Postita vastus 
 
Teema reiting:
  • 1 Häält - 5 keskmine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SURNUTE SOSINAD 4. osa – Hierarhiline Duaalsus, 4 Ürgelementi ja Kvintessents
Autor Sõnum
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
21-02-2018 23:52
Postitus: #1
SURNUTE SOSINAD 4. osa – Hierarhiline Duaalsus, 4 Ürgelementi ja Kvintessents
ÜRGVÄGI KÕIKSUSES
Ma ei väida et antud tekst sisaldaks endas mingit väga revolutsioonilist avastust, kuid julgen arvata et järgnevad teadmised terviklikust teadvusest on inimkonna enamuse eest sihilikult ära peidetud või moonutatud, et nõrgestatud teadvust oleks igakülgselt lihtsam manipuleerida. Kavatsen siinse teooriaga selgelt tõendada, et kõik Kõiksuse olendid on sündinud algse ürgväe prototüübiga, sisaldades endas teatud liigile omase vabadusega teadvust ja kõiki selle põhikomponente. Samuti misiganes endast kõrgema Jumala kummardamine on omane vaid allutatud orjuslikule värdkorrale, kus näiteks mingi kindla valdkonna spetsialisti peetakse oma autoriteetse meisterlikkuse tõttu kohe kõrgemaks olendiks, või teatud omadusega temperamenditüüpe asetatakse hierarhiliselt kuhugi kõrgemale astmele. See muidugi veel ei tähenda, et Kõiksuses loomulikke hierarhiaid ei oleks ega tohiks üldse eksisteerida... nii naiivne ma siiski pole. Valdav osa teksti on teoreetiliselt tehniline, kuid teine pool läheb jälle elulisemaks. Samuti on lõppu lisatud selgitavad joonised ja elementide koondtabel. Kindlasti ei kavatse ma siin kogu teemat lõpuni ammendatuks pidada.

Mis on inimlik humanism ilma algse ürgtervikuta? - Vaid alatu saatanavõimu või ahne jumalavaimu eksitus! Leian olulisi probleeme selliselt moonutatud hierarhias, mis on konstrueeritud pühalikult poolikult või labastel vägistavatel alustel. Inimesed, organisatsioonid või rahvad kes peavad end mingiks eriliseks Ainujumala vahendajaks või isegi teistest inimestest kõrgemaks, on enamasti tavalised virtuaalviiruste ehk petuprogrammide levitajad-kandjad. Paradoks on hoopis selles, et arenguliselt kõrgemal või keerulisemal liigil on rohkem ohtusid oma algne teadvuse terviklikkus või ühendus reaalse Kõiksusega kaotada. Näiteks analoogne oht varitseb ka misiganes valdkonna spetsialisti ja andekat geeniust. Võib-olla ka seetõttu olid iidsed pühakohad lihtsad loodusobjektid või puude hiied, kus loomulikku tervendavat vaikust käidi endas taasavastamas, aga uhked tehishooned inimest ei tervenda vaid taotlevad oma geomeetrilis-idealistlike peenustega teadvuse äravõlumist. Mistahes idealistlikud ususüsteemid otsivad kosmilist tervikut üksnes jumalikkusest, olles sellega määratud alati pettuma. Monoteistlikud religioossed õpetused tegelevad pigem korra ülistamise ja kaose põlastamisega, kuid mitte reaalse tervikloovuse selgitamise ja rakendamisega.

