MTÜ rekvisiidid

Nimi: Mittetulundusühing Para-web
Registrikood: 80275679
Registrisse kandmise kuupäev: 20.10.2008
Pangarekvisiidid: EE272200221043133331 Swedbank
Juriidiline aadress: Tähtvere 18D-2, Tartu 51007
E-mail: gro.bew-arap[tä]utm
Palun kirjutage siia ainult MTÜd puudutavates
küsimustes. Foorumi email on
para-web[ät]para-web.org

MTÜ Para-Web

Mittetulundusühing Para-web eesmärgiks on ühendada seletamatutest nähtustest huvitatud inimesi ja arendada antud valdkonnas infovahetust. Eesmärgi täitmiseks korraldab MTÜ avalikke üritusi, loenguid ja loengusarju, peab infovahetust sarnaste ühingutega, korraldab vastava infoportaali tegevust ning teostab muid MTÜ eesmärgiga seonduvaid tegevusi. MTÜ toetab avalikku diskussiooni erinevatel teaduslikel ja teadusele mõistmatutel teemadel. MTÜ tegevust rahastatakse eelkõige liikmemaksude ja sihtotstarbeliste toetuste kaudu.

MTÜ Põhikiri

Liikmed ja liikmeks astumine

Astudes liikmeks toetad MTÜ tegevust. Liikmetel on õigus valida ja olla valitud MTÜ juhatusse, osaleda üldkoosolekul nii sõna- kui hääleõigusega, saada infot MTÜ tegevuse kohta, kasutada juhatuse poolt kinnitatud sümboolikat ja võtta osa kõigist MTÜ üritustest. Ürituste korraldamisel ja MTÜ vara kasutamisel on liikmetel alati eelisõigus ning MTÜ toetab omalt poolt liikmete osavõttu üritustest.

Liikmed toetavad MTÜ tegevust rahaliselt. Astudes liikmeks võtad endale kohustuse tasuda iga-aastane liikmemaks summas 6,39 eurot aastas. Liikmeks astumise tasu on samuti 6,39 eurot. Rahalisi vahendeid kasutatakse ainult ürituste korraldamise toetuseks, Para-webi portaali käigushoidmiseks ning varade soetamiseks. Varade alla kuuluvad raamatud, filmid, seadmed paranähtuste uurimiseks, Para-webi sümboolika ning muud otseselt eesmärgiga seotud varad. Rahalistest vahenditest ei tasustata ei Para-webi liikmeid ega juhatuse tegevust, välja arvatud juhul, kui üldkoosolek seda vajalikuks peab. Läbipaistvuse tagamiseks väljastab MTÜ juhatus kvartaalselt aruandeid tulude ja kulude osas.

Tegevuskava

Olulisematest arengusuundadest võib välja tuua erinevate kokkutulekute ja ürituste korraldamise, uurimisseadmete soetamise ning veebilehe arenduse.

Üritused

Korraldatavateks üritusteks on foorumi kokkutulekud, külalisesinejatega kokkutulekud, loenguõhtud.

Uurimisseadmed

Para-web MTÜ soetab uurimisseadmeid, mida uurimisgrupid vajalikuks peavad, näiteks kiirguse taseme mõõtmise seadmed, kaamerad, energiaväljade mõõtmise seadmed jms. Sarnaselt raamatukogule otsustavad uute seadmete soetamise üle eelkõige MTÜ liikmed, kes on seotud ka uurimisgruppidega.

Veebiarendus

Veebiarenduse all on mõeldud Para-Webi veebilehel kokkusaavaid rakendusi nagu foorum, galerii, jutukas, para-wiki ja potensiaalelt ka portaal, uudisteleht, raamatukogu ja muu. Juhatus paneb paika arenduse kava ning koordineerib tegevust.


gro.bew-arap[tä]bew-arap | Para-web | Tagasi üles | Tagasi sisu juurde | Mobile Version | RSS voog
b