinni altarile.........ärge siis hirmust röökide kui see osutub hoopis jahve peaks. Kali punase valküürid äpakaid ei kanna. Kõikides pesades süttinud deevad on põletavad. Vaid piksepoisid saavad seda endale lubada. Rattarummu pööraja, ilma sampo kõrguja.  

njueidz, armastus, jumal.......oh need põnevad sõnad, millesse  iga vaimleja püüab pressida oma nägemust ja arvamust. Oli jeesuka ajastu ( kalad ) ja tema sümbol oli horisontaalis pea paremale kalana ( vees). Tagurpidi sodiaagis liikusime veevalajasse ( taas jõgi) . Leia pildilt kala ja vertikaal puus ja tee järeldused kui oskad. Mida näed? Koopasuud. Ja silma.


Manustatud failid Pisipilt (pisipildid)
   
Vasta
#3
On tuubis üks vene adept ,kes viitsib kabalat põhjalikult lahata. Palju huvitavat temalt. Toon lingi, kus on lahatud Collodi Pinocchiot. Venkude räme plagiaat buratiino on soga. Ühesõnaga puust sündinud ja hiljem hinge leidnud ja lihaks saanud poeg. Nimi tähendab männi seemet. Collodi oli okultist- kabalist. Raamat kirjeldab juutide ahnust ja kavalust, kuid põhijoon on seemne tee ,,jumalikuks,, pojaks. Üsna rammusalt on seal ka teekond lollide maa ja rahapuuni ning poomissurmani sellel. Surres satub okkapoiss maa haldja sängi. Leiab nii tervise jõu ja palju muudki ning see haldjas lõpuks puhub talle hinge sisse ja nii saab lihaks ja luuks. Isaroll samuti olulisel kohal. Hiljuti oli video ka narrist, mida kabalism on Taro kaartidesse pannud. Jokker-poodu on alati ,,monarhiast üle,,. https://www.youtube.com/watch?v=flv4cNk2...0%B8%D0%BA
Vasta
#4
No hea küll , hea küll. OLin natuke ülekohtune. Peaees pimedusse tormamine ajabki peakese vussi ja siis ei saa midagi aru ja tunded ajavad adepti kurjaks. Mine õue ja leia puu. Võta nutikast juudi teaduse maakaart lahti ja pööra ümber. Vat see jää valdus on maa üsk. Juured on põhjala hällis pimedas, niiskes ja külmas liikumatuses. Seeme ei asu ju igas suunas end laiendama, vaid liigub päikse poole. Tüvi on keskmaa euroopa. On lõppemas ajastu - ida naiselik sotsism pöördus mehelikuks konservatismiks ja lääne mehelik kapitalism pöördus naiselikuks liberaalsuseks. Ihaldatud ladvaõun on päiksele ladvas kõige lähemal. Päike on kõike kirkam ekvaatoril. Nasielik madalus ja päikse isa kõrgus. Tule liikumine järgib tiiraselt alati seda värava suunda. Konservilik viha liberaalsuse vastu on puhas armupaarituse mäng. Eliidi soov massi allutada uue korraga samuti. Mägi kui võimutorni soov oma riistaga allutada, vallutada naiselikku. Looduses peabki alfa emaselt heakskiidu välja teenima isaselt, nii et karvu lendab ja verd niriseb. Alfa ei paaritu väetiga. Alfale alfa. Kogu kabala süsteemis on emasalfa madalaks tehtud ja väeti. Vat see uus ajastu lõpetab eevatamise ära. Siis on puu igas suunas ,,jumalik,,. Kõrguse seemned pudenevad pöördes ladvast madalusse ja puu saab taas õigeks. Vaimselt peab gloobus õigeks kerkima. Lamemaalisus on omamoodi kaaba kunni languse faas. Kogu ,,kõrgus,, vajub kokku horisontaaliks. Linnamägi-võim-valitsus-sõjarusikas võrdub vana hierarhiaga. Selle langemine ÜK -s ja tsvis võrdub maailma lõpuga. Viha ja hirm on teadmatusest sündinud. kõik need D-d, Gd ja rassid, eerad ja muud ........ahh olen parem vait.
Vasta
#5
Eimaikka arueisaa kuda inimesed nii sassis on. Ahah, et paganatel kasvavad juured peas ja ladvaõun kõlgub jalgevahel? Ja tegelikult on ilmapuu juured juudamaa kõrbes ja ladvaõun küpseb põhjapoolusel?