Vähemalt üks viis kuidas kõikide olendite ürgteadvust mõista, on teha seda läbi 4-ja põhielemendi ja eeterliku kvintessentsi (kolmainsuslik Triflux), lisaks läbi kaoselis-korralise ajastupooluse. Nende uurimisega on inimkonnas juba iidsetest aegadest tegeletud... loodusrahvaste kogukonna šamaanidest kuni Mesopotaamia, Vana-India, Vana-Egiptuse, Vana-Hiina, Vana-Kreeka ja Judaistliku filosoofiani välja, millel suuresti põhineb ka hilisem Kristlus (Teksti lõpus kolm sissejuhatavat joonist!). Kuid kõikides nendes filosoofiates on mingil hetkel loomalik, inimlik ja jumalik teineteisest peenelt lahutatud ja eksitavalt reastatud, mis iseenesest on labane rumalus või sihilik pettus, et orjastatud alamklass ei saaks väljavalitud ametnikke-valitsejaid vastutusele võtta. Seejärel öeldakse alandatud inimesele tähtsalt - kui sa makse ei taha enam (Jumalale) maksta ja veel räuskad vihaselt nagu loom, siis lähed vangi või lihtsalt elimineerimisele! Selliste vagade ametnike enda algne ürgvägi on vägistatud ja moondunud - nad ei taju oma aegruumi ajavoolude protsesse harmooniliselt, teenides pimestatult mingit võõrast värdparasiitliku liigi Demiurgi.

TEADVUSE TEHNILINE SELGROOG
Nagu juba eelmistes osades olen selgitanud et iidsetes vaimusüstemides on esmaseks põhimõtteks terviku paralleelseteks poolusteks jagunemine, mida omakorda ühendab mingi keskne vahelolu. Näiteks esmane duaalne Maa-Kaose (Yin) ja Taeva-Korra (Yang) hierarhilisteks ajastupoolusteks jagunemine, (minu nägemuses pole Yin-Yang poolused mehelikkuse ja naiselikkusega otseselt seotud vaid see seos asub pigem kuskil mujal!), mida ühendab keskne Kõiksusepuu (Kosmosepuu, Ilmapuu või Elupuu), olles aegruumis kasvava tervikteadvuse arhetüüp, sisaldab endas omakorda kolmainsuslikku aegadevoolu - Triflux. Seega iidsetes traditsioonides Puu austamine nagu tänapäeval ka muidu kallistamine, peaks sümboliseerima sidet Kõiksuse ja omaenese algväega. Puu kui looduslik elusolend ongi ehk inimesele kõige tõetruum väline abiavahend ürgteadvuse tähistamiseks ja Kosmilise terviku taastunnetamiseks. Misiganes suured pühad monstrumehitised on selle saavutamiseks ehtsa puu kõrval vaid kehvad tehiskoopiad.

Sarnaselt on Ilmapuu juured (Yin) varjul mullas, kust saadakse toitvat vett ja mineraale. Puu taevasuunatud maapealne pool (Yang) on otseselt seotud sooja päikesevalguse ja õhuhoovustega. Seega 4-st põhielemendist toituv ja kasvav vertikaalpooluseline teadvuseseeme moodustab elusolendi 4 põhitemperamenti – Tetrakanal. See arhetüüpne puu kujund sarnaneb ümberpööratud inimesega, kus sügavad juured on kui nähtamatu vaimu immateriaalsus, mis kasvab vertikaalparalleelis sisereaalsusesse (inimesel ülakehas), ja maapealne puu pool on kui kehaline materiaalsus, mis kasvab välisreaalsusesse (inimesel alakehas). Täpsustan üle et siin pole tingimata tegu hierarhilise poolusega!

Kui Kõiksuse esimene paralleelidetüüp on hierarhilis-ajastuline, teine on ruumilisvertikaalne, siis kolmas on ruumilishorisontaalne pooluste tüüp - Introvertsus (taga/jahe/Yin) ja Ekstrovertsus (ees/soe/Yang). Siin on omakorda introvertsus seotud rohkem passiivsete Vee ja Maa elementidega, ja ekstrovertsus aktiivsemate Tule ja Õhu elementidega. Kõiksuse neljas paralleelidetüüp on samuti horisontaalne Isekus ehk Individuaalsus (paremal/kuiv) ja Isetus ehk Kollektiivsus (vasemal/niiske), kus isekus on seotud Tule ja Maa elementidega, ja isetus, seotud Vee ja Õhu elementidega.

