Postita vastus 
 
Teema reiting:
  • 0 Häält - 0 keskmine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Autor Sõnum
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
07-07-2019 21:07
Postitus: #1
SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Sugude Võimust ja Väest

Nüüdseks on inimestel juba mõnda aega teada, et mistahes Pluss-Miinus (Yang-Yin) poolused pole otseselt sama, mis tegelik mehelikkus ja naiselikkus. Kahtlemata ei ole see pisiinfo leke väekatele orjavalitsejatele ega võimukatele eksivalitsejatele eriti meeltmööda. Tegelik mehelik ja naiselik energia asetsevad hoopis mujal – perifeerias ja eelperifeerias, ehk pooluste äärealal ja keskme ümbruses! Näiteks naiselikkus võib olla nii külm kui ka soe, kuid mehelikkus võib omakorda olla jäine ja tuline. Samuti sisaldab naisenergia Pimedust ja Valgust mõlemat, kuid meesenergia sisaldab veelgi pimestavamat Valgust ja valgustavamat Pimedust. Muidugi see ei tee meeste elu kuidagi lihtsamaks vaid vastupidi raskemaks... kuna nad peavad kaugenema üldlevinud normidest et leida üles endale omasem energia. Milles see väljendub? Põhiliselt selles et mehel on üldiselt tugevam isiklik ehk omanäoline võim ja vägi, naisel aga on üldiselt tugevam ühiskondlikust armust saadud võim ja vägi. See ei tähenda et naisel oleks ühiskonnas hierarhiliselt kõrgem positsioon, vaid ühiskonnas üldlevinud norme omandavad naised kiiremini kuid ühtlasi ka pinnapealsemalt.

Mida see veel tähendab? Naised suudavad mistahes võimu ja väe (Hunt-Lamba) pooluste vahelisi energiaid liigutada läbi tundelise tsentri küll kiiremine ja tihedamini, kuid samas need jäävad turvaliselt kitsaks. Ühiskonnas üldlevinud põhinormide energia paikneb piltlikult pooluste keskme ümbruses ehk naiselikus eelperifeerias (Jupiteri ja Veenuse sümboljõud). Mitte et naised ei suudaks eralduda kogukonna üldlevinud piiratud normidest, vaid see pole nende energiale nii loomuomane. Meestel aga on just omasem hõredam pooluste vaheline energia liikumine. Kuna mehe energia liigub kaugemale pooluste äärde, siis see eeldab rohkem süvenemist ja vajadusel kontsentreeritud plahvatuslikkust. Mees piltlikult käib aegajalt turvalisest kodupiirkonnast eemal ohtlikul jahil, kus peab olema pikalt vaikses saagi valves või kannatlikult jälgede jälil, et otsustaval hetkel tuliselt süttida ja rünnata ohvrilooma. Aegajalt eluliste riskide võtmine, sügavad mõtisklused ja tugev füüsiline pingutus, mis nõuab äärmuslikke meetmeid, on mehelikule energiale omasem. Isiklik julgus ja ohtlike eesmärkide seadmine toimub samuti pooluste äärealal ehk mehelikus perifeerias (Marsi ja Merkuuri sümboljõud). Seetõttu tasub ka kooselu suhetes naistel mehi üksnes suunata, kuid tegelikult mitte midagi suuremat ilma mehe tõelise tahte ja nõustumiseta äraotsustada!

Küsimusele, miks valdavalt mehed loovad uusi teadusharusid ja teevad avastusi, peitubki vastus meehelikus perifeersuse energias. Mees riskib vaadata ideid ja kogeda asju igas mõttes kogukonnast kaugemale ehk siseneda rohkem tundmatule äärealale, mis põhjustab tugevamat ise läbitöötatud võimu ja väge. Isegi kui naine aegajalt midagi ise avastab, siis tõenäoliselt teeb mõni mees kohe sama avastuse veelgi sügavamalt, saades sedasi kogu ausära endale. Naiselik võim ja vägi on omakorda aga tugevam üldlevinud peavoolu ja kogukonna ümbruses, mis teeb neist empaatilisemad hoolitsejad. Kuna naistel liigub pooluste vaheline energia kiiremini, kandes endas tugevamalt ühiskonna jõudusid, ja meestel liigub pooluste vahel energia aeglasemalt, sisaldades endas tugevamat isiklikku jõudu, siis arenevad ka tüdrukud alguses poistest ette, samas areng peatub ka kiiremini.

Kooliklassides koosõppimine sobib samuti tüdrukutele parmini, poisid vajavad aga natuke rohkem individuaalset lähenemist ja tuge... kuna nad hulguvad ka energeetiliselt rohkem isepäiselt ringi. Need poisid ja mehed, keda on suudetud piisavalt hoida üldlevinud programmide huvisfääris, omandavad siiski ühiskonna põhisüsteemides parema kvaliteedi kui pinnapealsemad naised. Seega moodustavad valdavalt just mehed ühiskonna hierarhias nii madalaima põhja kui ka kõrgeima koorekihi... ühtesid suudetakse põhisüsteemi kinniaheldada halvemini kui teisi. Üldlevinud koolisüsteem sisuliselt sõelubki teatud perfektsionistlikuma energiaga poisid teistest välja ja tõstab nad premeerivalt esile.

Inimesed Ainujumala ja Paganjumalate Programmidevalikul

See üks äärmuslik seltskond mehi, kes omandab halvasti üldlevinud programme ja kelle energia jääb valdavalt mehelikku perifeeriasse, ei saa ka otseselt Ainujumala tehishierarhias tõusta... kuid saab parema võimaluse luua paganlikku kultuuri ja omaenda loomulikku arenguhierarhiat. Vastupidi teine seltskond mehi, kes omandab ülddomineerivad programmid väga põhjalikult, nende energia püsib pikalt androgüünses tsentris, saades kõige soodsamad võimalused Ainujumala suures hingedehierarhias tõusmiseks... kuid suhteliselt vähesest kokkupuutest reaalse loodusega ja vaba meesenergia puuduse tõttu ei saa nad omaenda paganlikku arenguhierarhiat päris luua. Ja kolmas seltskond mehi, kes omandavad monopoolseid ühiskonna programme palju, kuid pinnapealselt ja energia muutub pigem naiselikuks, saavad keskmised võimalused Ainujumala tehishierarhias tõusmiseks... samuti ei saa nad tegelikult luua omaenda arenguhierarhiat, kuna isiklikku omanäolist võimu ja väge jääb selleks puudu. Naised aga on ühiskonna hierarhias pigem keskklassi tasemel domineerivad, harvem laskutakse täielikku põhjakihti või tõustakse tipupositsioonidele... ja üldiselt nii õigesti teevad kah, kuna see on neile loomuomasem.

Huvitav ongi see et kogukonnas valitsevad Ainujumala jõud levivad kõige paremini läbi androgüünse lapseliku tsentrienergia (Päikese, Kuu ja Saturni olevikujõud), samuti üsna hästi läbi naiseliku eelperifeeria, ja oluliselt halvemini levib läbi meheliku perifeerse energia. Kui ühiskonnas peaks toimuma oluliselt suurem naisenergia dominatsioon, mis toetab valdavalt Ainujumala süsteemi, siis see on justkui lollikindlamalt turvaline ühiskond, kuid seal peatub mitmekülgsem kasvuareng, mille võimaldab põhiliselt lõputute Paganjumalate olemasolu. Ehk kui liiga domineerib monoteistlik Ainujumala jõuvool (mis on rohkem naiselikum), muutub elu ühetaoliseks ja pigem orjastavaks, kui vastupidi domineerib Paganjumalate jõud (rohkem mehelikum), muutub elu omakorda võitluslikuks ja pigem eksitavaks!

Ainujumala tavaprogrammides näiliselt puuduvad juhused, kuna kõik on seal justkui ühetaolisusega paikamääratletud ja kindlate korduvustega ettemääratletud, mis tuleb vaid tublilt selgeks õppida. Seal üldiselt samuti ei taibata juhuslikkusest teadusliku tõenäosusteooria võtmes ja suured raputavad sündmused toimuvad alati kui Ainujumala armust planeeritud imeteod. Igasugune peavoolu teelt kõrvalekaldumine on kui lubamatu patt. Paganjumalate programmis luuakse aga avastusi isiklikust võimust ja väest lähtudes, mis võimaldab elukasvu ja arengut ka läbi isiklike eksimuste. Paganad eksivad, ja teevad sellest aegajalt ka loovaid järeldusi. Kui monousklikud eksivad, siis teevad sellest pigem lõhestavaid järeldusi, mis neid tugevamini orjusesse kinniaheldab. Olenevalt milliseid meesenergia avastusi ja järeldusi naisenergia üldsummas rohkem toetab, kas ainujumalanäolisi pugejaid või omanäolisi jumalaid, sellest tulenevalt ka ühiskondlik mitmekesisus kas kahaneb või kasvab?

Kolmainsustest Viisainsusesse Avanemine

Kokkuvõttes on teada erineva iseloomuga kolmainsusi, näiteks esoteeriline Pea-Süda-Kõht, kristlik Isa-Poeg-Pühavaim (Saturn-Päike-Kuu), ateistlik Seadusandlik-Täidesaatev-Kohtulik, taoistlik Yang-Yin-Tao. Siiski täiesti omaette energiate kolmainsus ongi Mehelik-Naiselik-Lapselik(Androgüünne) ehk Perifeeria-Eelperifeeria-Tsenter. Ühiskonna valitsev põhivoolu eliit ja kõrvalvoolude paganlikud vanemnõiad on sellest teadlikud, kasutades oskuslikult oma Superperifeerias kõiki kolme energialiiki, kuid ülejäänud rahvamass on valdavalt piiratult äralollitatud.

