Postita vastus 
 
Teema reiting:
  • 1 Häält - 5 keskmine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SURNUTE SOSINAD 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
Autor Sõnum
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
06-12-2017 10:47
Postitus: #1
SURNUTE SOSINAD 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
ÜRGNE KOLMAINSUS

Ja vabaduseuni sisaldab endas alati teatud ohtusid! Need Maamadude suhtlevad sosinad-sisinad-sasinad pilguhetkede kõrglainetes: Taevamadude kulgev olemine, Jäämadude lammutav minemine ja Tulemadude loov tulemine. Ajakeeristes üha edasiteostuv elujõe protsess kui ussjad taimeväädid vabas looduses – kujuneb teurgilises spiraalis kaose-korra keerukuse suunaline balantsvaimude Süvauneleja. Teiselt poolt vaadates selgineb esoteeriline binaarmõistuse Ööuneleja ja kolmandaks kiirgab eksoteeriline koloriithinge Päevauneleja.

Elusädeme eetertuuma ehk kvintessentsi tõelisest loomusest erinevad religioossed-spirituaalsed õpetused valdavalt vaikivad või siis väänavad seda omajagu üsna tundmatuseni. Selles on paralleele kristliku püha Triniti, hinduismi jumalate Trimurti ja kolme Nadi kanaliga, või vanas põhjala mütoloogias jumalvendade (Odin, Vili ja Ve) Triaadi, kolme Norni ja Yggdrasili Ilmapuu kolme juurega. Kuid neid omadusi ei viida spirituaalsetes õpetustes kunagi selgelt ja arusaadavalt elu eetertuumaga seosesse.

Mingil tasandil langeb nende kolmikutega kokku ka antiikaja Trivium: grammatika, dialektika ja retoorika. Lisaks meenub keskaja alkeemikute 3 põhiprintsiipi ehk Tria Prima: stabiilselt kulgev Elavhõbe, kindel-põhjalik Sool ja põlev-kiirgav Väävel. Niisamuti teatud kaasaegsetes psühholoogia teooriates põhitüüpide kolmik: Suhteloojad, Mõtlejad ja Tegutsejad.

Ürgsaladuste algsed filosoofilised küsimused – kes oleme, kust tuleme ja kuhu läheme? Ehk ühtne probleem - miks üldse midagi teha? See ongi elusädeme tuuma TRIFLUX (kolm-vool), mis sisaldab endas meie elulugude olemist (9 Taevavärava Planetaarvaimude „influx”), hävimist (Kuu Mõistuse „diaflux”) ja sündimist (Päikese Hinge „outflux”) - miks siin maailmas üha edasi uneledes kasvame, või vastupidi jäigalt klammerdume ja mandume.

AJAVOOLUDESSE KLAMMERDUMINE LOLLIDEMAAL

Iga olend on algselt vaba teadvusega elulistes suhtlemisprotsessides, kuni tema loomulik ausus, huvi ja julgus võõrjõudude poolt lõhutakse ja/või sisemised ajavoolud lihtsalt ise unustatakse. Seega sisaldab vabadus alati endas ka teatud vastutust ja kolme algohtu! Kusjuures enamasti peetakse vabadust ohtlikumaks, kui turvalist parasiit-robot-ori suhet ennast... kuigi loogiliselt võiks justkui eeldada vastupidist.

Planetaarvoolu külge klammerdub tavapärane ja vanadesse tõdedesse kivistunud KONFORMISM. Konformisti põhinõrkuseks on vahetu ja rõõmsa eneseväljenduse puudus. Kuuvoolu külge klammerdub kogenematu ja isekates targutustes kääriv IGNORANTSUS. Ignorandi nõrkuseks on liigsest enesekesksusest tulenev elukogemuste puudus. Ja Päikesevoolu sisse klammerdub lihtsameelne ja uutes moetuultes lehviv NAIIVSUS. Naivisti põhinõrkus väljendub oskamatuses probleemidesse tõsiselt süveneda. Need kolmeks jagatud klammerdumist muudab inimesi järjest massiivsemalt pimedateks lollideks, kuna neid valitseb psühhopaatiliselt hullumeelne Kõikenägev Saturni Silm kui võõras Ainujumal.