Anti teadmine. Üksikud jõuavad väravani. Enamuse mäetipu vallutuseks jääb nisal kisklemine. Vaene Linda. Maagid ehmatavad metsatihniku ees ega jõua kaevu rajalegi. Tee kingule on libe ja  rajaltkukkujad normaalsus.

Vahi kuda tahad , kaaba puus ei ole võra ja juur kuidagi ,,võrdselt,, igas suunas proportsionaalne. Esteks tung ainult vertikaalis ja ,,üles,, suunal. Kui pildil tõsta see tagurpidi õun sealt otsast tagasi taaveti kuusnurga sisse ( pildil tühi pesa ) siis räägime harmoonilisest puust. Kaaba ON puukukutaja. Kaaba kese on ainult peas. 

Kestast väljuv ja läbi mulla tuule, vihma ja päikse poole rühkiv idu kasutab kundalini tuleraevu.

Ega ma enam eriti ei viitsi vihastada kui paganlust püütakse selgitada võõramaa vaimlusega.

Piiblist seestunud sõdalased ja satakabalistlik vastandpoolus on pärit ühest kohast ja on üks tervikvõõras.


Manustatud failid Pisipilt (pisipildid)
   
Vasta
#6
Minu meelest huvitav jutt Pimedusel ja ei saa aru, miks siia oli vaja 4 postiust otsa kütta vähem kui 24h-ga. Kas ühest ei oleks piisanud?
Vasta
#7
Sest mitu selgituse nurka annavad kokku suurema selguse?
Vasta
#8
Mis Sa Loksu nüüd nii pikalt jälle?...hmm... Tuleraev? Ettevaatust Sellega. Kundalini Deemon eksisteerib jah...Ärkvelolekusse tuleb Vaimuilmast. Ületab Barjääri.
Vasta
#9
PAGANLIKUD TEADMISED

Nagu te teate on mul oma paganlikud teadmised, mis erinevad traditsiooniliselt tuntud maailma vaimsetest süsteemidest. See ei puuduta Jumala üleloomulikku mambo-tšambot, vaid põhilisi esoteerilisi põhimõtteid, mis on seotud loodusega, olles samuti ratsionaalselt kehtivad. Vabadus algab seestpoolt ja sellest, et vaimsus luuakse esoteeriliselt korrektne. Väärastunud vaimsus saab luua vaid väärastunud ümbritsevat maailma.

Nii et lühidalt veelkord mainides... inimese psüühika on sümboolselt nagu terve puu, mis on ümber pööratud - külmad juured on üleval peas, tüvi südame piirkonnas ja kuum võra alakehas, kus on ka viljastumise keskus. Peamine esoteeriline põhimõte ütleb, et puu seeme kasvab samal ajal igas suunas - ülespoole, alla ja paksusesse! Ma tean, et läbi aegade on just juured esindanud algusi, kuid minu mõtteiva seisneb selles, et see vana nägemuspilt on tegelikult kehtetu. Õige oleks arusaamine, et elukasv saab alguse puuidust või -seemnest, mis on jõudnud pimedusepinnasele.

Puu võra ei ole kuidagi parem kui selle juured... need kaks on lihtsalt teineteisest erinevad. Külmad juured on tumedad analüütilised ja kuum võra on Elujõudude loominguline heledam  pool. Mõlemad poolused on loodus andnud igale olendile. Sa pead lihtsalt leidma tasakaalu südames, et jõuda tervikliku olemise ja kasvamiseni! Aga kui ühte demoniseerida ja teist pühitseda, siis on kasv väga ühekülgne ja poolik... sind on lihtne orjastada ja manipuleerida. Eriti perversne on rituaalne Jõulupuu, kus juured lõigatakse ära ja võra poolt tähistatakse arulageda armastusega.