Oluline erinevus seisneb selles, et Ainujumala eliidil on tsentris innukad pugejad, kuid paganlikel juhtnõidadel on androgüünses keskmes lapsemeelsed seiklejad, keda hierarhias otseselt kuhugi ei upitata vaid antakse soodne võimalus omaenda terviklikuks kasvuarenguks! Teine erinevus on see, et Ainujumala süsteemis domineerib alati siiski vasaku ajupoolkera Korraloogika (Neptuuni minevikuline MonoVägi) ja perfektsionistlikud Mentaalinglid. Samas Paganjumalate süsteemis valitseb pigem parema ajupoolkera Kaoseloomingulisus (Uraani tulevikuline PolüVõim) ja loomulikud Intuitiideemonid. Seega Ainujumala programmis on üldiselt rohkem askeetlikku reeglite tundmise Väge (soodustab spetsialiste) ja Paganjumalate programmis valitseb valdavalt loomulik oskuste Võim (soodustab generaliste). Võib ka arvata et Ainujumala dominatsioonis ühiskond areneb teatud kindlas suunas kiiremini, kuid jookseb siiski omadega apokalüptilisse krahhi. Valitsev paganlik ühiskond peaks arenema küll aeglasemalt, kuid selle eest mitmekesisemalt ja on loodusega rohkem harmoonias.

Kuid eksisteerib ka spirituaalne Hüperperifeeria Spiraaljumalik jõud (Pluuto aegruumi hetkeline TervikKulg), kus läbi tervikvaatluse põimitakse omavahel Ainujumala ja Paganjumalate energiasüsteemid kokku. Sedasi moodustub Lapseliku Keskme, Naiseliku Eelperifeeria, Meheliku Perifeeria, Vanemliku Superperifeeria ja Spirituaalse Hüperperifeeria VIISAINSUS (täpsemalt sisaldades 10 sümbolplaneeti), mis loob teatud energeetilise platvormi millest alles tõeline inimese terviklik kasvuareng saab alguse!

Lõpetuseks toon taas 8 põhilist Võimu-Väe (Valguse-Pimeduse) poolustepaari:
Kollektiivsus vs Individuaalsus; Reeglipärasus vs Loomingulisus; Neurootilisus vs Meelekindlus; Praktilisus vs Teoreetilisus; Maisus vs Vaimsus; Keerukus vs Avarus; Lõplik Olemine vs Lõpmatu Olematus; Terviklik Headus vs Lõhestatud Kurjus.

Lõppu lisatud ületäpsustatud joonised ja tabel:
Ürgjõud Joonis
Elujõud Tabel
Põhipoolused Joonis

Lisatud manus(ed) Pisipilt (pisipildid)
           

(selle postituse viimane muutmine: 06-03-2020 18:48 pimedus.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
08-07-2019 10:24
Postitus: #2
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Eks ole. Ehk saaks pilt ka paika kui saabuks selgus Phobose või selle va Nibiru osas. Ma ei hakka nüüd jälle su teemat solkima. Viitan vaid mõnele ,,küsitavusele,,. Miks mulle jälle tundub ,et see eelnev on- sisaldab vaid mehelikku korrastamise soovi? Natuke meeleveldne tabelitaotlus? Kõik naiselik on asetatud süsteemseks joondatuseks. Naiselikku ei saa nii käsitleda. Naiselik oleks tabelis-joonisel käsitlematu. Miks mõned haruldasemad elemendid on ebapüsivad mendelejevi tabelis ja miks mõned lausa puudu ( pole laboris kinni püütud )? Miks ikka veel pole saadud jälile tumeainele neis põrgutites? Vastus ongi see - lähenetakse ainult ühelt suunalt ja ühe nurga alt. Küll pakutakse ,et see on ,,mateeria,, mõistes kõige ,,tihedam,, vorm. Küll arvatakse ,et ta ongi ,,anti,, ehk see ,,mida pole,,. Et see on see ,mis täidab vahesid sellel ,,mis on,,.
Paganlik ei saa olla kunagi ,,viie,, ega väljavalitute ,,kuue,, püsivas tabelis. Ka ,,kolm,, on mehelik vaatenurk. Naiselik saaks olla ,,mudelina,, ainult mitmemõõtmelises ja LIIKUVAS vormis. Kohe mitte kuidagi ei saa aga seda ju kahemõõtmeliseks tabeliks suruda. No kuidas sa paneks sinna kaootilise, püsimatu, abstraktse, kaoselise ettearvamatuse?
Vähemasti ühes oled ju nõus küll? Tervik saab olla vaid kogu terviklikku tasakaalu kattev. Seda võiks võtta kui balansseeritud harmooniat ( muidu poleks midagi tekkinudki ega ka oleks jätkusuutlik). Vat see ,mis sul puudu jääb ongi too igikestev proportsionaalsus.
PAGANLIKU aluseks ongi ka proportsionaalne kattev harmoonia. Kolmainu põhine on mehelik kord. See paistab ka sinu loos välja. See osa ,kus kõneled et on pea-süda-kõht. Nagu ka aegu enne , ka nüüd sa ei suuda sinna asetada kattuvat-mehelik-naiseliiku suguteadvust. Sul on puudu ju näiteks sugvõsa-liini käsitlev mittesooline aspekt. Sellest väljaspool aga poleks üldse mees-naine väljendusvõimeline. Seda ,,teadvusosa,, aga ei saagi tabeldada otseselt. KÕIK katsed , seda teha on MEHELIKUD. Kõik need koolkonnad, filosoofiad ON mehelikud. MISTAHES esoteerika sümbolism on MEESTE loodud. Kui sa ei nõustu, too näiteid.
Paganliku aluseks on alati selle reaalsuse võrdväärne rist. KÕIK filosoofiad on sellest tuletatud mehelikud tõlgendused. Eks ajaloos on see rist ikka tõsiselt manipuleeritud. Küll ringidega, küll väljavenitatud otstega........ küll on laienevalt ,küll kitsenevalt otstega. Rist on SEE ilm nähtavas. Ilmakaared, stiihhiad-elemendid......jamaks lähebki seal ,kus mees püüab END sisestada ,,viiendaks,, osaks. ,,Väljavalitute,, taavetitäht püüab mahutada ristile ka naist kaasates aga......
Paganlikus on rist ristil ,,kaheksa,, põhisus. Nähtav ja nähtamatu.
Mehelikust manipulatsioonist sündinud ,,naiselik,, vastandlisa on meheliku satanismi filosoofia. Mehelik naise pööramine tagurpidi......mehelikult.
Mis on puudu? Kuues haru. Meheliku pea vastaspool.
Sa püüad meeleheitlikult asetada nähtavat ja nähtamatut tervikuks aga välja kukub ikkagi ainult mehelik ,,siinne nähtav ,, reaalsus.
Kuidas sa ka ei püüa ,sa ei saa eraldi välja tuua ( seni ) seda ,,siin praegu,, reaalsust ( paganlik rist). Sul kukub välja ainult segu sellest ja ,,tollest,, ilmast.
Vaata paganliku terviku mudelit ja püüa sellele asetada need mehelikud tõlgendused. Kolm-, viis-, kuus-, seitse-, üheksa- jne. määratlused.
Harmoonia saab olla tasakaaludes alati PROPORTSIONAALSELT. Kui ei, siis on tegemist manipulatsiooniga e. kurjusega.
Kogu häda ses ,,kolme,, , ,,viie,, ja enama pildis ongi soov sinna asetada Da-vinci mehelikku PEAD. End kui jumalust eraldi neljast põhielemendist. Seda saab sinna asetada vaid ,juhul kui nö. mehelikule ainujumalale e. taevaisalikule pojafilosoofiale lisada SAMAVÄÄRNE selle sama jumala NAISELIK emajumalanna, mis tabelis väljenduks sama väljajoonistatult. See on Davincil puudu ja on puudu KÕIGIS filosoofiates.
Vaata nüüd paganlikku mudelit ja püüa voltida seal peal viisnurgalist ja muud. Sa ei saa harmooniat säilitada kõigis suundades.
Lisan pildi, mis mõeldud mehe naljana. Naljakas aga ongi see ,et see pole üldse naljakas. KOGU mehelik filosoofia järgibki seda vääramatu tõemonopilismiga ja ainujumaliku baasiga. Isegi satanism on ju selle pinnalt. Zarathustrast alates. Filosoofia rebib alati ,,jumalat,, tervikust välja ja püüab seda ka eraldi tabelisse väljenduma panna. Nö. viienda elemendi või ainujala aspekti näol. Isegi kui selle väljenduseks on inimene. Muidugi saab inimest ja jumalakuju väälja rebida ja asetada kuhu süda lustib aga see on manipuleeritud alati. Pimedus, ma ei nori ega püüa sinu pilti üle karjuda. Kui suudad loksutada propo-tasakaaluka pildi kokku, ma ainult rõõmustan. Kõikide ismide ja üldse filode aluseks on teadagi mis - kurjus. Veena mind ja teisi vastupidises. Kui sa suudaksid vältida ebakõlasid ,siis su tekstides ei oleks neid isme. Mitte miski poleks enam ,,mingiSEM,,. Ei vähem-rohkem ega suurem väiksem. Nii nagu kurja aluseks on hea-halva eraldamine ja käsitsemine , nii ka terviku maipulatsioonid taanduvad ,,emide,, ja amidega,,.
,,Suurem ja väiksem,, on sind piiravad tõkked ikka veel. Mõtle korra nii - mehe peas loodud kõiksus , sisaldub ka kõige pisemas. Siin lõigus -seemnes. Ja kogu naiselikus -samuti-rakus. SEAL on samuti kõiksus. Ilma naljata, kui Davinci oleks lisanud kaareni ulatuva sugukanali ( andro vaimu läte samuti ju ), poleks ka puuduolevat. Filosooofiate aluseks on ju aga mis? Mehelik eraklus loodusest ja suguliinist välja. Raiutakse tagant ( alt ) ära. Erak naine ( nõid ) aga irdub kuhu? Otseühendusse planeedi ja loodusega - eemale kõigest mehelikust.
Põhimõtteliselt on olemas ju ka ainujumal. Teda aga ei saa eraldada ega lisada meelevaldselt tabeli eri osadesse. Peakultus aga nii just teebki - hinnates ( kurjust külvates ja eraldades ) ,,on,, ja ,,ei ole,, polaarsusteni. Mehelik filo aga mitte ainult ei püüa asetada seda ,,väljapoole,, seda maist reaalsust - ta püüab seda ka jõuga kehtestada nii siin kui sinna suunal.