Esimest hierarhilist poolustetüüpi - Ajastukaos (vana polüulatus) ja Ajastukord (uus monosügavus) – nimetan ma teadvuse Duaaltsooniks. Kaos sisaldab endas lõputult palju võimalikke komponente ja Kord seob mingid väljavalitud komponendid ühtseks meistriteoseks. Teadvus suudab liikuda paljudes ajastutasandites vastavalt vajadusele nii jäigema vana kui ka paindlikuma uue suunas, kuid mitte sügavuselt kaugemale või ulatuselt kõrvale oma liigi olemuslikust võimekusest. Siin on oluline punkt, et uus sügavustaju ületab hierarhiliselt vana ulatustaju läbi küpsema ehk kõrgema loomingu, kuid mitte läbi toore vägivalla ja hävitamise, sest iga vana üksikkomponendi kardinaalne tühistamine vähendab automaatselt võimalusi mingiks uueks loomeks, olles (ala)teadvuslikult omavahel seotud.

Kõiki eelpool mainitud aegruumi poolusi ühendab omakorda teadvuse kolm ajavoolu – Triflux (Eelmises osas avaldatud Trifluxi kirjeldav koondtabel on vahepeal samuti ülekorrastatud!). Tegutsev-väljenduv Päikesevool (outflux/Yang) liigub Ilmapuu okstest juurtesse - väljast sisse, päripäeva eest taha ja uue kogemusega loov Tulevikuvool. Mõtlev-töötlev Kuuvool (diaflux/Yin) kulgeb juurtest okstesse - seest välja, vastupäeva tagant ette ja vana ideega eritlev Minevikuvool. Ja vaatlev-tajuv Planetaarvool (influx/Tao) liigub spiraalselt mööda ajastutasandeid vana kaoseulatuse või uue korrasügavuse suunas vastavalt mingi elusolendi hetkevajadusele. Siin asub samuti teadvuse hetkekese ehk Sinu enda valikute Isejumal (Monaad) koos inimliigi ülemjumal Demiurgiga (Duaad), kes on ühenduses kõikide teiste teadvuslike peajumalatega (8). Sellest aga kavatsen rohkem järgmises osas kirjutada.

Seega kogu eelneva tehnilise jutu kokkuvõtteks võib öelda, et Kõiksusesfääri 3 teineteisega ristuvat poolusetüüpi ehk ruumi 6 pooluseparalleeli sisaldavad endas teadvuse 4-ja põhielementi, mis mahub hierarhilise ajastupooluse raamesse. Kõikidele nendele aegruumi poolustele puhub aga tõeliselt eluprotsessi sisse 3 ajavoolu – milleks on Vaim, Mõistus ja Hing. Seega aegruumis edasi arenevad uued liigid moodustavad üha uusi hierarhilisi ajastutasandeid, mille kasvades üha korrastub Kõiksuse teadvus, kuid teadvuse 4 põhielementi (Tetrakanal), 3 ajavoolu (Triflux) ja 2 ajastutaju (Duaaltsoon) jäävad liigiti elusolendi teadvuses läbivalt muutumatuks.

ELEMENTTEMPERAMENDID - TETRAKANAL

Küsimusele, mis konkreetselt iseloomustab 4-ja ürgelementi, saab vastata väga mitmest aspektist lähtuvalt (Teksti lõpus on elementide koondtabel!). Üldiselt aktiivsed (Yang) Tule ja Õhu elemendid on ekstrovertse ja praktilise omadusega, ja paiknevad horisontaalselt justkui eespool, kuid vertikaalselt elusolendi alakehas. Passiivsemad (Yin) Vee ja Maa elemendid on introvertset ja teoreetilist laadi, asudes horisontaalselt rohkem tagapool, kuid vertikaalselt põhiliselt elusolendi ülakehas. Nagu eelnevalt sai juba mainitud ja kordan üle, et mina Yin-Yang poolusi reaalselt mehelikkuse ja naiselikkusega ei seostaks. Veel saab öelda, et sihikindlale ja plahvatuslikule Tule (koleeriline tegutseja) elemendile mis valitseb suvel, vastandub rahulikult voolav Vee (flegmaatiline kuulaja) element mis omakorda valitseb talvel. Seikluslik ja lendlev Õhu (sangviiniline suhtleja) element valitseb kevadel, millele vastandub pigem tõsine ja süvenev sügisel valitsev Maa (melanhoolne analüüsija). Võib mõelda ka nii, kui mingi aastaaeg inimesele eriliselt meeldib või vastupidi ei meeldi, siis vastav temperament temas tõenäoliselt on ülekaalus või puudu.

