Postita vastus 
 
Teema reiting:
  • 1 Häält - 5 keskmine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
Autor Sõnum
xawa
skeptik

Postitusi: 572
Liitunud: Mar 2010
22-11-2018 04:09
Postitus: #1
Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
Lääne Teataja, nr. 32, 18 oktoober 1933 püüab ennustada elu 100 aasta pärast.
Ning hämmastaval kombel ega päris kõigega ei pandudki mööda.

Milline on elu 100 aasta pärast?

Ühendusi peetakse õhu ja stratosfääri kaudu. Raudtee, auto ja tsiklett heidetakse kolikambri. Ühiskondlik kord muutub, trükitooted kaovad.

Praegu valitseb ajajärk, kus inimesed vaidlevad, tülitsevad ja närivad üksteist. Äriilmas on suur konkurrents, teadusilmas lahkarvamised ja kunstnikkude keskel üksteise kadestamine. Iga tühja asja pärast ollakse valmis kas või kõrist kinni haarama. Mitte milleski ei suudeta leida ühtmeelt ja iga arvamus tekitab lõpmatuid vaidlusi. Ainult ühes ollakse täiesti ühelmeelel ja nimelt, et praegusaja elu on võrdlemisi närune.
Kui meie isad ja esiisad elasid halvasti, siis otsisid endile lohutust minevikust. Meie oleme aga targemad ja mõistame, et oleks rumal otsida ideaalseid eluvorme ammumöödunud aegadest ja pöörame oma pilgud tulevikku. Lennuasjandus, eetri lainete kasutamine, ja televisioon need on kõik ainult viiped meie võrdlemisi kaugete järeltulijate, tulevase inimsoo suursaavutiste udusteks kontuurideks.
Meie eest on kõik see peidetud läbinägematu eesriide taha. Keegi ei või ennustada, millised konkreetsed vormid võtab elu mõne inimpõlve möödumisel. Kuid siiski oleks väga huvitav piiluda selle eesriide taha, mis meid lahutab kaugest tulevikust.

Milline võiks olla inimeje elu 100 aasta pärast? Sellele küsimusele on kuulus leiutaja M a r c o n i* annud huvitava vastuse. Tehnika võidukäigu!. Marconi näeb tulevikus ainult tehnilist progressi: raadio, pürotehnika, õhusõit j. n. e. Kui temal läks korda oma laeva pardalt Aaria merel süüdata Sydney linna raekoja elektrituld, siis teeb tema sellest loogilise järelduse: aastal 2033. võib lihtsa nupu peale vajutamisega anda valgust ja soojust linnadele ja isegi maakohtadele, mis on eemal paljuid tuhandeid kilomeetreid Tema arvates võib Briti admiraliteet eriliste kiirte abil mõne minuti jooksul teha tuhaks mitte ainult tervet Jaapani sõjalaevastikku, vaid ka hävitada sama ruttu linnad: Tokio, Naqasaki, Jokohama ja üldse kogu Jaapani. Milline hädaoht selles varitseks aga inimsoole? Marconi ruttab trööstima, et 100 aasta pärast on tehnika arenemise tagajärjel inimeste elu sedavõrd meelitav, et nad palju kindlamini sellest kinni hoiavad kui nüüd. Inimene valitseb õhuvalda niisamuti nagu praegu maad. Raudteed, autod, trammid, autobused ja teised sarnased liiklemisvahendid heidetakse ajaloo arhiivi: inimsoole avanevad peaaegu piiramata võimalused. 100 aasta pärast seatakse kindlasti ühendus maa ja vähemalt teiste lähemate planeetide vahel. võib lennata mitte ainult kuupeale, vaid samuti jka Marsile, Merkuurile ja veenusele.

Autode ja tsiklite asemel lennukid. Austria purilennukite ehitaja Robert Kronfeldt kujutab endale elu 100 aasta pärast järgmiselt ette: Suured lennumasinad sooritavad siis oma lennuteekonna kümnete ja võib olla sadade kilomeetrite kõrgusel stratosfääris, kus liiklemist pole takistamas õhu vastusurve. Seesuguses kõrguses võib arendada kiirust mitutuhat kilomeetrit tunnis.

Omavaheliste ühenduste pidamiseks linnade keskustes aga tarvitatakse väikseid masinaid. Nii nagu nüüd jõukamad inimesed muretsevad endile autod, nii 100 aasta pärast nad muretsevad endile väiksed leanukid. Garaazhide asemele soetatakse väikesed platvormid majade juurde, kust võib sellise lennukiga õhku tõuSta ja samas maanduda.

Et aga lennuaparaadid on siiski teataval määral tülikad asjad ja sellepärast ka tehniliselt mitte täielikud, siis peab teadus tulevikus leiutama midagi otstarbekohasemat. Kohasteks abinõudeks peab tema n. n. „lennuvöösid", mis oleksid umbes samasugused, nagu seda on ujumisvöö. Kui inimene paneb enesele sarnase erilaadilise ainega täidetnd vöö ümber ja vajutab vastavale nupule, siis tõuseb ta otsekohe õhku. Meie aja kultuur kaob.

Tuntud kultuuri ajaloo autor; Egon F ri e d e l l** kardab, et meie praeguseaja kultuur hukkub ja võimalik, et 10 »aasta pärast ei jää temast enam muud jälge järele, kui niipalju, nagu seda leidub veel muuseumides. Tema arvates on siin tegemist lihtsa matemaatikaga. 19. sajand ei jätnud kivi kivile 18. sajandi kultuurist. 19. sajand andis arhiivi 18. sajandi kultuuri j. n. e. Mineviku likvideerimise protsess läheb üha kiirenenud tempos, geomeetrilises progressioonis. Selleks, milleks vanasti oli tarvis sajandeid, piisab nüüd aastakümnest. Aga võib olla, varsti ka isegi üksikutest aastatest. Sellepärast julgeb ta tõendada, et aastal 2033. ei ole meiepraegusaja kultuurist enam midagi järele jäänud. Isegi raamat kaob.