Lisatud manus(ed) Pisipilt (pisipildid)
       

(selle postituse viimane muutmine: 08-07-2019 11:04 Lokster.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
08-07-2019 11:25
Postitus: #3
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Sa Lokster pole nähtavasti antud süsteemist mõhkugi taibanud, kui jaurad siin ikka sellest et mehelik on Taevas ja nii tagasi? Sellest punktist sai alustatud et mehelik ja naiselik pole reaalselt mingid vastandpoolused. Aga sul on sees vaid ühene Ainujumala programm, millest paganlikult lahti lasta ja täiesti teistmoodi ümbermõtestada millegipärast ei suuda? Minu toodud süsteemis on harmoonia igas energiakihis täiesti sees, millest sa muidugi taas aru pole saanud, siis vahest pead oma toodud süsteemis seda harmooniat veel otsima. Tumedast ainest siin jahumine sind võib vaid lohutada... kunagi enne füüsika teadusharu loomist olid kõik füüsikalised algelemendid üks suur tume aine. Kui ma teeksin sulle tervikliku tantsukava antud teemast, siis vist hakkaksid soiguma et kõik on naiselikku Maa energiat täis ja puudub Taevas... kuigi jah, need pooluste asjad poleks ikka nii üheselt määratletavad!
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
08-07-2019 12:28
Postitus: #4
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Kuidas sa aru ei saa ,et sinust aru ei saada ........põhjusega. Mitte minust ei käi jutt. Sa ei suuda eraldi võtta ,selgitada ega tabeldada NII selget eristust ( vajalik arusaajaile ) - siinne kehaline- materiaalnereaalsus ,mille nimetame teemas praktiliseks pooleks. See on too esmarist. Sa ei suuda reaalsuspõhist teadust või argielu lahus näidata ega hoida. Püüad sinna meelevaldeslt lisada ka toda teist risti aga valikuliselt. Mehelik toodabki nii ebapropo sümbolismi. 3, 5, 6, 7, 9 jne on püüe nähtavat ja nähtamatut koos üheks filosoofiaks põimida. Selle pärast sa ei suudagi tuua ainumat näidet ELUST. ELU sa eraldi ei suuda aduda ja ,,nähtamatust,, lahus hoida.
Kaheksa ongi üks pluss teine. Ka siin saab eraldi vaadela nelinurka ainult ,,nähtamatus,,. Nimetame selle siin all siis filosoofiaks e. teaoreetiliseks ( praktilist materialismi kinnitav ,,hõre,, peegelpool ).
Kaua me juba kakleme selle ümber? Paraktilises pooles on MEES ja NAINE polaarsed vastandujad. Antireaalsuses e. peegelpoolel sama aga vastupidi ( nähtamatu rist ). Sa ei saa tabeldada meelevaldselt. Kui sul pole eraldatud siin-seal , siis sa ei selgita ei siinset ega sealset. ENNE tee eraldi ja siis koos. KUI SEAL jäävad ebakõlad ,siis on kurjus majas. Sa ei saa voltida Davincit mu esimesel pildil toodud mudelil kõikides suundades. Nagu ka muud mehiselt -üheselt sümbolistlikku.
ELU maal on maaema ja taevaisa. Nähtamatus on vastupidi. KOOS aga on sootu ja seal pole miski ,,mingisem,,. Sul on kõik mingisem. Ükskõik millise tabeli võtaks. Polaarsusest välja avardub aga kõik poolusi koostavalt ( see mida sa nii väga püüad siia pildistada) ja avaldub neid mitte sisaldades. See aga pole ei siinne nähtav ega peegel nähtamatu. Seega sa ei hoia lahus juba nelja eraldi olemust ega suuda koostada ammugi mitte.
Enne mehelikku ( isapõhist usku) polnud mitte midagi ainult pimedus või tumeaine. Harmoonia eelneb -järgneb isegi kui seal inimest pole. Just. Näe sa kinnistud INIMESE ja JUMALA kuhugi asetamisse. Nagu kogu filo. Paganlus kui selline ei asetu koos temaga. SEE on kõikjal. Ka seal kus filosid ega inimesi pole. ÜKSKÕIK millist nähtust saab asetada kaheksaharule nii ,et ta katab terviku. EI JÄÄ harusid üle ega puudu. Proovi kolmainut või pentat voltida kaheksaharul , ilma et seal ei tekiks kordagi disbalanssi-ebaproportsionaalsust muu suhtes ( terviku osas ).
Sa panid nimme vastanduma jehoovaliku ja paganliku. Vastandujad on aga meheusk ja sellest sündinud vastulaine e. naiseliku samasugune manipuleerimine -satanism. Üks jumal versus kõik jumalad. ÄRA topi paganlust niimoodi oma tabelis.
Selle asemel ,et kakelda...... proovi luua neli erinevat mudelit. Pane sinna kogu oma teadmised ja sümbolid.
1. See materiaalne ilm.
2. Anti.e. peegel reaalsus.
3. Polaarsust siduv-koostav ( kõik on üks ja seotud) androlik ilm.
4. Polaarsust mitte sisaldav ilm.
Vaata kas suudad täita paganliku mudeli kaheksa haru SINU võrdväärsete jõududega nii ,et miski üle-puudu ei jää. Ja palun....... tõida selle ilma liht e. esmarist samuti. Ma saan aru ,et näiteid võibki ootama jäädagi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paganluses ( mitte sarviku usus) on .......
1. Ilm nii nagu meeled vastu võtavad ja keha elab. MMeile näib see keskmena -nabana ,mille tuum on algus.
2. Peegel pool e. hingede maailm. Meile näib ,et see jääb meie tuumast justkui eemaldudes ,,välja,, poole. Kaugemale. Kõrgemale. Suurema suunal....... umbes nii. planeet ja edasi algab galaktika. Nii ka ,,ainujumal,, on suur ja kõike hõlmav näiliselt. Tegelikult on kõik SAMA. Tolle ilma kese on niisamuti naba ja tema ,,välimine,, piir on võetav nagu ka siinne maine reaalsus. Tume ainet saab siit otsida.
3. On justkui kaheksa või neliristi kese ,kus kõik on seotud ja üks ning sisaldab kõike. Nii ka ainujmal on pisimas ja galaktika võib asetuda pisima suunal jne.
4. On kõige eelneva piir e. sulgev ring-sfäär. Ringi võiks tõmmata ümber kaheksaristi. Ringid aga on loomulikult asetatavad mistahes kaugusele. Niisamuti kui mehelik-naiseli erisustes väljenduda võivad jne. Kehtib kogu ilma kohta. Mitte ainult mees-naine või emane -isane.
Häda selles ,et ei 3. 4. punkt SAMUTI ei ole eri suurused või väljendused. ka neis on kõik SAMA........... Pole mingeid ,,mingisemaid,,. On ainujumal ja on jumalatäius ka igas pisimas vormis. Ainujmalat ei eita miski ega ka multijumalust. SINUL on nad vastanduvad punktideni ON-EI OLE. Nagu kogu mehelikus filos. Vastandumine saab toimuda ( ja peabki toimuma) 1. 2. punktis. Ja see mis ühes POLE, see teises ON. PROPORTSIONAALSUS toimub kõigis väiksustes ja suurustes.
Ok. Sa ei taha omi sümbolieid kanda kaheksaristile? Tee siis vastupidi. Püüa see ise asetada oma tabelitesse.......nii ,et kordagi ebapropot ei teki. Üksi haru ei või üle ega alakoormatud jääda.
(selle postituse viimane muutmine: 08-07-2019 13:05 Lokster.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
09-07-2019 09:10
Postitus: #5
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Lokster, üldiselt kõik sinu mainitud punktid on minu antud süsteemis juba sees, sa lihtsalt ei oska seda sealt välja lugeda kuna nähtavasti ei oska seda kombineeritud mudelina liikuma panna. Isegi täiesti poolustevaba ilm on selles juba sees, milleks on Lõpmatu Olematuse poolus kui tühi paberileht, kui soovid!