Pehmemad Õhu ja Vee elemendid on kollektivistlikud ja mõtlevad-tegutsevad pigem isetult „meie” vormis ja nähtustes üldisemas võtmes. Tugevamad Maa ja Tule elemendid on individualistlikud ja mõtlevad-tegutsevad pigem isekalt „mina” vormis ja nähtustes üksikasjalikumalt. Minu hüpoteetilises teoorias tulevad mehelikkus ja naiselikkus pigem kõige selgemalt välja just siin! Leian et nii meestes kui ka naistes on suhteliselt võrdselt Yin-Yang (ulatus-sügavus, sees-väljas, taga-ees, mõte-tegu) poolusega omadusi, kuid oluliselt selgem erinevus ilmneb just Isekuse ja Isetuse (parem-vasak) paralleelide osakaalus. Mees on enda ego ja oma keha oluliselt tugevamalt kehtestav, kui seda on üldise kultuuri ja ühiskonna raamidesse leplikumalt sobituv naine. Siit tuleneb ka üks ürgne põhjus, miks meeste aktiivsem algatusvõime (Tule element) või isemõtlev skeptilisus (Maa element) tasustatakse palgatöös tihti alateadlikult kõrgemalt, kuid naiselik suurem turvalisuse vajadus (Vee element) või lahke abivalmidus (Õhu element) ei soosi palga läbirääkimistel enesekehtestamist, selleeest soosib see järelkasvu suhtes paremat emadust. Samas mehelikkuse üldine kõrgem tasustatavus on selle kõigest üks näiliselt hea aspekt, halvem külg on kaasnevad suuremad äärmused ja riskid – rohkem võitlust, stressi, haigusi, asotsiaalsust ja kokkuvõttes varajasem surm.

Seega feministid kes nõuavad jõuliselt ja isekalt võrdseid naiste õigusi, hoopis minetavad oma algse pehmuse ja lõpuks teevad karuteene kogu naiselikkusele. Samas võib siit edasi mõelda et tõeliselt mehelik ollakse alles siis, kui avastatakse läbi naise ka oma naiselik pool – ja vastupidi. Veel ilmneb et mehed hindavad nähtusi rohkem läbi loogika (Maa) ja tugeva psühholoogilise võimekuse (Tuli). Naised otsivad aga pigem vaateid mingi levinud filosoofia (Vesi) ja eetilis-moraalsete väärtuste (Õhk) kaudu.

BEETA, ALFA, GAMMA, DELTA, OOMEGA JA SIGMA PÕHITÜÜBID

See hüpotees mida ma vähemalt nii ulatuslikul integreeritud viisil pole varem kuskil kuulnud, võtab kokku paralleelsed teadvuse põhitüübid, mis paiknevad samaaegselt nii horisontaalplaanis mistahes elusolendi ümber kui ka vertikaalplaanis kõikide elusolendite teatud kehapiirkonnas. Seega arengulise hierarhiaga pole neil samuti otsest seost.