See tähendab, et tegelikult ei ole sellist reeglit, et sa peaksid vaimselt minema ainult üles puuvõra ladva suunas, kus lõpuks jõuad valgustuseni. Minu arvates on see kabalistlik vaimne vaade kurikaval ja täiesti eksitav väärkujutlus, mis viib inimkonna vaid looduse lõputu hävitamiseni. Tõeliselt spirituaalne inimene võiks hakata välja kasvama sellest väga lihtsustatud ja ebaloomulikust mõttekastist, mis näib iroonilisel kombel olevat väikese suutlikkuse tulemus kasutada oma analüütilist (juurte) jõudude poolt.

See psüühilise puu pooluste teema on seotud ka Musta ja Valge maagiaga, kus Must on alati tembeldatud kurjaks. Sellel kõigel aga on oma ratsionaalne seletus. Valge Maag - on millegi Valdaja. Must Maag - on millegi Teadja. Ühiskonnas on soositud Valge Maag, kes saab oma oskusi vabalt teostada võõra valitseva “ususüsteemi” reeglite raames. Muidugi on need reeglid töötanud välja üksikud ühiskondlikud Mustad Maagid nii nagu valitsevale süsteemile on kasulikum. Samas põlatud tavakodanikust Must Maag omab ühiskonna silmis mittestandartseid arusaamu ja veidraid põhimõtteid, millest tulenevalt on ta keerulises olukorras et midagi vabalt luua-teostada. Seega on Must maag sunnitud oma erilisi teadmisi kavalalt varjama.

Iga puu aastarõngaste kasv vajab loomulikku aega selleks, mis on ühtlasi ka inimest ümbritseva laienevate energiakehade sümbol. Mõned inimesed kasvavad kiiremini kui teised, kuid kiirem ei tähenda tingimata paremat, sest igaüks peab leidma oma tee laiema valgustatuseni. Kui demoniseerida juuri, kui rituaalselt lõikate ära tumedad juured ja pühitsete heledat võra poolt, siis tapetakse oma terviklikkus ja muututakse valitseva süsteemi käpik-nukuks.

Mõnel on jämedam energiakeha, sest nad tegelevad rohkem füüsilise tööga. Teistel on peenem energiakeha, sest nad tegelevad enamasti abstraktse tööga. Siiski on vaja kõiki olemise tasandeid, kus Elujõud peaks igal tasandil tasakaalu saama... juhul kui soovida manipulaatoritest vabaneda. Kokkuvõttes on iga elav ja juba terviklik seeme, idu ja puu valgustatud vastavalt oma olemise tasandile ainult siis, kui selles tuuakse psüühilised Elujõud tasakaalu omaenda südamekeskmes!
Vasta
#10
VALGE JA MUST MAAGIA

Traditsiooniliselt räägitakse Valgest ja Mustast maagiast kui millestki heast ja kurjast. Tegelikult need asjad ei ole nii lihtsad, sest siia on peidetud üks väike valitsevate süsteemide pettus. Püüan seda lahti seletada esoteeriliselt nii ratsionaalselt kui võimalik. Esmalt mainin et need 2 maagia liiki tulenevad kahe psüühilise Elujõu pealt - sisemine Uraan ja Neptuun. Sümboolselt on üks seotud rohkem puu võra ja teine puu juurte poolusega. Tšakra-süsteemis oleks tegu enamasti vähe teadaolevate 8-nda ja 9-nda tšakraga, mis paiknevad vastavalt peast kõrgemal ja jalgade all, olles oma olemuselt lihtsalt erinevad mälukeskused. Need keskused rakenduvad enamasti koos siis, kui elatakse oma südameteele pühendunult.