Inimene võib minu pärast veeretada põllul kasvõi kive füüsiliselt kui ka vaimselt, teoreetiliselt või praktiliselt, loogiliselt või loominguliselt jne. kokku kaheksas põhipooluses mille olen avastanud. Samuti saab neid poolusi omavahel teadlikult kombineerida ja kokkumiksida nii nagu ta parajasti soovib... see pole veel kuidagi kurjus vaid täiesti eluterve suhtumine. Kui klient ei taipa kuidas meister oma tööd teeb ja kukub meistrit närviliselt segama ja õpetama, siis kes käitub valesti?

Minu antud tekstis ei olnud kusagil juttu Jehoovast, vaid oli Ainujumala ja Paganjumala programmidest, mida ka põgusalt seletasin, kui seostasin neid domineerivate aju poolkeradega. Ainujumala poolus lähtub sellest et kõik peab olema tingimata üks, Paganjumala poolus lähtub sellest et kõik võib olla hoopis lõputus. Muidugi omal moel on mõlemal õigus, jamad tekivad kui teist poolt üldse ei tunnistata.

Selle kohta näiteid miks maine on mehelikum ja vaimne on naiselikum, olen eelmistes teemades ja vestlustes toonud juba küll... põhiliselt kuna füüsiliselt tugev ja osav mees mõjub siiski mehelikumalt kui vaimselt tugev ja osav mees, kuna füüsilisel mehel saavad elulised asjad reaalselt ka tehtud, kuigi mehelikud võivad mõlemad olla. Täpselt sama põhimõte kehtib ka naiselike meeste kohta...naiselik maine mees on siiski mehelikum kui naiselik vaimne mees. Siin teemas tõin ka elulisi näiteid kuidas tegelik mehelikkus asetseb hoopis mujal - mistahes pooluse perifeerias ja eelperifeerias - kuna mees käib rohkem ja tõhusamalt kogukonna normidest kaugemal (jahil) ja naine toimib paremini kogukonna normide raames hoolitsevalt (lapsed). Iseasi kas sa Lokster seda näidet ka tunnistad... nähtavasti mitte kuna ootad mingit Santa Barbarat? Samuti kirjeldasin vaimselt kus asub energeetiliselt lapselikkus, vanemlikkus ja spirituaalsus... nende kohta ma elulisi näiteid väga ei toonud tõesti. Mul polegi kombeks kõik igakülgselt ette ja taha teistele läbinämmutada, nagu Jeesus ristil kõigile vaatamiseks, vaid toimin nagu ise tahan!

Kui sööd hommikul näiteks tatra pudrust ilusti kõhu täis, siis see on maine praktika. Kui tead et söödud puder annab kehale füüsilist jõudu, mis võimaldab inimesel toimida, siis see on maine teooria. Kui hommikul putru süües tunnetad rahulikult iga suutäit, siis see on vaimne praktika. Kui tead et rahulikult söögi maitsenüansse tunnetades avad oma vaimsed kanalid ja saad ka vaimset jõudu, siis see on vaimne teooria. See on üks võimalik viis kuidas maise-vaimse ja praktilise-teoreetilise pooluse kombinatsioone tõlgendada. Hoopis teistmoodi saab seda näiteks teatud sümbolkeeles teha, kus vaimne paikneb ülaruumis ja maine alaruumis, samas praktika paikneb alakehas ja teooria ülakehas. Seega näiteks ülaruumi alakeha tähendaks vaimset praktika aspekti.
(selle postituse viimane muutmine: 09-07-2019 09:21 pimedus.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
09-07-2019 13:43
Postitus: #6
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Miks sa nii väga tahad sättida ainujumala mõiste vastaspooleks just paganlust? Täitsa arusaamatu. Satanism on ju tema vastand. See aga pole paganlus. Ma ju nagu mainisisn ,et paganlus võib rahumeeli nentida ka ainujumala olemist. Taeva taat kui selline. Pole aga selline nagu religioonides. Taeva taat võtakski kokku kõik plussilised ja isased aspektid. Määrab see et, puudub ülistamine või ülehindamine. Sama emasaspekti kokku võtva suurusega. Jehoova vastandub otse satanismile ( on pandud vastanduma ). Mõlemid on nagu ülivõrdes ülitähtsad. Mõlemit iseloomustab just keeruline olemus. Sama ka sinu puhul. Oled ju positsioonilt satanismis. Seepärast sa ei saagi ühtki selgitust tuua lihtsustatult. Kui peaks sinult nõu küsima keegi nt. oma suhte draamas, siis selgitus talle oleks õhema brozuuri jagu. Ei muidugi sa ei pea kedagi-midagi kusagil klaarima aga ka enda puhul ......ma ei tea kui pikad analüüsid peavad valmima ,et midagi nihutada.
Näiteks on paganluses reaalselt käsitletav , kasutatav, nähtav jne. selle ilma lätestik KÕIGI tava,,nõiduseks,,. Ei pea lugema riiulijagu raamatuid ega sadu sümboleid näppima. Ilma ennast ,, viiendaks,, elemendiks ( sata) toppimata saab just ennast nihutada lihtviisil. Neli elementi ( allikad, loodusjõud, stiihiad, elemendid või hiiud ) on ka meie sisuks. Põhimõtteliselt pistad nõpu mulda ja oled maa elemendiga juba vaimus üks. Süütad tiku - tulega ühel lainel. Lased varba vette - veevaimuga jutud olemas. Tuul sasib juukseid-võid suu puhtaks rääkida. Mingit kuradima üübermaagiat pole vaja. Lühemalt öeldes kõik on üks ja seotud. Kõik väljas , on ka sees olemas. Enda vaim vaimude seas. Siit edasi aga juba too jõu ja väe teema. Kõik on hingestatud e. elus. Niivõttes saab iga nähtuse, olemuse või olevuse puhul ka öelda - vaimud. See ei tõsta kedagi-midagi hierarhiliselt ainu ega multijumala staatusesse. Seda sa aga ikka veel aru ei saa. Sata-jehoova vastanduses mängibki põhirolli hierarhia. Sinu esipost ongi tolle vaatlemine. Ega olegi idagi uut. Sa ei leiutanud jalgratast. Aastaid on püütud paganlust-nõidust isekalt endale või oma kaaskonnale kantida manipuleerimiseks. Ka siin webus. Pakutud on selle eest kõike. Üsast kuni rahani. Enim siiski oma hinge.
Naise tumeosakest võib kaheksakanna sees vaadelda just sellisena, kaoses kihutava osisena. Ta võib olla igas hetkes ükskõik millises haruosas. ,,Tule ja järgne ,, on ta olemus. See kuidas mehelik talle järgneb.......nii et ta oleks tervik-täiuslik aga ei lõhuks harmooniat.......on juba nõidus. Ole hea, kui sa ei tea paganlust, siis ära püüa seda ka raamitseda tabelisse.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
10-07-2019 13:14
Postitus: #7
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Ainujumala programmides domineerib ratsionaalsus ja vasakule ajupoolkerale omasemaselt külmemad Mentaalinglid, ja Paganjumalate programmis domineerib loomingulisus ja paremale ajupoolkerale omasemalt kuumemad Intuitiivdeemonid. Kontrolliv ja täpsemalt piiritlev Monokord kaldub sinna et „kõik on üks”, kuid usaldav ja üldisemalt kobav Polükaos kaldub omakorda sinna et „kõik on lõputus”. Konkreetselt Jehoovast ega Saatanast pole ma siin juttu teinud, seega pole neid mõtet siia teemasse ka meelevaldselt sisse raiuda... kuigi kristluses pole minuteada Saatanat käsitletud kaugeltki võrdväärse vastaspoolusena, vaid vastase kui mässaja ja nõrgema konkurendina.

Külmematele Ainujumala progedele ja vasaku ajupoolkera ratsionaalsetele Mentaalinglitele on omane näha maailma mingi ühe valitseva reeglitepärasuse kaudu, mida on üsna raske kui mitte võimatu inimesel kiiresti muuta. Kuumematele Paganjumalate progedele ja parema ajupoolkera loomingulistele Intuitiivdeemonitele on omasem näha maailma võrdväärsete tõenägemuste kaudu, samas on sellel raske püsida selgelt piiritletud teemas. Seda sai sanuti juba selgitatud et kumbki nendest pole tegelikult mehelik ega naiselik poolus, kuid minu hinnangul on kuumem loomingulisus natuke mehelikum, kuna sisaldab endas rohkem riskeerivust, tegusamat ekstravertsust ja vahetut ruumitaju. Kuigi külmem ratsionaalsus pole otseselt naiselik, siis selle korrapärasus, vaoshoitum introverts ja perfektsionistlik omadus mõjub natuke naiselikumalt.