Aferistlikul Beeta-tüübil/Sõdalasel domineerib pehme Õhu element (kõrgemal alakehas) koos praktilise julguse, suhtleva avatuse, lõbususe, koostöövõime ja õiglase eetilisusega. Ateistlikul Alfa-tüübil/Kuningal (isasel või emasel) domineerib tugev Tule element (all alakehas) oma praktilise tahte, domineeriva kire, teovõime ja sihikindla psüühikaga. Agnostlisel Gamma-tüübil/Maagil domineerib tugev Maa element (kõrgemal ülakehas) selle teoreetilise mõtlemise, reserveeritud teadlikkuse, tõsiduse, ettenägeliku ja terase loogikaga. Ja teistlikul Delta-tüübil/Armastajal domineerib pehme Vee element (madalamal ülakehas) oma teoreetilise mõistmise, rahumeelse hoolivuse, distsipliini, õppimisvõime ja poeetilise filosoofilisusega. Need kõik on põhikomponendid teadvuse arsenalis, millest olendid oma tegemistes lähtuvad.

Oomega-tüüp on aga liigemotsionaalne või kasvuhäiretega heidik, kellel tekib mingites elementides kinnikiilumine ja sellest tulenevalt kuskil mujal elemendis omakorda ülevõimendumine, seega pole otseselt tegu omaette tüübiga vaid teatud eripatoloogiate algega – seotud äreva kuulekuse, agressiivse jumalduse, depressiivse ahelduse ja hirmunud ajupestusega. Oomega-tüübi teadvusesfäär on parajalt katki ja nõrgestatud, et see muutub piisavalt vastuvõtlikuks kõikvõimalikele manipuleeritud pseudoprobleemidele. Tsivilisatsiooni lõpuaegadel (st. parasiitliku impeeriumi!) moonduvad massiliselt inimliigi põhitüübid läbi Oomega-tüübi „apokalüptiliste ratsanike” patoloogiaks – ehk tekib valeõitseng/ Valge Taud, lõhestumine/Punane Taplus, laostumine/Must Nälg ja pimestumine/Kahvatu Surm.

Apokalüptilise Valge ratsu Taudi ajal levib ühiskonnas libatolerantsus ja „fake smiling” mentaliteet (vähemusgruppide eriõiguste elluviimisel kuulekas osalemine ebardlikult pehmete väärtustega ), millega üritatakse varjata massilist ebaõiglust ja tegelikku klasside kihistumist. Punase ratsu Tapluses levib pooluste lõhestamine ja tülliajamine (rahuldamatu feminismi võrdsuse ihaldamine vaenukülvavate vahenditega), millega nõrgestatakse nii mehelikkust kui ka naiselikkust ja kokkuvõttes lõhutakse perekond. Musta ratsu Näljaga üldine rahva mõtlemine vaesub ja koos sellega toimub materiaalne laostumine (lõputute üleratsionaliseeritud normide, direktiivide ja määruste ahelad ajavad mõtte lühisesse), millega pannakse inimesi üha rohkem valitsevast süsteemist sõltuma. Kahvatu ratsu Surm põhjustab dogmaatilise ajupesu laine ja parasiitliku võõrjumala doktrineeringu, kus kaob loomulik adekvaatne elust arusaamine (tegelik elust hoolimine minetatakse, asemele genereeritakse absurdi koolitav ja lapsi aborteerivad „inimõigused”), see omakorda pimestab loomuliku maailmavaate elule. Tsivilisatsiooni lõpuaegadel rahvamasside Oomega-tüüpideks moondumine põhineb massilisel individuaalsel ja kollektiivsel pettusel.