Seega tekib kalambuurne ja haige kolme klammerduja võidumäng: Kivi-Käärid-Paber, ehk Äärmuskonservatiiv-Äärmusliberaal-Äärmussotsialist, ehk Nats-Lits-Sots, ehk Kahvatus-Lamedus-Nüridus, ehk Parasiit-Robot-Ori. Kuna vaba tervik on sihilikult lõhutud, tekib inimeste vahel põhimõtteline kommunikatsiooni probleem. Paradoksaalselt moondub ka see ainus vool, mille külge kramplikult kinnituti... tasakindlalt toimub sedasi riiklik ja ühiskonna totaalne mandumine. Mandunud inimest on aga paganama lihtne psühhopaatiliselt Kõikenägeva Saturni Silma poolt lollitada ja manipuleerida... läbi lõhestuste ja sõjakeeristesse kiskumise omakasu väljapetta!

Seega kaasaegsed poliitilised põhivoolud põhinevad oma olemuselt iidsetel spirituaalsetel vooludel. Selgub et konservatiivsus põhineb hoopis tasakaalu säilitaval ja stabiilselt ringkulgeval (seotud tasanditevahelise toime ja vaatlemisega) Olevikuvoolul, kus Vaim armastab läbi Südame seaduste harmooniat ja mõõdukust (SQ - spiritual quotence põhiliselt Südame piirkonnas). Oleviku muutmiseks on vaja neutraalse toimevalguse tasanditevahrlist liigutamist, seda voolu kannab endas kõige ehedamal kujul keskne Jooga vaimsus. Poliitiline liberaalsus põhineb nähtusi põhjalikult hindaval ja võrdleval (seotud meenutamisega) Minevikuvoolul, kus Mõistus loodab läbi Pea liigitamiste selgemat Korda leida (IQ – intelligence quotence põhiliselt Pea piirkonnas). Mineviku muutmiseks on tarvis arusaamiste objektiivset ümbertõlgendamist, selle voolu spirituaalsed lätted on individualistlikus ja pingutavas Askeetluses. Poliitiline vasakpoolus ehk sotsialism põhineb ilmekal ja väljendusrikkal (seotud unistamisega) Tulevikuvoolul, kus Hing usub läbi Kõhu tunde suuremat Iluenergiat väljendada (EQ – emotional quotence põhiliselt Kõhu piirkonnas). Tuleviku püsivaks ja tõeliseks muutmiseks tuleb end teistele läbi subjektiivse värvikülluse avada, selle spirituaalsed väljendusvormid ilmnevad kõige ehedamalt kollektivistlikus ja nautlevas Pidutsemises.

VABA TRIFLUX KOKKUVÕTVALT

1.) Planetaarmadude olevikuvoolu sisend (influx) – AKTUAALNE, stoiline ja neutraalsust taotlev Teurgia; Kainelt vaatlev ja ringlev Planetaarvool (9 tasandiline); Jõumõjude TEABED/OLUD; Oluline Süvauneleja Tao; Arendavalt Armastav või parasiitlik sisend (influx); Põhiküsimus, kes/mis/kus on või toimub?; Aus ja Tõene SQ (spiritual quotence); Aktiivsuskeskuseks SÜDAME Seadused; põhiline on üldine kesknärvisüsteem; Harmooniline; Loob tasandite ja reaalsuste vahelisi Sildasid/Sidemeid; Vanemlik meeleolemus ja algne KONSERVATIIVNE poliitikakese (nn. „Old-Age”); Liigses ühekülgsuses KONFORMISTLIK (valitseva grupi seaduste kohaselt tavapärane) – kivistuv, kahvatu ja parasiitlik; Kogunevad VAIMU Teadmised, Meenutused ja Unistused (vaimulind Kaaren ja vaimuloom Karu); Toimiv-vaatlev teurgiline ja JOOGALIK spirituaalsusvool.