Tegin ka lihtsustatud 8 põhipooluse joonise, kus punaselt tähistasin kuumema ja rahutuma tajuga poolused (näiliselt mehelikum, kuid mitte otseselt mehelik vaid pigem Intuitiivdeemonlik), samas sinisega märkisin külmema ja rahulikuma tajuga poolused (näiliselt naiselikum, kuid mitte otseselt naiselik vaid pigem Mentaalingellik).
(selle postituse viimane muutmine: 04-03-2020 15:56 pimedus.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
10-07-2019 15:40
Postitus: #8
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Ainujumala olemus on ju ühtlasi ,,üli,, ehk kõrgeim -vägevaim. Reigioonides nii ongi. Erinevates muudes uskudes aga ei pruugi olla. Seal võib olla mitmeid. Nii et jehoova sai nagu asjakohaselt sisse toodud? Paganlusse jõudsid jumalikud mõisted ,,hiljem,,. See aga ongi suurim segaduse külvaja. Need olid postreligioossed tulnukad. Sa ei saa parimagi tahtmise juures eitada satanismi vastandumist ega naise alge põhisust. Ikka see sama vana teema. Nimbuses mehe pea ( taevaisa) asemel kummardatakse ,,alumist,, naise üsa ( bahometi pea ju sellest ongi kitsena välja joonistatud). Jah osalt on paganlus vastujõuna VIIDUD veidi maa ja naise ,,lähedasemaks ,,. Seda seetõttu ,et kõik on ÜKS sellises plaanis ,et KÕIK mõjutab siin KÕIKE. Nii tekkisid ka jumalused paganlusse enne kui see nende maade piirideni jõudis. Justkui ,, nähtamatult,,. Sinagi kui mehelikupõhine teed sama ,mis religioonid - surud tervikus paganlust vastandpoole söögiks. Algsel paganlusel pold polaarset kallet. Ei ma ei taha jälle vaidlema-tõestama hakata ,et hilispaganlus pole sama ,mis enne. Naiselikuna tundus- käsitseti seda just patriarhaalse laieneva ük poolt. Maaema ja taevataat kui sellised, olid samana võetavad. Nende poole pöörduti väga harva. Just nii, tulijaile jäi silma paganluses maa ja naise käsitsus kuna see pold harjumuspärane ega vastuvõetav. No ei saa kristliku ajaloo ja teaduse alusel ma midagi siin tõestada. Muu ajalugu lihtlabaselt hävitati. Nii nagu jessukas ja buda olid allikana mitte religioossed ja hoopis olid selle vastu, nii ka algpaganlus ( algjõud-alikad)pole sama ,mis hilisem kurjust kandev tõlgenduslik paganlus ega ammugi mitte njueidz šamanism ( vajalik näide-võrdlus). Sina aga käsitsed praegu just hilist sektindust, mis läbi imbunud ahnusest, rumalusest ja kurjusest. See et kiriku kui suurema jõu ( võim ja valitsus ) endise kursi tuules on paganlus ja satanism sattunud ühte patta - on lihtlabane ,,nähtamatu,, füüsika. Kõik on ju kõigega seotud. Aga suuna vastandumiseks andis ikkagi tõusev ÜK. Kui religioonid kukuvad kokku , kaob satanism. Paganlus mitte. Arvamine ,et paganlus oli siuke elu ,,juure all,, on samuti kristlik teadus-ajalugu. Olid ka niivõttes toimivad kogukonna korraldused keskuste mõistes. Et oleks nagu siin mõistetavam- olid ka kõrgtsivilisatsioonid. Kust tulid nt. paganate kirjeldused ,justkui need oleks nuiaga mullaurus römisenud? Aga ikka sealt kus ülemaa ajalugu tuleb. Kui oli hävitatud mehelik elukorraldus, jäi järele naiselikum osa. Selgitan. Elu oli tasakaalus ,kuid mitte naisepõhine. Kuidas ka ei taha ,siis megaliite ei saa eitada. Kuigi ük tahaks. Olid võimsad keskused. Raske arvata ,mida kiriku arhivaarid üles tähendasid aga hoopiski. Kui puhastustuli oli üle käinud, siis mehelik oligi ju kadunud. Kivist kraamile leiti kohe rakendus oma ehitustes . Nt. kirikutes. Puuosa aga põletati maha ( meie kliimas oleks kivi eelistamine lauslollus). Taandudes mõõga eest......loomulikult mindi sinna mis alati omasem ja kodusem....metsa. Selleks ajaks kui igast henrikud kohale jõudsid ,poldki muud kui metsaonnid naiselikuna ,,peetavas,, metsas. Seljas see ,mis kaasa jõuti võtta jne. Pold mingit kuradima matriarhaati. Oli maa ja looduspärane eluviis. Kas loodus iseenesest on naiselik? Ei ole. Arusaam maast ja metsast ( hetkel) on aga mehelik. Imelik ka kui nii ei nähta vastandumist ja naise ülekaalu. Aina rohkem on infot kaugemast paganluse osast kus oli raskem ÜK-d kehtestada. Liiga palju infi takistab kristlust. Põhja viikingid olid liiga keerulises kohas. Ja nii ei jäägi muud üle kui nentida-jah ka neil oli kõrge kogukonna korraldus. Ja neil oli kõrgkultuur ja pere mudel jne. Metsamees nuiaga ei päde. Hiljutigi jäi silma uus seep. Viikingid enne kolumbust ameerikas. Pole veel vaadatagi jõudnud. Endale aga vast uut ei näegi sealt. Sa võiksid aga vahtida küll. Su arusaam paganlusest on .....mehelik kristlik. Sinu tavateaduse alusel poleks ju pidanud põhjalased kivikirvega suutma ameerikasse ujuda. Сериал- ,,Затерянные викинги Америки/America's Lost Vikings,,. Kuna sa pressid OMA juttu kaldes, saan vastata sulle ju vastandudes. Korrigeeri ja ma pritsin samuti mehelikku filosoofiat, tabeleid ja loogikat.
(selle postituse viimane muutmine: 10-07-2019 15:45 Lokster.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
10-07-2019 20:50
Postitus: #9
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Ma ikka püüan aru saada ,millise kännu taha sa kinni oled end jooksutanud. Saad sa ikka aru ,et seda reaalsust määrab suurem? See ,kes valitseb. See ,kel võim. See ,kes liigutab suuremat massi. Ja see ei mõjuta vaid inimkonda vaid ka muud. Kuidas sa ka ei taha, pisem suuremat ei mõjuta. Tervik on duaalselt rebitud-manipuleeritud ning see on valitsevaks reegliks ja seaduseks. Jätame praegu rahulikult siit välja ,,nähtamatu,, anti ja peegelmõiste. SIIN maailmas on väga üheselt ja lihtsustatult reeglistatud nii - keskmine ilm on risti horisontaal. Emane ja isane- kui lihtsuseni taandada. Naiselik on manipuleeritud vasakule ( pahem , pahupidi, paha). Mehelik paremale-HEA. Milline aju pool on tegelikult loogilisem......... arvamused on ohjahh. Ei kommenteeri. Edasi. Lihtpildiliselt on vertikaal manipuleeritud sama lihtsalt. Ülailm on ,,valguse ja positiivsuse ,, monopoliks ja seotud mehega -isa ja poeg. On loogiline ja ka NÄHTAV ,et naiselik on seotud alumise ilmaga-pimedusega. Taeva ja päikse kultus on religioosne. Maisus viidud vastaspoolde , naiselik kontra usk. Nii asetub ka must-pimedus vasakule. Pole raske aimata ,et parem-hea manipuleerib paha-pahema vasakule ja alla. Kuna kurjus on ses mudelis ju ometi paha poolele lükatud.........Minule võid rääkida kõike. Proovi ükskõik kellele tõestada vastupidist. Veel parem ........ leia keegi usklik ja veena teda. Näe sinugi tabelis on asi .....headus-kurjus vastandumine. Justkui hea ja valguse alt ei sünniks kurja. Alles olid nõus ,et igasugune eraldamine ongi kurjus. Tarbides valgust ja positiivsust , sünnitatakse pimedust ja kasvatatakse seda. Hea vastandub massides ikkagi pahaga. Sama ropp oleks siduda ka nö. armastust vaid valguse, positiivse energia ja parema poole ning heaga.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Q11
Veteran

Postitusi: 1,349
Liitunud: Nov 2018
11-07-2019 12:36
Postitus: #10
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Ma tükk aega olen lugenud Su tekste, küll vasakult paremale, alt üles ja ülevalt alla...ja ei saa aru. Loksteri jutt ka sarnane. Siis meenus , et sellist lähenemist olen ju kuskil veel kohanud. Hmm..aga kus? Eestis keegi? Hannes Vanaküla. Tal koduleht ja foorum, mis küll praegu vist ei tööta ja tõepoolest see elu/vaimsuse ülesehitus väga sarnane. Aga see ei andnud mulle ka rahu, sest olin ju kusagilt lugenud, Vanakülast midagi teadmata. Ja ootamatult langes pilk raamaturiiulis Ken Wilberi „Kõiksuse Lühiloole“. No muidugi. Siis sain aru.
Te Loksteriga kasutate sama süsteemi , ainult vaidlete selle sees olevate detailide paigutuse ja koha üle.
Ja miks me teineteisest eriti aru ei saa on väga lihtne.
Mina lähtun sellest, et Vaatleja eksisteerib ka ilma Vaadeldatavaga. Ja kirjutan Temast.
Pimedus ja Lokster, et Vaatleja kerkib ainult Vaadeldava olemasoluga. Ja kirjutate Mõlemast.
Minu lähtekoha puhul Jumal on Vaba...teie puhul on Ta aheldatud „Asjaga“...mis oleks samaväärne Jumalaga. Mida siis võiks Jumala Vastaseks kutsuda.
Vabandust Pimedus, et võibolla veidi mitte teemasse aga kas panin oma mõttearendusega täitsa mööda?...Smile
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
11-07-2019 13:02
Postitus: #11
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
(11-07-2019 12:36 )Q11 Kirjutas:  Eestis keegi? Hannes Vanaküla.
Mina lähtun sellest, et Vaatleja eksisteerib ka ilma Vaadeldatavaga.