Kokkuvõttes on ühiskonnas ja kultuuris väga laialt levinud rumalukesi eksitav pettus nagu sotsiaalse hierarhia tipus asetseksid Alfa-isased, kelle tahtele kõik teised tüübid teatud kindlas järjestuses alluvad ja kellele naised vaid eufooriliselt sildaviskavad. Tegelikult on olemas veel üks märgatavalt vähemtuntud terviklikkust sisaldav Sigma-tüüp (sõnast „stigma” – märk, arm, piste, tähn), kelle ees kõik teised ebatäiuslikud tüübid tunnevad aukartust, kuid siiski püüavad teda esimesel võimalusel patuoinaks tembeldada ja kõigile hirmutamiseks ristilüüa. Seetõttu on iseseisev Sigma-tüüp enamasti vaikne, kuid teatud sunnil ülimalt mõjuv. Ta mõistab ja sisaldab endas kõiki teisi tüüpe, olles nn. isetehtud ja karastunud mees või naine, kes ajab kindlalt ja aegamööda kiirustamata kõigi hüvanguks omaenda asja. Ta pole otseselt kellegi juht ega järgija, samas ei lepi tüüpilise tavapärasusega vaid järgib esmalt oma ausat südamehäält. Kui metsik hunt ja vaba narr, kasutab oma ürgjõudu vaid tõelisel vajadusel – näiteks petliku hierarhia loonud tüüpidele elegantselt oma algse koha kättenäitamiseks!

Lisatud joonised:
Tetrakanali Koondtabel
Pentagramm
Elementtemperamendid

Lisatud manus(ed) Pisipilt (pisipildid)
           

(selle postituse viimane muutmine: 03-03-2020 14:27 pimedus.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Mannu Eemal
uxake

Postitusi: 2,448
Liitunud: Aug 2010
22-02-2018 11:56
Postitus: #2
RE: SURNUTE SOSINAD 4. osa – Hierarhiline Duaalsus, 4 Ürgelementi ja Kvintessents
Jin-yang, mees-naine kirjelduse osas täiesti nõus. Sarnast asja olen ise ammugi mõelnud, aga pole osanud nii konkreetselt valmissõnastada.
(selle postituse viimane muutmine: 22-02-2018 11:57 Mannu.)

Brain expedition.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
UFO303
Tavaliige

Postitusi: 53
Liitunud: Feb 2015
22-02-2018 12:34
Postitus: #3
RE: SURNUTE SOSINAD 4. osa – Hierarhiline Duaalsus, 4 Ürgelementi ja Kvintessents
(21-02-2018 23:52 )pimedus Kirjutas:  Samuti misiganes endast kõrgema Jumala kummardamine on omane vaid allutatud orjuslikule värdkorrale

......
Inimene, on tema enda, ja ainus, ja kõrgeim jumal.

Ainult suhtlusest selle, oma nö. Jumalminaga, saab sündida isiksuse areng.. -Sisemine Kasv
(selle postituse viimane muutmine: 22-02-2018 16:55 UFO303.)

Kõvera tipus on kaks võimalust . Kas minna lõpu kütteks või uue seemneks .
/ Marurahvuslus on aga sama mis multikulti ja sõjahirm. Pingekõvera haigus.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
22-02-2018 12:38
Postitus: #4
RE: SURNUTE SOSINAD 4. osa – Hierarhiline Duaalsus, 4 Ürgelementi ja Kvintessents
Jamh, seda mees-naine ideealget olen kuulnud ka paarilt lääne õpetlaselt, ise arendasin seda ideed vaid teoreetiliselt selgemaks läbi selle süsteemi erinurkade. Kunagi järgmises osas kavatsen tervikteadvuse veel laiemalt kokkuvõtta - tundub et selles osas jääb teadvuse kaose-korra ajastuhierarhia tavalugejale veel suht arusaamatuks.
(22-02-2018 12:34 )UFO303 Kirjutas:  ...
Inimene, on tema enda, ja ainus, ja kõrgeim jumal.

Ainult suhtlusest selle, oma nö. Jumalminaga, saab sündida isiksuse areng..