Saja aasta pärast võib leida raamatut ja üldse kõike seda, mida meie nimetame trükitooteiks kas ainult veel muuseumides või kollektsionääride kogudes. Paberit ei toodeta enam üldse või kuigi, siis hoopis teisteks otstarveteks. Suled ja pliiatsid muutuvad samuti kogujate huviobjektiks. Raamatute, broshüüride, ajalehtede asemel meie kauged järeltulijad tarvitavad erilist foneetilist plaate vöi analoogilisi esemeid. Kirjanduslikud teoseid ei kirjutata enam aga kantakse ette mingi täiusliku aparaadi ees, kus need tehakse igaveseks. Neid võib siis soovi järele kuulata istudes leentoolis või lebades voodis, olgu siis lennumasinatel või viibides teistel planeetidel, missugused vististi tol ajal on juba inimestele kättesaadavad. Oleks lapsik mõelda, et 21. sajandi inimesed hakkasid lendamiseks kasutama seesuguseid lennukeid, nagu praegu. Tuleviku aparaadid ei vaja mootoreid, propellereid, tüüre. Lennuk pannakse liikuma erilise joa abil, mis kontsentreeritakse reast keskjaamadest. Samade jugadega reguleeritakse ka planeetidevahelist ühendust, nii et aparaat, ütleme olles kuu pääl, on tegelikult siiski ühenduses maaga.


Guglielmo Marconi* (1874 - 1937) - Itaalia insener, "raadio isa"
Egon Friedell** (1878 - 1938) - Austria filosoof, näitleja, ajakirjanik.
Väga palju arutati selle üle, kas teistel planeetidel leidub elu.
Elu all mõeldi ka ennekõike just inimesesarnaseid mõistusega olendeid kellega oleks võimalik raadiosidet pidada.

Uudisleht, nr. 131, 7 november 1932

Pole mitte ainult võimalik, vaid üsna kindel, et inimene kord leiutab aparaadi, mille abil ta võib teistel Planeetidel elutsevate mõistusliste olenditega ühendust pidada. Millisele kummalisele ajale läheme meie nüüd vastu!

Palju uusi üllatusi toob meile lähem aastakümme. Ja inimesed muidugi rõõmustavad selle üle. Nad õpivad oma elusid kunstli. kult pikendama — võib olla kuni surematuseni. Seda saavad nad sel teel, et hävitavad oma kehast kõik kahjulikud pisilased, mis nõrgestavad keha elujõudu. Teiste Planeetide elanikud, kes sellel alal jõudnud kaugemale, annavad kord meie maakera elanikkudele nõu, kuidas end kaitseda pisilaste eest. Muutuvad kõik kultuur, tsivilisatsioon, usk ja teadused.

Sellise kõne pidas hiljuti Birmingh a m i piiskopp, kes on tuntud kui suur teadusemees. Kas toob meile — inimkonnale tnlevik suurt õnne, või õnnetust? Seda on raske öelda. Kindel on vaid see, et teadused arenevad suure kiirusega ja toovad kaela palju, palju uusi leiutisi, mis annavad maailmale hoopis uue näo ja ilme. Ning see tõik sünnib mõnekümne saabuva aasta kestel — nagu kindlasti usub Inglise piiskopp.
Kas marsil võib olla elu?
Uudisleht, nr. 11, 19 jaanuar 1936
Artikli ilmestamiseks on lisatud sellele ka omaaegsed kunstnike nägemused, milline võiks üks marslane välja näha.

Küsimusmärk taevas

Teadusemehed murravad päid Marsi inimeste Kallal. — Marsil kange külm. — Madalamad loomad võiksid seal ehk elada. Saladus, mida ei lahendata kunagi.

Loetlematud teleskoopid kõigis maailmajagudes on ikka ja alati suunatud maakera lähemale naabrile maailmaruumis - planeet Marsile. Kuid ka täiuslikem teleskoop ei suuda avastada ja selgitada kõike seda, mis soovib teadlane. Näeme hiigelsuurt ja kumavalt valgustatud kumerat poolsõõri.

Tumedad varjud ja kollakad valguselaigud liiguvad üle võõra taevakeha pinna, ühinevad moonuvslikeks kujutlusteks ja kaovad samas uurimisest väsinud Pilgu ee.ö nagu põhjatusse uttu. Peened jootrcd, paiguti kahekordsed, nagu pliiatsiga ja geomeetrilise täpsusega tõmmatud, läbistavad Marsi pinna, hajudes kuskil otlatuses ja tühjuse kõrves. Aastate viisi on mõni tähetorn, nagu Flatfstaffi observatoorium Arizonas, tegelenud ainult Marsi uurimisega. Uurijad aegajalt avastavad mõne uue joone Marsi pinnal, inimsilmast tundeliseim fotoplaat märgib uusi laikusid ja varjusid, kuid sellega on seni kõik ka piirdunud.

Ka tugevaim teleskoop ja trindelikum fotoplaat on liiga nõrgad selleks, et meie silme ette manada tõelist elu naaberplaneedil. Seepärast ainult kujutlusvõime ja kunstniku fantaasia võib luua kujusid, mida arvatakse Marsil elutsevat. Oleme küllalt näinud selliseid fantastilisi maale ja joonistusi, ent kõik need jäävad siiski üksned fantaasia viljaks, mis võib olla toopärane, samas aga hoopis kaugel sellest.

Inimesed Marsil? Samasugused elusolevused nagu meie? Ainult inimese hirm ja aukartus elu teadmatuse ees on loonud arvamise, et meie naabruses maailmaruumis elutsevad samasugused olevused nagu meie. Muidu maailm oleks ju nii tühi ja võõras, meile mõistmatu oma tundmatuses. Omalajal, kui astronoomid Marsil arvasid nägevat erilisi kanaleid, valitses üldiselt arvamine, et naaberplaneet on asustatud elusolevustega, kes tehniliselt jn kultuuriliselt maakera elanikest vast koguni ette on jõudnud, nagu võiks arvata hiigelsuurte kanalite järgi, mis ulatavad peaaegu planeedi ühest äärest teiseni. Kuid see arvamine osutub petlikuks.