Luba ma kehitan õlgu. Tahtsid sa öelda ilma vaadeldatavata?
Jah midagi me näeme sarnaselt. Terviku mõistes. Sina näed kogu aeg poolitavas valikus tervikut. Põhimõtteliselt oled sa kaheksaharu ülemisse otsa end vaimelnud. Olemuselt alumisse otsa. Sul on väga polaarne eitus-jaatus. Kõik milleni mentaal veidigi ulatub , see sulle ON. Millest oled ära end lõiganud, seda EI OLE.
Meil ON ja EI OLE eksisteerib kõiges mille taha võiks kirjutada autor, looja, kõiksus ( no ei saa kokkuleppele ühise nimetaja osas ) ......jne. Kõik oleneb ainult , millises punktis istub vaatleja tähelepanu või alge.
Vanaküla? Arengu MAAG? Kui sa tahtsid mind nüüd eriti sapiselt solvata.....pead veel proovima. Laugh
Et isegi niipidi. Ma tean ,et mikro ja makro kosmos ühtivad ja lihtsam on seda mikrona ka käsitseda. Pimedus aga loetleb üles kõik ,mis makros leida võiks ja mida ka sõnaliselt eristada saab. Seega selline suund ei ole lõpliku tõe võimeline. Lihtsuses aga puudub taotlus ,seda teha.
(selle postituse viimane muutmine: 11-07-2019 13:33 Lokster.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Q11
Veteran

Postitusi: 1,349
Liitunud: Nov 2018
11-07-2019 13:38
Postitus: #12
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Nojah...Vaatleja "näeb" ON-i, kui ka EI OLET. Ei OLE on Talle samamoodi objekt, nagu asi (ehk ON).
Ma eitea kuidas ma Sind Lokster küll sellega solvasin, et Hannes Vanaküla kodulehel käisin. Kui see Sind nii häirib siis luban, et enam sinna ei lähe...Smile
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
11-07-2019 13:43
Postitus: #13
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Vältides edasisi arusaamatusi, lisan selgituse. Ma nüüd olen siin webus kompinud eri nimetusi aga see viib alati ühte nurka. Vahet pole kas ma räägin paganlusest, nõidusest, võlust või šamanismist. Minu jaoks pole neis suuri erinevusi. Senini olen aga vastukajas kohanud vaid massimeelseid tõlgendusi, mis päädivad ainutõdedega meediast ja njueidzist. Me räägime erinevatest asjadest. Spetsialiteet tundub käima ikka selliselt ,et masside tõed loevad, mitte enda kogemused. Kulm jäi üles rippu juba ammu. Miks on üldse vaja tuuseldada teemades ,millest puudub kogemus? Vaimlus on see kui tegeletakse asjadega ,millest pole antud aru saada või millega ei peaks tegelema. Mina küll juuda satansimi ei kavatse end sukeldada.
(11-07-2019 13:38 )Q11 Kirjutas:  Nojah...Vaatleja "näeb" ON-i, kui ka EI OLET. Ei OLE on Talle samamoodi objekt, nagu asi (ehk ON).
Ma eitea kuidas ma Sind Lokster küll sellega solvasin, et Hannes Vanaküla kodulehel käisin. Kui see Sind nii häirib siis luban, et enam sinna ei lähe...Smile

Ma ei pahanda su peale. Sinu peale pole võimalik pahandada. See et sa mind maagia alla surud .....on naljakas. Vanaküla aga ......ahhh...jäägu ....ma ei soostu isegi jätkama.
Kõiksuse tervikus saab kõik olla samaväärselt mitte olemisega. Vot see jääb teid vist igaveseks ühendama. Teil on palju ,,mingisemaid,, ....eme ja ....ame. Mitte miski ei ole tervikus väiksem-suurem jne. Jõudes ebatäiustest lõpuks välja ( pole polaarsust) jõuadki kõiksuse tervikusse ( lõpmatusse jne. ) ja see ülivõrdes SUUR on kõige pisemaski. Sinu hetk on ka viiv olematuses. Pole olemas õigEMAID ega valEMAID. Äkki sulle abiks siuke lause-,, alguses oli SÕNA ,, ( mõte). Kuna sa oled kinni ,,suurema,, ainujumala küljes.
(selle postituse viimane muutmine: 11-07-2019 13:52 Lokster.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Q11
Veteran

Postitusi: 1,349
Liitunud: Nov 2018
11-07-2019 13:59
Postitus: #14
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
"Pole olemas õigEMAID ega valEMAID"
jaa..Jumal on väljaspool Head ja Halba.
"alguses oli SÕNA ,, ( mõte). "
See on minamõte. Siis hakkas toimuma "algus". Tekkis number Üks.
Number Üks unustas, et ennem teda oli veel Keegi. Null, ehk Puhas Mina...Smile
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
11-07-2019 14:05
Postitus: #15
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Satanimi ja paganluse vahe? Astud õue ,kole ilm, tuul piitsutab näkku liiva ja vihmapiisku.Pühid käega ja rühid edasi. Kas tundsid ,et sind puudutasid hiiud? On üldse sellele vaja mõelda-analüüsida? Stiihhiad satuvad veidi rohkem mänguhoogu. Tsunami pühib inimkonna sootuks maa pealt minema. Pühi palju tahad käega nägu,mida pole. Pole ka mitte inimesi. Filosoofiaid ammugi mitte. Isegi mitte infoväljas. Ja on siis tähtsust mõnel kaubanduskeskusel? Et mitu kuupi kipsi ja mitu ruutu klaasi seal oli? Vihmapisaras ja ookeanis ,,elab,, sama ,,vaim,,.
Seda nimetatakse vanglaks e.maatriksiks. Ja see on mehelik tabeldus. Läbi sümbolismi ,mida kannabki korrapära. Aritmeetika ,geomeetria. Ühed ja nullid. Sul on jälle ,,enne,, ja ,,peale,,. PUHAS saab midagi olla vaid lättes. Sina pole läte. Iga ON koosneb allikaist. Ja seda EI OLE allikate taustal või kaasabil. Kaos naerab.
(selle postituse viimane muutmine: 11-07-2019 14:10 Lokster.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Q11
Veteran

Postitusi: 1,349
Liitunud: Nov 2018
11-07-2019 14:13
Postitus: #16
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Ma eitea satanismist ega paganlusest suurt midagi. Lihtsalt kirjutan seda mida Ma kirjutan. Tead Lokster me vist ei tohiks enam siin mõtteid vahetada. Pimeduse kirjutised ikkagi. Mõtle kui ta tuleb foorumisse ja avastab, et Q11 ja Lokster on poolpäeva tema teemas omavahel üksteist "tümitanud"...Smile
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
11-07-2019 14:23
Postitus: #17
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Ma püüan ikka teda ka tümitada erinevalt sinust. Aga sa sobid ju ikka. Sul on kõigevägevam ainujumal , sobib tabeldusse küll. Sa oled nii kinni hetkes. Mis tähtsust on ajal või vaatlejal? Hetk on ajatarre. Ja vaatleja on tähelepanu. Täpselt samamoodi võib olla ka olemisena. Tundmusena. Kogemusena. Või sellena ,mida sa pole. Teadvustuda kõigesse.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Q11
Veteran

Postitusi: 1,349
Liitunud: Nov 2018
11-07-2019 14:27
Postitus: #18
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Jah aga see on ikkagi Pimeduse "liivakast" , pole ju ilus teise "liivakasti" oma liivakindlusi ehitama minna?...Sina "tümitad" Pimedust, mina Sind...ja lõpuks Pimedus meid mõlemaid...Smile
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
11-07-2019 14:30
Postitus: #19
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Pimedus tükkis paganluse liivakasti. Ja mitte oma kodus , vaid ühisruumis.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
12-07-2019 12:00
Postitus: #20
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Mina kirjutan enda tekste põhiliselt küll meheliku ja täpse Merkuuri jõu pealt, mis ei tähenda et selles poleks loomingulisust samuti sees. Kuid Merkuuri peanupu jõud asub olemuselt passiivsemas Maa energeetika pooluses ja toetab naiselikku Veenuse ja natuke naiselikumat Neptuuni jõudusid. Naiselik Jupiteri jõud asub aga alakõhus (naisel üsapiirkond), kuid see asub olemuselt aktiivsemas Taeva energeetika pooluses, toetades mehelikku Marssi ja natuke mehelikumat Uraani jõudusid. Paradoks on selles et loomingulised alakeha jõud tõusevad üles Taevasse ja ratsionaalsed ülakeha jõud langevad alla Maha. Külmem Maa poolus omakorda domineerib ratsionaalses Ainujumala progedes, mis kokkuvõttes tagab turvalisema ja stabiilsema ühiskonna. Kuumem Taeva poolus domineerib aga loomingulises Paganjumalate progedes, mis üldiselt põhjustab eripärasema ja ebastabiilsema ühiskonna. Aga need kõik ongi keerulised detailid, mis nõuab Merkuuri jõududega omaette tööd!

Energiate keskmes asetsevad lapselikud Päikese ja Kuu jõud, samuti androgüünne Saturni jõud. Päikese algkogemuste jõud on pigem Paganlik, Kuu (Moon/Mono) esmakujutluste jõud on pigem Ainujumala poole kalduv. Saturni jõud peaks tagama maksimaalse tasakaalu, kuid aja jooksul kordamööda ikka kaldub kuhugi poole natuke rohkem.