Inimese kui teatud kindla loomaliigi isiksus saab vaid üldiselt kasvada, kujuneda ja mitmeti spetsialiseeruda, aga areneda pole enam kuhugi võimalik. Samuti on inimeses mitu teadvuse jumalat, kõrgem sügavus pole otseselt kuidagi olulisem madala ulatusest - pooluste ürgtervik on reaalselt oluline!
(selle postituse viimane muutmine: 22-02-2018 13:07 pimedus.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
07-12-2018 19:14
Postitus: #5
RE: SURNUTE SOSINAD 4. osa – Hierarhiline Duaalsus, 4 Ürgelementi ja Kvintessents
Kel huvi siis siin tasub kindlasti ülevaadata Poliitikaspektri ja Põhielementide Tetrakanali tabelid. Rõhutan et minu elementide käsitlus ei lange absoluutselt kokku Läänemaailma astroloogias valdavalt levinud tõlgendusega.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Lokster
Veteran

Postitusi: 790
Liitunud: Mar 2019
28-05-2019 07:42
Postitus: #6
RE: SURNUTE SOSINAD 4. osa – Hierarhiline Duaalsus, 4 Ürgelementi ja Kvintessents
(21-02-2018 23:52 )pimedus Kirjutas:  Kokkuvõttes on ühiskonnas ja kultuuris väga laialt levinud rumalukesi eksitav pettus nagu sotsiaalse hierarhia tipus asetseksid Alfa-isased, kelle tahtele kõik teised tüübid teatud kindlas järjestuses alluvad ja kellele naised vaid eufooriliselt sildaviskavad. Tegelikult on olemas veel üks märgatavalt vähemtuntud terviklikkust sisaldav Sigma-tüüp (sõnast „stigma” – märk, arm, piste, tähn), kelle ees kõik teised ebatäiuslikud tüübid tunnevad aukartust, kuid siiski püüavad teda esimesel võimalusel patuoinaks tembeldada ja kõigile hirmutamiseks ristilüüa. Seetõttu on iseseisev Sigma-tüüp enamasti vaikne, kuid teatud sunnil ülimalt mõjuv. Ta mõistab ja sisaldab endas kõiki teisi tüüpe, olles nn. isetehtud ja karastunud mees või naine, kes ajab kindlalt ja aegamööda kiirustamata kõigi hüvanguks omaenda asja. Ta pole otseselt kellegi juht ega järgija, samas ei lepi tüüpilise tavapärasusega vaid järgib esmalt oma ausat südamehäält. Kui metsik hunt ja vaba narr, kasutab oma ürgjõudu vaid tõelisel vajadusel – näiteks petliku hierarhia loonud tüüpidele elegantselt oma algse koha kättenäitamiseks!

Lisatud joonised:
Tetrakanali Koondtabel
Pentagramm
Elementtemperamendid
Hm. Huvitav mõttekäik ja kujundid.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Postita vastus 


Võimalikud seotud teemad...
Teema: Autor Vastuseid: Vaatamisi: Viimane postitus
  SURNUTE SOSINAD 12. osa – Okultistlik Valedemülgas (4-ja Ürgelemendi Süsteemis) pimedus 51 2,894 14-02-2020 14:49
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 9. osa – Müstiku Tõde pimedus 36 4,418 04-01-2020 11:56
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 10. osa – Algjõud ja Jumaluste Panteon pimedus 8 1,419 09-10-2019 16:15
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus pimedus 30 2,531 01-08-2019 13:22
Viimane postitus: Lokster
  SURNUTE SOSINAD 6. osa - Kurjuse Tuum pimedus 36 3,400 14-12-2018 14:35
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 8. osa – Lõputu Masinavärk pimedus 4 1,286 13-12-2018 18:29
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 7. osa – Universaalne Sõda pimedus 4 1,318 13-12-2018 18:04
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 5. osa – Teadvuse 9 Algjõudu ja Demiurg pimedus 68 7,677 08-12-2018 17:00
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram pimedus 11 3,922 08-12-2018 12:38
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 2. osa - Sinu Kõiksuse Saladus pimedus 3 3,058 07-12-2018 18:16
Viimane postitus: pimedus

Vali alamfoorum:


Kasutaja(d) vaatamas seda teemat: 1 külalist

gro.bew-arap[tä]bew-arap | Para-web | Tagasi üles | Tagasi sisu juurde | Mobile Version | RSS voog