Maailma suurima ja täiuslikuma teleskoobi valminiisega Barnesis muutusid muinasjutuks Marsi kanalid*. Neid ei leitud ega leitud. On tõenäoline, et algelisem teleskoop eelmisi uurijäid lihtsalt pettis. Üksteisele lähedal asetsevad punktid suure kauguse tagant näisid ühendatud joonena, mida astronoomi fantaasia tõlgitses Marsi elanike poolt kaevatud kanaliteks. Uuemad uurimused seega on ümber lükanud mingisuguste kanalite olemasolu võimaluse Marsil. Keskmine temperatuur meie naaberpbaneedil on 15 kraadi alla nulli. See loomulikult pole veel otse tappev temperatuur, kuid ometi, selline külm ei saa so odustada-põhjustada elu arengut ja tekkimist kaugel taevakehal.

Bioloogiliste olevuste elu on seotud üsna kitsaste temperatuuri piiridega. Ainult ülalpool nullpunkti, kus vesi enam ei jäätu, võib elusolend pikemat aega eksisteerida. Kuid ka soojusel on oma piir. Samuti nagu külm on surmav, meile tuntud elusolendid ei talu sooiust, mis küünib üle 45—75 kraadi. Ületatakse üks või teine piir, tabab organismi külma- või soojusehalvatus, millele järgneb Peatselt täielik lõpp nii loomade kui ka taimede juures.

Mõned uurijad arvavad, et Marsil siiski leidub madalamasse liiki kuuluvaid loomadeliike, kuid ka nende oletuste tõepärasus on kaheldav. Mitmed uurijad koguni kahtlevad, kas maailmaruumis ka teistel planeetidel üldse leidub mingisugust elu. Arvatakse, et elu ei eksisteeri ka väljaspool meie päikesesüsteemi. Kuigi meie ei tunne kogu taevalaotust, ei ole ometi Põhjust selle otsusega ühinemiseks. Samuti võime uskuda, et kusagil teises, meile teadmatus ja tundmatus päikesesüsteemis leidub mõni planeet, kus klimaatilised tingimused võimaldavad elu tekkimist ja arengut.

Marsi kanalid* - Itaalia astronoom Giovanni Schiaparelli (1835 - 1910) avastas 1877 aastal Marsi pinnalt ebaregulaarselt kitsad jooned, mida hakati kutsuma Marsi kanaliteks. Peagi hakati arvama, et need on sinna loodud mõistusega olendite poolt.

Marsi palavik (ingl. k.) - teleskoobiga tehtud esimesed Marsi vaatlused andsid ulmekirjanikele palju ainest.

Artikli juures on kasutatud Flammarioni ja Wellsi nägemusi marslastest.

Nicolas Camille Flammarion (1842 - 1925) - Prantsuse astronoom kujutas marslast ette sellisena:

[Pilt: martian.jpg]

Herbert George Wells (1866 - 1946) - Inglise kirjanik, üks ulmekirjanduse esimesi aluse panijaid. Wellsi "Maailmade Sõja" 1917 aasta illustratsioon(Charles Dudouyt (1885 - 1946)):

[Pilt: dudouyt-martians-war-of-the-worlds.jpg]

Tänapäeval võib selliseid marslasi lausa internetist tellida:

[Pilt: Les-Martiens-Dudouyt-War-of-the-Worlds-HG.jpg]
(selle postituse viimane muutmine: 22-11-2018 12:27 xawa.)

UFO - see on imelihtne!
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
xawa
skeptik

Postitusi: 572
Liitunud: Mar 2010
06-02-2019 13:27
Postitus: #2
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
Uudisleht 19.oktoober 1929

Inimesel pole tarvis surra.

Töö kaob lähimas tulevikus. Käed-jalad kaovad, aju kasvab. Laevad ja lennukid liiguvad raadio abil. Teadlase Marconi ennustused.

"Raadio paneb liikuma ja juhib laevu kaugel merel. Kui edeneb teadus, võib tekkida üliinimene," ütleb traadita telegraafi leidja Gugliemo Marconi.
"Teadus," tähenbdab ta, "vabastab inimese igivanast piibli needusest, mis ütleb: "Palehigist pead sa leiba sööma."
Ta ütleb: "Kui hulk aastaid möödub, pole inimesel enam tarvis süüa leiba. Töö kui niisugune kaob.
Pole enam töölisparteisid, sest need on kaotanud oma olemasolemise mõtte, kuigi võib olla veel sotsialiste."
Seda seletas Marconi hiljuti Londonis ühele ajakirjanikule.
"Oscar Wilde," jätkas signor Marconi, "ütles kord, et tsivilisatsioon vajas orje. Inimorjus oli aga ebamoraalne. Tulevane maailm tugineb aga masinate orjusele. Iiri luuletaja ennustus saab tõeks.

Kaugused ja aeg kaovad.

Teaduse arenemise kaks järgmist sammu on aatomi purustamine ja minu enda erialal raadio abil suure energia hulga kaugete maade taha toimetamine.
Need võivad juhtuda ühel päeval või aastal lähema kümne aasta jookslul. See tuleb äkki, et nael ainet võib panna liikuma sarnaseid hiiglalaevu nagu on seda "Leviathan" ja "Bremen", üle ookeani. Väikene pliiats, nagu on see minu käes, võib nihutada paigalt tonne.