Seega antud süsteemis on aluseks võetud põhimõte, kus nn. Passiivsem pool on rohkem sisemise allikaga Maa poolus ja nn. aktiivsem pool on välimise allikaga Taeva poolus. Aktiivsemas natuke mehelikumas Taeva pooluses on Kollektiivsus (Idas), Loomingulisus, Neurootilisus (Lõunas), Praktilisus, Maisus (all), Keerukus (ärkvelolu) ja Olemise poolused. Passiivsemas, natuke naiselikumasse poolusesse jäävad Individuaalsus (Läänes), Ratsionaalsus, Meelekindlus (Põhjas), Teoreetilisus, Vaimsus (üleval), Avarus (unesolu) ja Olematus. Antud ilmakaared kehtivad üksnes põhja-poolkeralt vaadates, kuna lõuna-poolkeral tuleb pilt tagurpidi pöörata!

Huvitav on see et elus on tegelikult dünaamiline Taeva loomingulisus ja kaoselised algkogemused alati juhtivam ja riskeerivalt edasiviivam jõud, kuid naiselikum staatiline Maa ratsionaalsus pigem peegeldab ja hoiab korrastatult koos läbitud arengutasandeid. Paradoksaalselt füüsiline Maisus on hoopis aktiivsemas Taeva pooluses ja tunnetuslik Vaimsus on passiivsemas Maa pooluses.

Seega kokkuvõttes on minu hinnangul on Ainujumala proged kus domineerib rahulikum ratsionaalne Maapimeduse poolus, siiski kergelt naiselikum. Paganjumalate progedes domineerib hoopis rahutum ja loominguline Taevavalguse poolus, mis on natuke mehelikum. Arengulise Keerukuse kasvades arenevad nii kuumemad loomingulisuse Intuitiivdeemonid kui ka külmemad Mentaalinglid mõlemad koos. Tüdrukutel areneb üldiselt Keerukus kiiremini ette kui poistel. Hiljem tuleb mehe arengukeerukus järgi ja hiljemalt 40-ks eluaastaks läheb naisest üldiselt natuke mööda.

Aga arusaadav et aegade jooksul ja massides lähevad paljud mõistetähendused segamini ja vahetusse, nagu ka NewAge nägemisprillides see on juhtunud. Vahet pole kumb poolus parajasti mingis ajastus domineerib, mees võtab täiesti olenemata sellest alati sisse nii hierarhilise põhja kui ka koorekihi, ja naine võtab üldiselt sisse turvalisema keskpositsiooni.

Vahepeal parandasin natuke ka eespool toodud poolustepaaride joonist, kus Avarus sai viidud passiivsemasse uinutavasse (sinine) ja Keerukus aktiivsemasse äratavasse (punane) kasvupoolusesse.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
12-07-2019 13:14
Postitus: #21
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Ja just Pimedus. Sa näed mu jutus justkui radikaalset eristamist. Justkui naine oleks puhas pimeduse kaos mu arusaamas. Jõudumööda ikka ju rõhutan ,et omades ,,väljendustes,, on KÕIK põimunud kõigest saadaolevast. Tinglikult seda reaalsust toitvatest lätetest. Alged e. allikad ongi kõigi pooluste otsas. Nii on täispimedus ja täiskaos. Meie reaalsusest on puudu nt. neutraaljõudusid kandev samaväärne allikas. Pole androolemust ega paljut muudki. Meil saab läheneda neutraalile läbi kokku põimimise, kuid ühtsena koos mitte. Siin ,,vibras,, mitte. Põhimõtteliselt suudab ,,suur ja võimas,, luua oma ,,allika,,. Nt egregori manipuleeriv tipp. See omakorda võib olla neeluna- keeris liitjõududele jne. Mees ja naine omavad võrdselt poolusi jõududena. Lätted aga siiski ......lähemal-kaugemal. Vägisus aga on juba puhtpersonaalne.
Njueidz on uususundina põhimõtteliselt prügimägi - koosneb vanadest kasutatud ,,toodetest,,. Ka seal võib rahumeeli vaadelda allikapõhiselt. On keskne objekt ning sisu ning on seda kattev ,,füüsika,,. Füüsika ses mõttes ,et ,,kõik on seotud,,. Kui keegi lõi tasakaalulise ,,tuuma,, siis see tõmbab ligi vääramatult tervikut lõhkuva ja destabiliseeriva suuna. Nii sündisid ka religioonid. NA baseerubki samuti allikail. Kuid koorik on reageerivate ,,väljenduste,, vastujõuna hoopis muud. Njueidzi ei saa dateerida vanemaks kui hipiajastu. Sinu käsitsetav gnostiline hermitism on ka noor. Zoroastrism kui selline ja ......... satanistlik arusaam ,et iga inimene on ise ,,kõrgeimaks,, jumalaks. Endapõhine ainujumalus läbi multijumaluse. Lubage meenutada ,et šamanism kui selline ( pole õiget alget määravat sõna) on kõikidele vaimsustele EELNEV ilmapildi kirjeldus. Eelneb ka kõikidele uskude ja religioonidele. On inimkonna algne vaimu TUUM. Sealt edasi aga .....on kasvanud koorik. Njueidz sisaldab KÕIKE prügina. Nihutada saab käegakatsutavalt veedalike ,,arusaamadeni,,. Muus osas on vaid ,,tõlgendused,,. Mu pilt ei lähe vastuollu allikatega, mille puhul saab öelda- vanem, algsem. Must ( pimedus) ja naise üsa punane ( nö. aura mõistes) tähistabki naiselikku ,,paganluse,, sündi. Mehele vastab valge ( valgus) ja sinine kui pea ,,aura,,. Sinist oled vast isegi kohanud njueidzis.....suure rõhuasetusega. Ka kõik peaingel Miikaeli sõdalasteks pidavad ,, puhas valgus, headus, armastus,, tuututajad positsioneerivad end sinisega.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
12-07-2019 16:06
Postitus: #22
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Kas üldse on võimalik kokku leppida ,mida võiks nimetada jumalaks? Mõeldakse ju väga erinevalt. Ühest aga ei saa mööda ükski filosoofia. KÕIK räägivad suuremast, kõrgemast, erilisemast jne. HIERARHIA. PÜRAMIID. Seda teed ka sina Pimedus. Selgitan erinevust sinu ja minu vahel ja toon välja mida näeme justkui ühtmoodi. Me püüame täita SEDA siinset reaalsust-tervikut. See on ühendav. Aga see on ka kõik.
Võtan rõõmsalt jälle kaheksakanna-ilmaratta. Jumal kõigevägevam mehelikus ilmas on ülemise haru tipp. Satanistlikus käsitsuses aga on jumalik mõiste alumise haru tipp. Naiselik vastand. Ülemist iseloomustab kõige vägevam jumal tipuna kui -,, kõik on üks,, ( üks püramiid-jumalaga surres üheks sulamine).
Alumist otsa ilmestab samuti tipp. Inimene on võimeline tõusma ise kõrgeimaks, suurimaks, erilisemaks jumalaks. ,,Kõik on üks,, tipuks on,, kõik on seotuna üks,,.
Neid ühendab astmestik. Nii emma-kumma poolne ,,adept,, käsitsebki kõike astmeliselt. On jumala ,,olemus,, , väljavalitud, pühendunud...... jüngrid ja siis juba alama sordi inimesed ja muu. Nö. mõlemi tipu jaoks on looduslik või loomse lähedusega inimene ( nt. pärismaalane ) mittejumalik-goi. Mõlemad suhtuvad neisse kui loomaliku tasandiga alamasse rämpsu.
Pganlus kui algläte ( mitte hilisem naisepõhine neopaganlus) on kaheksaharulise keskpunkt. Kui ta seda pole ,siis ta on algsest allikast välja nihkunud. Siit ka segadused uuemate liikumiste tuules. Algpaganluse kogu vaimsus selle just baseerubki. Kõik on hingestatud, kõik on seotud, kõik on üks ja kõik on võrdne. Nii positsioneeribki ta end keskele ALATI. Olles nii vähimas kui suurimas. Jeehovanduses ja satanismis baseerub kõik keskelt lahkumisele tippu suunas, kinnistudes väljapoole nihkumise taustal ,et suurem on ju vägevam seega jumalikum. Neil pole duaalsuse läbimise võimekust- Neil püsib arusaam ,et suur ja väike on vääramatult lahus.Ka sinul Pimedus. Piltlikult labastades toon näite - usundeis ongi püramiidsus ja liikumine välja poole jumaliku tipu poole. Nad ütlevadki ,et kõik madalamad eluvormid.....elusolendid-olevused on vähem jumalikud. Seda kinnitab just nähtavalt rõhutamine mehelikule filosoofiale. Mingi vaimluse keerukus justkui tähendabki jumalikkust. Loogika põhisus, tabelivajadus ja selle valdamine. Mõistuse ehk minaaju ületähtsus, milles vaid mehelik saab olla tipuks. Mida peenemad luulelised kõrgteosed ,seda kõrgem aste. Mida keerukam valdamine....sama. Nii asetatakse selle vastandiks lihtsus ja muu mittevastav. Keerukas ÜK ,tehnoloogia jne. paigutubki vastandina muule. Kõrgem matemaatika või kõrgem geomeetria või....... kõik on upitamine üles suunal. Vaata ringi me vaimlusruumides, näed ise.
Paganlus vastaks sama labaselt nii - kõiges on hing ( hingus) ja kõiges on vaim ( vaimu kohaolu kui jumalikkus). Nii ei ole loomas ,lihtinimeses, taimes.......jne. edasi VÄHEM vaimsust ( keerukust ja täiust) vaid kõigi vaimus on samaväärselt avaralt ....nagu ka kõige ,,vaimlevamas ,, adeptis.JUmalik täius viibib ka pisimas terviklikult , täiuslikult.
Milles me erinevalt veel näeme -ongi mõiste tervik. Sina oled meheliku minaaju e. ego põhine. Selles ongi gurulik ,,kõrgus,, ja vaimlev filosoofia jumalaks endaks. Jehoovakas on tehtud justkui jumala näo järgi tipust. Satakas loob jumalat tippu enda näo järgi. Mina näen täiust ka kärbse silmis.
Paganlus ei eita midagi olemasolevast. Nii ka suurema jumala mõistet. Mehelikku -taevalikku koondallikat või naiselikku maist koondavat lätet. Ta ei välista ka multijumalaid. On ju tormituul või otsatu meri suurem kui inime. Metsa tulekahju paneb eest jooksma. Äike võib tare lõhkuda jne.
See aga ei tähenda ,et miski on kõrgem , erilisem tähtsam .....mingisem. Paganlus on keskel tasakaalus olijana ja ka hoidjana justkui pisike ( heh, mingi pärismaalane metsas versus suurlinn) ,kuid on valdajana samas ka suurim ilmaratast ümbritsev. Jahve-sata aga venitavad manipuleerides püramiide kesksuunalt. Vahet ju pole millises suunas. Kas üht haru astmestades või mitut. Paisuvaks palliks seda kuidagi ei nimeta kuna duaalsuses sisaldab kõik juba kõike ning on alati polaarselt võrdkogustes.
Mõisted kosmos ja loodus on üheselt olemuselt harmoonilised . Looduslik tasakaal või kosmiline reegel. Isetaastuv, taastekkeline ning alati ise balanseeruv. Vat siin võiks ürgsupi mõistes ka paganliku AINUjumala mõistet näha. KUID........
Et asja selgitada sinu ja minu terviku erinevuses - Kas ainujumalaks nimetada nüüd korda,mis on alati kaosega samaväärne või nimetada jumalaks mõlemit JUBA sisaldavat kõiksuse suppi? Paganlus näeb siiski kogu suppi ainujumalana ning seega on igasugune suhtumine temasse rumalus. Milleks eraldi tähelepanu suunata sinna ,mis niigi kõiges kõikjal ja igas hetkes? Mingit kummardamist ega erikohtlust ju vaja pole. Kuhugi punnida ka mitte. Ma võin südame rahuga kõige pühama ja kõrgema saata sitaauku, sest sel pole mingit tähtsust. Mina ju olen ka koos sita ja auguga segu ehk väljendus kõiges leiduvast supist. Paganlus ei vaatle isegi nii ,et näe jumal saatis end perse.