Proovin seda natuke põhjalikumalt selgitada. Minu jaoks on Valge maag mällu kogutud oskuste Valdaja. Omandatud oskusvõimed on miski mis kiirgab inimesest alati tegudes ka välja, aktiveerudes valge ja kuuma taevaringina pea kohal. Must maag aga on mällu kogutud seaduspärasuste Teadja. Inimeses omandatud reeglipärased arusaamised jäävad teistele suuresti justkui nähtamatuks, kuid aktiveerub külm must maaring jalge all. Valge maagia on seotud rohkem parema ajupoolkera ja paradoksaalselt alakeha jõukeskustega. Must maagia on seotud rohkem vasaku ajupoolkeraga ja paradoksaalselt ülakeha jõukeskustega. 

Loomulik oleks et nende kahe suhtes valitseb maagis sisemine tasakaal. Kuid kadeda ja allutava loomuga ühiskondlik süsteem on suutnud need teineteisest lahutada, kus enamasti üks domineerib ja teine on suhteliselt puudulik. Domineerida lastakse (Valge maagia) oskuste kujunemisel, kuid puudulikuks jäävad inimeste enda (Musta maagia) teadmised, mida valitseb ühiskondlik Musta maagia dogmaatika. See saab enamasti alguse siis, kui lastele hakatakse sissesöötma võimalikult palju valmis vastuseid ja juhiseid, mis kujundab sisse võõrprogrammide virtuaalsuse või simulatsiooni, mille raames peab elus justkui tegutsema et normaalselt hakkama saada.

Inimese enda loomulikel teadmistel ei lasta laiemalt juurduda, sest valitseva süsteemi "must karvane käsi" segab end alati mingit pidi vahele. Lepitakse teadmisega nagu omaenda põhimõtted jäävad keerukate valitsevate süsteemide kõrval alati alla. Kuni allutatud inimeste analüütilist vasakut ajupoolkera kontrollivad valitseva süsteemi varjatud põhimõtted. Teiselt poolt loomingulisele paremale ajupoolkerale jäetakse vabadus tegutseda ja oskusi omandada, sest inimesed on pandud juba suuresti süsteemi piiridesse, mis on OK ja mis mitte. Sedasi tekibki suhteliselt pinnapealsete teadmistega ja võõraid mõtteid omav orjastatud oskustööliste armaada.

Niisiis tekib olukord, kus ühiskonnas soositud Valget maagiat (võimed-oskused) saab vabalt teostada vaid võõraste “ususüsteemide” dogmaatika raames. Muidugi on need reeglid töötanud välja vähesed ühiskondlikud Mustadest maagidest spetsialistid nii nagu valitsevale eliidile on kasulikum. Sellises allutatud olukorras tekivad omakorda vaimsed õpetused, mille kohaselt saavad inimesed opereerida esmalt alakeha (loominguliste) tšakratega, kuid ülakeha (analüütilised) elujõu keskused kannatavad orjusest tingitud sisemist tühjuse tunnet. Piltlikult ollakse nagu omaenda mõtlemisejuurtest lahti lõigatud Jõulupuud, mis võõra tehiskeskkonna kaunistuseks ohverdatakse. Spirituaalsed süsteemid pakuvad enamasti lahenduseks tuliselt raevutsevat ja võitluslikku Kundalini madu (Punane maagia), mis alt-ülesse kõikide elujõu keskuste puhastuse peaks käivitama.

Samas vähemuses tavainimeste Must maagia (inimese enda jõulised teadmised) on konkurendiks kadedale valitsevale süsteemile, seega tuleb mustast kastist väljamõtlev konkurent lihtsalt kurjaks süüdlaseks tembeldada. Neid kujutatakse ühiskonna silmis mittestandartseteks heidikuteks, millest tulenevalt jäävad nad raskendatud olukorda et elus end vabalt teostada. Siis valitseb justkui ümberpööratud olukord, kus inimeses domineerib rohkem ülakeha tšakrate avatus ja alakeha elujõu keskused jäävad puudulikuks. Siiski võib Must maag oma erilisi teadmisi kavalalt varjata ja seega kanda Valge maagia oskuste teostamise vabadust samuti. Selline olukord saavutatakse aga põhiliselt läbi südamekeskuse pühendumise ehk läbi tasakaalustava Rohelise maagia!
Vasta
  


Alamfoorumi hüpe:


Kasutaja, kes vaatavad seda teemat:
2 külali(st)ne

Expand chat