Mina pole mitte mees, kes teeb ruttu ennustusi. Kui kinnitasin esimest korda, et võin saata telegrammi traaditult üle ookeani, siis vaadati mulle nagu kuutõbisele või unistajale. Kuid rohkem kui kakskümmend aastat tagasi täitus see ennustus.
Minu teiseks ennustuseks oli käekirja edasiandmise arenemine. Tänapäeval on piltide dokumentide edasiandmine väga tähtsaks abinõuks äri- ja kuritööde paljastamise alal. Kurjategija ei saa enam rahu. Nüüd võib näiteks Londoni kriminaalpolitsei saata kelmi pildi mõne sekundiga üle kogu maailma.

Iga päevaga on inimsugu võidukam võitluses kauguste ja ajaga. Iga päev toob uusi teateid leidudest laboratooriumites. Vastavalt sellele, kui edeneb teadus, jääb ikka vähem ja vähem tööd üle inimkätele ja jalgadele.

[Pilt: 1280px-Carnotaurus_2017.png]
(Carnotaurus)Paljudel eelajaloolistel kahel jalal liikunud hiidsisalikel atrofeerusid tegevusetuse tagajärjel esijäsemed.

Inimene kaotab käed-jalald.

Inimene muutub täiesti. Võib olla atrofeeruvad meie käed ja jalad täiesti.
Ainukeseks kehaliseks tööks jääb kaimine lühikeste maade peale. Meie võime kaotada isegi selle ära, liikudes ainult masinatega. Meie aju kasvab keha kulul. Igatahes on tulevikus vähem kehalist ja rohkem vaimlist tööd.
Suurte jõuhulkade saatmine raadioteel kaugete maade taha, et juhtida õhus lennukeid ja merel suuri laevu ning aatomi purustamine seisab juba käega katsutavas kauguses. Metallide moondamine suurel hulgal, mis pole küll väga praktiline, saab tõsiasjaks.
Alkemistid, kes otsisid filosoofilist kivi ja elueliksiiri, olid suured teadlased, kuid nad töötasid vales suunas. Nõnda oli ka lugu Kolumbusega, kes otsis uut teed Indiasse ja leidis mandri. Inimesed naersid Kolumbuse ja alkemistide üle. Tänapäev teame aga, et paljud nende ideedest olid õiged."

[Pilt: E14oj.png]
Tuleviku inimeste kujutamine animatsioonis "Wall-E"(2008)

Surm pole tarvilik.

Elu ja surma küsimuse kohta seletas ta: "Ma pole veendunud, et surm on orgaaniline vajadus. Õpetlase Carreli* katsed rakukestega ja Steinachi** noorendamine on kõrred tuules. Surm pole tarvilik.
"Asi on niisugune," ta näitas oma sõrme, "ükski osake sellest pole kümne aasta pärast endine. Aine vahetub ja uueneb alati. Pole mingit põhjust, miks ei võiks see lõpmatuseni kesta. Elu on liig lühikene, kuid arvan, et tervishoid ja biokeemia õpetab inimesi pikendama oma elu kolm kuni kümme korda senisest. Tänapäeval inimesele võivad need leiud tulla aga liig hilja.
Kas saab surma aga täiesti ära kaotada, seda ma ei või kindlasti öelda.

Masinad vabastavad inimese orjusest.

Olen alati alla kriipsutanud masinate tähtsust inimtöö arendamisel. Varemalt olid orjad üksteise külge aheldatult sunnitud panema oma kätejõu abil liikuma laevu. Siis võttis inimene tarvitusele purjed, kus astus tuul kätejõu asemele. Purjele järgnes aur, aurule õli ja nüüd astub õli asemele elekter.
Ühendusabinõud isikute ja rahvaste vahel, mis võidavad kaugust, aitavad kaotada arusaamatusi nende vahel. Mina võin sama laua tagant Londonist rääkida Austaaliasse sama kergesti naug siit üle tänava."

Alexis Carrel* (1873-1944), Prantsuse kirurg ja bioloog.
Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Alexis_Carrel
Carrel viis koos oma kolleegidega aastatel 1912 - 1946 läbi katseid milles kana südamerakukultuurid muudeti niiöelda surematuteks. Rakkude eluiga pikenes tunduvalt eeldatavast kana elueast.
https://embryo.asu.edu/pages/alexis-carr...-1912-1946

Eugen Steinach** (1861-1944), Austria psühholoog ja bioloogia proffessor.
Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Eugen_Steinach
1920'ndate noorenduskuurid:
https://cosmeticsandskin.com/efe/vienna-youth.php

UFO - see on imelihtne!
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Müstik
Shambalas

Postitusi: 13,074
Liitunud: Oct 2004
06-02-2019 15:28
Postitus: #3
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
(22-11-2018 04:09 )xawa Kirjutas:  Marsi palavik (ingl. k.) - teleskoobiga tehtud esimesed Marsi vaatlused andsid ulmekirjanikele palju ainest.

Artikli juures on kasutatud Flammarioni ja Wellsi nägemusi marslastest.

Nicolas Camille Flammarion (1842 - 1925) - Prantsuse astronoom kujutas marslast ette sellisena:

[Pilt: martian.jpg]
Huvitav teema ja lahedad pildid.
Uurisin Camille Flammarioni kohta. Selgus, et Tehnoloog on foorumis maininud, et seesama prantsuse astronoom, kes elas 1842-1925, kogus ja kirjeldas ka parajuhtumeid.
Eesti keeles ja gooti kirjas ilmus 1910 tema raamatu tõlge "Imeasjad hingeilmas". (J.Järv. "Teaduse kirjastus". Sedagi oleks huvitav lugeda nüüd rohkem kui 100 aastat hiljem. Saaks ehk teada, mis on vahepeal paranähtuste ilmnemise osas ja seletustes muutunud.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Tinar
Vana kala

Postitusi: 340
Liitunud: Aug 2017
06-02-2019 22:56
Postitus: #4
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
Huvitav, et esimesed Marsi vaatlejad nägid sel planeedil kanaleid või kanalite süsteemi. Pilt mis neile avanes oli nii hea, et see joonistati ka üles. Tolle aja joonistustel ongi Marsi pind kaetud kanalite süsteemi või millegi sarnasega. Teleskoobid olid sellised mis tänapäeval hulga laiemale huvilisteringile vabalt kättesaadavad. Miks meie aja vaatlejad ei näe kanaleid? Pilt mis avanes esimestele vaatlejatele ja mis avaneb samade torude läbi nüüdsetele vaatlejatele, peaks ju põhimõtteliselt sama olema.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
xawa
skeptik

Postitusi: 572
Liitunud: Mar 2010
07-02-2019 02:04
Postitus: #5
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
Schiaparelli Marsi kanalite kaart aastast 1888.