Kosmiline kord ja looduslik tasakaal ( on veel muid määravusi) - mina ei nimeta neid jumalikeks seadusteks. Allub aga kõik neile. SEE REAALSUS, ilm, tasand jne. Muudes ilmades on tegureid rohkem ja keerukamalt. Siit ka nüüd hierarhia naeruväärsusest. Ei kosmoses ega looduses pole polaarsusel tähelepanu ega ole püramiidi olemust. Need on juba olemuselt harmoonilised, täiuslikumad, terviklikumad. Inimene on kõige ebatäiuslikum selles kuna tasakaalu alles õpitakse. Ja samas ka reaalsust manipuleeritakse endanäoliseks. Nõrgemale loodusele hakkab jõud peale. Suuremale kosmosele mitte.
Et asja selgitada ehitan siis kahhh ,ühe püramiidi siia.
Kõiksuse terviklik -täius ei ole jumalikum vaid harmoonilisem. Seda jumalaks nimetada on lollus. Loodus seda on ( harmoonia ) , inimene aga kaugel veel oma käsitsuselt.
Püramiidi jalamiks on ÜK-le väga eraldatud duaalsus. Polaarne lõhestatus. Väga naiseliku ja väga meheliku lahus kunstlik hoidmine. Looduse seda pole ,kuid inime loob ja hoiab sinna seda ( loodus ei hoia emast ja isast eraldi jõus).
Kui nüüd liikuda täiuslikuma terviktasakaalu poole, siis esimene aste on disbalansiline loome, järgmine on tasakaalukam loome ja olemus, sealt edasi pooluseid põimiv, .....KÕIK. See ilm ka nii lõpeb. Kuna tasandid ja ,,vibrad ,, on piiriks. Liikudes täiuslikuma poole vibrad muutuvad. Neutraalsus läbi põimumise on juba uks edasi. Sealt edasi poolusi mitte sisaldav ( ei koos ega eraldi.). Täiustumist ilmestab oma lättestik. Avarduv täiustumine ei saa olla terviklik kui see on polaarne. Polaarne on püramiid. Nt valguse kultus. Täisulikus saavad vaid kõik harud koos täiustuda.
Nii ka pimedus. Kuidagi ei kannata aga paigutada mingi haru otsa kurjust ,saab vaid hea-halva eraldaja adept. Kes kurjust loob- see seda ka kasvatab. Põhimõtteliselt oli planeet lokkava rohelusega supertäius. Inimese ebatäiust iseloomustab osalt just kosmiline rütm. Kõik nagu looduseski. Et taastoota ,peab miski olema seda hävitanud. Et ise täituda, pidi miski seda tühjendama. Et alati liikuda tagasi tasakaalu ,pidi miski seda sealt välja viima. Inimene on tubli olnud. Vat need harmoonilised reeglid ja seadused nagu looduseski läbivad aga kõiki reaalsusi. Nii ka ajastud järgivad seda. Ka üK ja inimkond. Algab täiusest, kukub kaosesse, suubub täiusse. Aeg aga kihutab mõlemitpidi. Nii saabki aimu tulevikust hoopis minevikust. Luues olevikus tulevikku, loome tegelikult endale minevikku. Sureme sündi ja sünnime surma. Algab allikaist ja sinna ka naaseb.
Nagu näed siis seda ilma ei kannata veel kaugeltki käsitseda kui terviku täiust. Sellest võime rääkida kui KOGU kupatus koos makaakidega on viidud järgmisse vibrasse e. tasakaalukamakasse reaalsusesse.
(selle postituse viimane muutmine: 12-07-2019 16:49 Lokster.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Q11
Veteran

Postitusi: 1,349
Liitunud: Nov 2018
12-07-2019 16:43
Postitus: #23
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
"Nad ütlevadki ,et kõik madalamad eluvormid.....elusolendid-olevused on vähem jumalikud..."
See ju tuleneb usust, et olendi sees on "keegi". Inimesel on see "keegi" suur ja muutumatu...individuaalne hing näiteks aga sipelga sees see "keegi" on väga väike või puudub hoopis.
Siis on ka taime sees "see" või isegi kivis.
Vastupidiselt - inimene koos looduse ja kogu universumiga ja sipelgaga on Mina sees. See Mina on ainuke Päris Olend...Smile
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
12-07-2019 17:06
Postitus: #24
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Q 11. Ma usun ,et Pimedus on meeleldi nõus sulle vastama. Mina ei viitsi korrata. See sinu hetk ja jumal on ka iga viimsegi ja pisima olendi,osise....kübeme ...... sitamolekuli..... tatipiisa.... väikseimas tuumas ......SAMA SUUR kui SEE , milles need siblivad. Üksiti või kogusupina. SINA oled oma PÄRIS hetkega just selline olemuselt võlts pärismaalane. Pärisolendlane.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Q11
Veteran

Postitusi: 1,349
Liitunud: Nov 2018
12-07-2019 17:09
Postitus: #25
RE: SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus
Kas mulle ainult tundus või Sa Lokster keerasid mulle selja ja ütlesid et "Loll oled Q11 ja mina sinuga enam ei räägi..."?...Smile
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Postita vastus 


Võimalikud seotud teemad...
Teema: Autor Vastuseid: Vaatamisi: Viimane postitus
  SURNUTE SOSINAD 12. osa – Okultistlik Valedemülgas (4-ja Ürgelemendi Süsteemis) pimedus 51 3,131 14-02-2020 14:49
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 9. osa – Müstiku Tõde pimedus 36 4,614 04-01-2020 11:56
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 10. osa – Algjõud ja Jumaluste Panteon pimedus 8 1,485 09-10-2019 16:15
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 4. osa – Hierarhiline Duaalsus, 4 Ürgelementi ja Kvintessents pimedus 5 2,785 28-05-2019 07:42
Viimane postitus: Lokster
  SURNUTE SOSINAD 6. osa - Kurjuse Tuum pimedus 36 3,431 14-12-2018 14:35
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 8. osa – Lõputu Masinavärk pimedus 4 1,324 13-12-2018 18:29
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 7. osa – Universaalne Sõda pimedus 4 1,349 13-12-2018 18:04
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 5. osa – Teadvuse 9 Algjõudu ja Demiurg pimedus 68 7,771 08-12-2018 17:00
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram pimedus 11 3,949 08-12-2018 12:38
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 2. osa - Sinu Kõiksuse Saladus pimedus 3 3,075 07-12-2018 18:16
Viimane postitus: pimedus

Vali alamfoorum:


Kasutaja(d) vaatamas seda teemat: 1 külalist

gro.bew-arap[tä]bew-arap | Para-web | Tagasi üles | Tagasi sisu juurde | Mobile Version | RSS voog