[Pilt: schiaparellis-map-of-mars.jpg]

Artikkel 1907 aasta Los Angeles Timesis mis räägib sellest kuidas marslased oma planeedil veekanaleid rajavad, et poolustel olev jää pärast sulamist veena nende viljapõldudele kanduks.
https://www.newspapers.com/clip/26201903...bout_mars/

UFO - see on imelihtne!
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
xawa
skeptik

Postitusi: 572
Liitunud: Mar 2010
08-02-2019 03:17
Postitus: #6
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
Postimees 7.detsember 1925

Kas hauatagune elu on olemas?
Edison konstrueerib "sealtilmaga" ühendusse astumiseks vastava masina.


Viimasel spiritistide kongressil tunnistati avalikult, et spiritism ei ole oma ülesandeid täitnud. Selle pettumuse valmistasid kaks suurvaimu: Flammarion ja Edison*. Esimene neist, uskudes "sealilma elusse", oli enne surma lubanud spiritistidele anda teateid hauatagusest elust. Edison lubas välja mõtelda masina, millega oleks võimalik olnud "sealilma" elanikkudega ühendusse astuda, kuid see ei ole tal õnnestunud. Tuleb tähendada, et need kaks kuulsust olid magneediks, mis tõmbas spiritistide sekka ka intelligentsi.

[Pilt: Flammarion%20La%20Mort.jpg]
Flammarioni raamat "Surm ja selle müsteerium" ilmus triloogiana("Enne surma" 1921; "Surma hetkel" 1922 ja "Pärast Surma" 1923)


Flammarioni suurt raamatut surma müsteeriast võib lugeda ka mittespiritist. Kuid kõige huvitavamaks jääb teadusmees-spiritist Edison. Teda huvitab küsimuse konstruktiivne külg. Edison usub ellu peale surma. Kuid kui sarnane elu olemas, siis on ka allmaailm, ja kui see nõnda, siis tuleb abinõusid leida, kuidas selle ilmaga ühendusse astuda. Väljaminnes sellest vaatepunktist, teeb Edison juba kauemat aega katseid konstrueerida vastavat masinat.

Et see kergemini läbiviidav oleks, pöörab Edison spiritistide poole. Ta on juurelnud sadandeid meediume, käinud spiritistide koosolekutel, lugenud nende kirjandust, kuid kõik asjata. Nüüd on Edison müstilise spiritismi kõrvale heitnud ja jatkab oma tööd, tuginedes ainult teaduslik-loogilisele alusele. Missugune on see teooria, selle kohta seletas Edison Ameerika lehtedele: "kui meie hauatagusest elust midagi ei tea, siis ei tähenda see veel seda, et seda olemas ei ole. Samuti ei tea meie palju ka maakera ülesehitamisest, mis siis lõpuks on õhk, vesi, elektri soojus, magnetism jne. Kuidas võime meie teada, mis sünnib allilmas?

Teadusliselt uurime meie loodust, teadusliselt, eriliste instrumentide abil tuleb meil ka surnutega ühendusse astuda. Kui see, mida meie kutsume "isikuks", on olemas ka pärast surma, siis on nendega läbikäimine võimalik. Edisoni teooria järele koosneb inimese keha miriaadist rakukesest. Need aatomid (rakukesed) elavad alaliselt, liikuvad, grupeeruvad teatavas korras. Selle grupeerimise määrab kindlaks "kesk-aatom". Sarnane on inimese magu. Juhtivat rakukest tahab Edison üles otsida pärast surma ja masina abil sellega ühendusse astuda, kui "sealtilma" isikuga. Kui see tal ei õnnestu, teeb Edison otsuse, et "sealtilma" ei ole olemas.Thomas Alva Edison* (1847-1931) - Ameerika leidur ja ärimees.
1920 aasta oktoobris teatas Edison, et ta tegeleb masina kallal, millega võib avada suhtluskanali hingedemaailma. New York Times'ile väitis ta, et tema loodav masin suudab leida eluühikuid(life units), mis inimesest pärast surma universumisse laiali paisatud.

Edison oli saanud tõuke sellise masina loomiseks Briti leiduri Sir. William Crookes'i(1832 - 1919) hingede/vaimude piltidelt("spirit photographs").

Hingede pildistamine - Spirit photography

Hoolimata Edisoni lubadusest mingit hingedega suhtlemise masinat pärast leiduri surma ei leitud. Legendi kohaselt 1941 aastal läbi viidud hingeseansil oli Edisoni vaim rääkinud osalistele, et tema kolmel assistendil on selle masina plaanid. Väidetavalt olevat seejärel ka masin ehitatud, kuid ei hakanud tööle. Ühe järgneva seansi käigus andis Edison juhiseid masina parandamiseks. Leidur J. Gilbert Wright osales sellel seansil ning töötas kõnealuse masina kallal kuni oma surmani 1959, kuid teadaolevalt ei võtnud kunagi vaimudega ühendust.

[Pilt: edison-elephant-1.jpg]

Edisoni surnute telefon: Müüt või tõde?(ingl.k.)

1933 aastal avaldas ajakiri Modern Mechanics loo mis väidetavalt kirjeldas 1920. aastal Edisoni laboris toimunud salajast kogunemist, mille käigus võeti ka surnutega ühendust.

[Pilt: xlg_edison_spirit_0.jpg]

UFO - see on imelihtne!
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Naut
katselendur

Postitusi: 778
Liitunud: Dec 2018
08-02-2019 04:06
Postitus: #7
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
Millised suurepärased artiklid, xawa! Täitsa kohe tase omaette, kõik liigendused, pildid-fotod, viited jne.
Mmm! : )

Ja mis armsalt veetlevad utoopiad ja seda vaid 100 aastat tagasi. Osad kusjuures täiesti kandvad.
Ja osad täiesti puusse. Näe, isegi pisilaste eest pole me õppinud ennast kaitsema..

... parema kogemuse saamiseks palun lülita oma teadvuses blokeerija välja
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
xawa
skeptik

Postitusi: 572
Liitunud: Mar 2010
08-02-2019 12:31
Postitus: #8
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
Tugeva tõuke spiritismi ja hingedega suhtlemisega tegelemiseks andis esimese maailmasõja(1914-1918) lõppemine. Seda nii Euroopas kui ka Eestis. Kuna paljud tahtsid oma hukkunud lähedastega kontakti luua, siis loodi mitmeid uusi spiritistlikke rühmitusi.

Eestikeelses artiklis mainitud Edisoni ja Flammarioni osalusega "spiritistide kongressi" toimumise aega ja kohta ei õnnestunud esmase otsinguga leida. Tõenäoliselt toimus see aastatel 1922-1925 algus, sest kirjutise avaldamise ajaks(dets.1925) oli Flammarion juba pool aastat surnud.

Küll aga leidus otsingu peale sellien huvitav raamat mis räägib spiritismiga tegelenud õpetlastest.
Alexandre Vachon "The Scholars' Cleric and the Clerics' Scholar"
(selle postituse viimane muutmine: 08-02-2019 13:01 xawa.)

UFO - see on imelihtne!
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Müstik
Shambalas

Postitusi: 13,074
Liitunud: Oct 2004
08-02-2019 14:12
Postitus: #9
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
(08-02-2019 12:31 )xawa Kirjutas:  [align=justify]


Küll aga leidus otsingu peale sellien huvitav raamat mis räägib spiritismiga tegelenud õpetlastest.
Alexandre Vachon "The Scholars' Cleric and the Clerics' Scholar"

Neid raamatuid, mis spiritismist ja selle ajaloost räägivad, on eesti keeles nüüdseks päris palju ilmunud.

Mis aga Flammarioni puutub, siis selles eespool toodud viki artiklis on kirjutatud ka seda, et ta uskus, et hinged pärast füüsilist surma liiguva planeedilt planeedile ja muutuvad igas järgmises reinkarnatsioonis. Muuhulgas uskus ta, et kõik planeedid läbivad enam-vähem samu arengutasemeid, kuid erineva kiirusega sõltuvalt nende suurusest.
Reinkarnatsiooni poole pöördus ta teadusliku meetodi vaatenurgast.
Lisatud oli veel, et Flammarioni vaated olid väga lähedal Allan Kardecile, kes tegeles spirtismiga.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Mannu Eemal
uxake

Postitusi: 2,461
Liitunud: Aug 2010
08-02-2019 14:36
Postitus: #10
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
Ja seal peituvadki tänapäevase Läänemaailma reinkarnatsiooni-uskumuste juured. Üks vahe on põhimetteline ida- ja läänetüüpi reinkarnatsioonis. Läänes usutakse, et hing oma arengus ei saa langeda tagasi madalamale tasemele, idas aga peetakse seda üsnagi võimalikuks (sellel põhineb suuresti vägivallatuse kontseptsioon).

Aga seda vist Alexandre Vachon "The Scholars' Cleric and the Clerics' Scholar" eesti keeles pole?

Brain expedition.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Müstik
Shambalas

Postitusi: 13,074
Liitunud: Oct 2004
08-02-2019 16:04
Postitus: #11
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
Jah, oleks huvitav sedagi raamatut lugeda.
Lääne maailma reinkarnatsiooniuskumuste juurte koha ei oska öelda. Ei ole selle pilguga reinkarnatsioonile vaadanud.
Aga siinses teemas mainitud Flammarioni 1910 eesti keelde tõlgitud "Imeasjad hingeilmas" võisid eestlastele eelmise sajandi alguses küll muljet avaldada. Kahjuks meil maal oli ainult vanu ajakirju ja teadusraamatuid.
Nende hulgast olen säilitanud
Karl Friedrich Lutsu Galileo Galilei
Lehekülg usu ja teaduse wahelisest wõitlemisest
Aastaarv 1920

Kirjutatud seal 1920: Teada on, et tõe leidmisest ja wäljaütlemisest ilma ees weel wähe on selleks, et tõde oma mõju elu peale hakkaks awaldama. Tõe tõsine mõju saab awalikuks alles siis, kui ta hulkade poolt on wastu wõetud, neile omapäraseks saanud ja ennast nende mõtte-ja teoilmas ilmutab.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Tehnoloog
Veteran

Postitusi: 971
Liitunud: Mar 2007
08-02-2019 19:21
Postitus: #12
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
(08-02-2019 16:04 )Nofretete Kirjutas:  ................
Aga siinses teemas mainitud Flammarioni 1910 eesti keelde tõlgitud "Imeasjad hingeilmas" võisid eestlastele eelmise sajandi alguses küll muljet avaldada.
................
https://erb.nlib.ee/?kid=11306014 saab vist vaadata.
Hulk aastakümneid hilisemad parajuhtumid,
mida on kogunud Ilmar Soomere, on samuti
kõik väga-väga sarnased tolleaegsetele.
Raamatunäiteks "800 parajuhtumit Eestis".
(selle postituse viimane muutmine: 08-02-2019 19:27 Tehnoloog.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Müstik
Shambalas

Postitusi: 13,074
Liitunud: Oct 2004
09-02-2019 12:09
Postitus: #13
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
Aitäh! Sealt saab digikoopia tellida.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
xawa
skeptik

Postitusi: 572
Liitunud: Mar 2010
09-02-2019 22:21
Postitus: #14
RE: Seletamatu selgitamine Esimese Eesti ajal
Tsitaat 1901. aasta ajalehtedest Uus Aeg ja Saarlane

Tsitaat:Planeet marsi elanikud. "Daily Expressi" järele ütleb Ameerika tähetundja Tesla, kes Marsi elanikkude märguandmiste katsest arvab aru saanud: "Ma usun tõesti ühte masinat kokku seada, mis teatusi Marsi peale viia võib ja ma töötan praegu selle tarvis. Ma olen selle kordamineku üle täitsa kindel, ehk meie küll alles Marsi elanikkude märgu andmistega keelemurret tundma õppima peame, milleks juba hakatus tehtud."


Saja aasta eest olid kosmose avastamises võtmesõnadeks teleskoop, raadioside ning marslased. Kangesti loodeti, et ka meie naaberplaneetid on asustatud inimesesarnaste mõistuslike olenditega ning, et nendega saab raadio teel ühendust luua. Ideaalne aeg pilgud ning raadiovastuvõtjad Marsile suunata oli 1924 aasta augustis, mil punane planeet oli üle pika aja Maale harukordselt lähedal.

Postimees 28.juuni 1926

Kas valitseb peale maakera veel teistel planeetidel elu?

Kas valitseb peale maakera veel mõnel teisel planeedil elu? See küsimus on püsinud juba ammu ajast päevakorral aktuaalse probleemina.

Kui arutuse alla võtame elanikkonna olemasolu küsimuse teistel planeetidel, siis peame välja minema seisukohast, et neil oleksid elamise tingimused umbes sarnased meile. Mõnelegi neist on kui just mitte omad, siis ometi sarnased tingimused, misssugused valitsevad maakeral. Kõige enam sarnaseid tingimisi maakerale arvatakse Marsil olevat. Kuid lõpulikult tema suhet maale pole veel kindlaks suudetud määrata.

Eriti suuri tagajärgi Marsi uurimise alal loodeti pooleteise aasta eest, millal Mars asus maakerale kõige lähedamas punktis üle hulga aja. Sadanded teleskoobid olid sihitud punasele tähele, mis säras harjumata selgelt taevalaotusel. Küsiti kärsitult, kas läheb korda suurt saladust avada ja vaieldavat küsimust lahendada, kas sarnaneb Mars täielikult maakerale ning kas valitseb seal elu? Suuremaid ettevalmistusi tegid ameeriklased. Hiilga Mount Wilson'i pikksilm*, mis osutub kõige suuremana maakeral, pidi lahendama probleemi. Astronoomid ei annud ootajale massile mingisuguseid lootuseid. Päheteadlastele oli selge, et umbes neljakümne miljoni kilomeetriline kaugus, mis lahutas noil päevil maakera Marsist, moodustab siiski meie praegustele instrumentidele väga suure kauguse, et mingisugust hõendust saada planeedil valitseva orgaanilise elu kohta. Itaalia taevauurija Schiaparelli poolt leitud Marsi "kanalid" osutavad suurema osa teadlaste arvates täiesti valeks.

Need kriitilised päevad möödusid, ilma et oleksid toonud mingit üllatust. Punane täht kaugenes uuesti maakerast. Kui siis mõni nädal hiljem tuli Ameerikast teade saladuslikust raadiosignaalist**, mis olevat saadetud Marsilt, ei pannud Euroopa sellele teatele suuremat tähelepanu.

Nüüd hiljuti kerkis Ameerikas esile uus marsipalavik, kuid mitte nii suurel määral, kui oli seda Marsi lähenemisel. See viimane marsipalavik leiab tõsist tähelepanu. Siin on tegemist kahe Ameerika õpetlase uurimuste tulemustega. Nende uurimuste saavutused annavad terve rea tõendusi orgaanilise elu kohta Marsil.

Kuid tänapäeva abinõudega on võimatu vastust anda, kas valitseb Marsil taimestiku ja loomastiku olemasolu. Kui Marsi pel olevad linnad oleksid ka New-Yorgi suurused, siiski ei näitaks meie teleskoobid neid mustade täppidenagi. Selle vastu on aga täheteadusel abinõud ja meetodid, mis meile suure tõelikkusega võivad näidata õhu ja vee olemasolu. Nendel kahel tingimusel võivad ainult oletada elu olemasolu, üht taimestikku, mis on toiduaineks kõikidele elavatele olevustele, võib seal vaevalt oletada, sest siis peaks meie paremate teleskoopide läbi haljendamine ja õitsemine näha olema värvi pildina. Eriti Marsi kevadet peaksime siis nägema. Samuti peaksid segama meie vaatepilti pilverünkad, kui neid seal oleks. Marsi taimestik ja loomastik, kui ta seal üldse olemas, siis peab ta suurel määral erinema meie omast, sest isegi Marsi külgetõmbejõud on maakera omast ainult kaks viiendikku. Näiteks maakera elanik, kes kaalub 70 kilogrammi, on ta raskus Marsil vaid 28 kilogrammi, nii siis õõtsub ta enam kui käib.

Kas marsi piirab õhukiht? Sellele küsimusele on vastanud paljud õpetlased juba varemalt täiesti jaatavalt ning nimetatud arvamine on Ameerika õpetlaste dr. Saint-John'i ja dr. Adams'i poolt leidnud kinnitamist veel uuesti. Õhu olemasolu loob ka elamiseks vastavalt soodsa temperatuuri. Õhukiht kaitseb planeeti päeval kõrvetavate päikese kiirte ja öösel käreda külma eest. Senini oli uurijaile tundmatu Marsi õhu koosnevus. Saint-John'i ja Adams'i uurimused näitavad, et Marsi õhk sisaldab ka veeauru. Vee olemasolu Marsil on juba varemalt kindlaks tehtud, Saint-John ja Adams tõendavad veel, et Marsi õhk sisaldab elavatele orgaanidele tarvisminevaid aineid: hapnikku 15 prots. sellest, mis sisaldab maakera õhk, ja veeauru 1/5.

Teiste tähtede liig suur kaugus ei lase meie praeguste instrumentide juures üles tõstagi küsimust nendel valitseva elu kohta. Uute ja paremate instrumentide ehitamisega ehk suudetakse ära võita vahemaa kauguse takistused ning ka lõpulikult suudetakse lahendada Marsi elu küsimus. Sest praegu teadlaste lahkuminevad arvamised ei luba midagi täiesti kindlat oletada. Täheteaduses on olnud ja jääb ikka veel Marsi eluküsimus järjekorras esimeseks probleemiks.


Mount Wilsoni pikksilm*. Californias Mount Wilson'is asub legendaarne observatoorium. Sealne Hooker teleskoop oli aastatel 1917 - 1949 maailma suurim. Antud teleskoobi abil pani Edwin Hubble paika kaks põhjapanevat tõde Universumi kohta. Esiteks, et universum ulatub linnuteest kaugemale ning teiseks, et universum paisub.
https://www.mtwilson.edu/
https://et.wikipedia.org/wiki/Mount_Wils...rvatoorium
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Wilson_Observatory


Saladuslik raadiosignaal**. 6 septembri Sakalas on uudisenupuke sellest, et Marsilt saadi morsesignaal mis lahtikodeerituna oli sõna - Jopp.
Ka üks ingliskeelne leht antud loo kohta https://mount-oregano.livejournal.com/88149.html

Kuna sõjaväel oli kasutada võimsaimad raadiovastuvõtjad, siis kaasati seegi. Ning teateid tundmatute raadiosignaalide kohta ilmus juba enne jälgimise haripunkti.
https://earlyradiohistory.us/mars.htm


1924 aasta 21-24 august kuulutati USA's välja "Rahvuslik raadiovaikuse päev"(National Radio Silence Day). Tegemist oli 36-tunnise perioodiga, mil paluti iga tunni jooksul viis minutit raadiovaikust, et vastu võtta võimalikke Marsi sõnumeid.

https://ufopast.com/2016/12/28/martian-s...y-of-1924/
Ning lõpuks ka pisut ulmekirjandust. Tsitaat 1939 aasta 23. augusti Jutulehes ilmunud loost "Keppmehikesed"


Tsitaat:Juba selle eseme ilmumine oli enam kui salalik.

Imelik külaline rippus madalas õhtutaevas. Ja sigarikujulise määratu koguga võrreldes näisid majad tikutoosidena. Vaadates maapinnalt, polnud ainsatki avaust sel läikival kestal.

Ta oli värvilt hõbehall, kuid loojuva päikese kiirtes ta tekitas metsiku värvidesümfoonia, mis meelitas pealtvaatajailt imetlusohked. Nii oli alul. Hiljem ainult ta nägemine tekitas musta meeleheidet ja paanikat.

Ta oli äkki ilmunud taevasse Marble Archi kohal. Inimesed tänavail peatusid ja vahtisid üles. Ka autod ja omnibused peatusid, tekitades sellise liiklemisummiku, millist polnud seni nähtud Londoni ajaloos.

Võõras ei andnud mingit signaali ega vastanud ka neile, mis saadeti maalt. Temal ei näinud olevat elu. Kõige imelikum oli see, et ta sugugi ei liikunud, vaid seisis ühel kohal...

[Pilt: jh46.jpg]
Rabelev ja kisav mees tõmmati üles õhulaeva.(Illustratsioon Jutulehest)

Ei saa märkimata jätta, et meie tänapäevane ufoloogia sai alguse 1947 aastal. Kõnealune James Morgan Walsh'i lugu "The Stick Men" aga ilmus esimest korda 1939 aastal ajakirjas Fantasy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy_(1938_magazine)

Hollywoody ulmefilmide kuldaeg tuli alles 1950'ndatel. Ilmselt paljustki II maailmasõja sündmustest ajendatuna.

Huvitav, et loos kirjeldatu sarnaneb paljuski tänapäevase ettekujutusega UFO kontaktidega. Kõnealuses jutus üritati ka tundmatut lennuobjekti tulutult relvadest tulistada, mispeale viimane vaid koheselt lahkus.
(selle postituse viimane muutmine: 09-02-2019 22:54 xawa.)

UFO - see on imelihtne!
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Postita vastus 


Võimalikud seotud teemad...
Teema: Autor Vastuseid: Vaatamisi: Viimane postitus
  Päästkem Eesti metsad! Metafor 40 8,562 02-08-2020 22:09
Viimane postitus: xcad
  Venemaa ja Eesti zed 55 20,164 09-11-2018 19:40
Viimane postitus: I'll be back
  Küsitlus eesti šamanismi kohta Yliopilane 9 6,511 27-08-2017 12:19
Viimane postitus: Müstik
  Tääknuga tänasest (26.01.2009) Eesti bolševike riigis keelat Sputnik 33 8,765 31-01-2011 11:35
Viimane postitus: paadikapten
  Eesti kaevandused Martti 6 4,078 03-12-2010 19:54
Viimane postitus: Martti
  Head eesti Asjad Celtic 2 2,618 24-10-2009 18:19
Viimane postitus: Jõhvikas
  Päästke Eesti mets! Pohlatohlakas 2 2,302 13-06-2009 11:22
Viimane postitus: GertEST
  Müstilised lood Eesti raudteedelt paadikapten 1 3,480 08-10-2008 08:03
Viimane postitus: Aerling
  Seame sisse Eesti Rahva tänumedali ancien 4 2,144 08-08-2008 07:51
Viimane postitus: lepa

Vali alamfoorum:


Kasutaja(d) vaatamas seda teemat: 1 külalist

gro.bew-arap[tä]bew-arap | Para-web | Tagasi üles | Tagasi sisu juurde | Mobile Version | RSS voog