2.) Jäämadude minevikuvoolu töötlus (diaflux)– RATSIONAALNE, reserveeritud ja objektiivsust taotlev Esoteerika; Külmalt hindav ja binaarloogiline Kuuvool; Sisutähenduste MÕTTED/MÕISTMISED; Konkreetne Ööuneleja Yin; Must-valge selgitav või robotlik töötlus (diaflux); Põhiküsimus, kuhu liigitub?; Arukas ja Täpne IQ (intelligence quotence); Aktiivsuskeskuseks PEA Korrastused; põhiline on parasümpaatiline närvisüsteem; Reaalne; Kategooriline, Täiskasvanulik meeleolemus ja algne LIBERAALNE poliitikakese (nn. „Midle-Age”); Liigses ühekülgsuses IGNORANTNE (võhiklik) – kääriv, lame ja robotlik; Kogunevad isikliku MÕISTUSE Meenutused, Arusaamised ja Kooskõlastused (mõistuselind Öökull ja mõistuseloom Hunt); Pingutav-liigitav teosoofiline ja ASKEETLIK spirituaalsusvool.

3.) Tulemadude tulevikuvoolu väljund (outflux) – EMPIIRILINE/EKSPRESSIIVNE, irratsionaalne ja subjektiivsust taotlev Eksoteerika; Vahetult mänglev ja värviline Päikesevool; Välismuljete väljenduspraktika TUNDED/TEOD; Kiire Päevauneleja Yang; eluvärve püüdev või orjalik väljund (outflux); Põhiküsimus, kuidas tundub? Tore ja Kaunis EQ (emotional quotence); Aktiivsuskeskuseks KÕHU Iluenergia; põhiline on sümpaatiline närvisüsteem; Sürreaalne; Labiilne, Lapselik meeleolemus ja algne SOTSIALISTLIK poliitikakese (nn. „New-Age”); Liigses ühekülgsuses NAIIVNE (lihtsameelne) – moetuulte lipp, nürimeelne ja orjalik; Kogunevad kollektiivse HINGE Unistused, Tunderikkused, Kooskõlastused (hingelind Pistrik ja hingeloom Hirv); Nautlev-tunnetav eksoteeriline ja PIDUTSEV spirituaalsusvool.

1-2-3.) Maamadude suhtlusprotsess ehk TRIFLUX – See pole eraldi vool! KREATIIVNE elusädeme eetertuum ehk Sinu teadvuslik Maatervik (sümboolselt ringristi sees asetsev kolmnurk); Eluuneleja vaba suhtlemise Mix; Ajaprotsesse läbiv põhiküsimus, miks elujõude üldse kasutada?; Hea ehk Terve WQ (wholeness quotence); Kujuneb tervikteadvuse Isiksus (naturo) ja kehalik Saatus (fatrice); Eluline vaba-tahte loominguühtsus: Vaimus-Mõistuses-Hinges („Ageless/All-Age”); Terviklik ja mitmekülgne MEDITATIIVNE spirituaalsus.

SUHTLEMISPOSITSIOONIDE ENNEAGRAM

3-me kõikeläbiva ajavooluga kokkuseotud vaba tahte kaudu kujundavad kõik olendid Tõe sügavust, Täpsuse selgust ja Ilu värvikust, mis igal põhitasandil (9) on kvaliteedilt erisisulised. Kolm ajavoolu – tegus Kõht, mõtlev Pea ja suhtlev Südame aktiivsus – jaguneb igaüks omakorda kolmeks ehk kokku 9-ks (3x3) horisontaalselt võrdväärseks ja põhiliseks eluga suhtlemispositsiooniks, mida on võimalik endas vajadusel aktiveerida. Seega läbi 9 vertikaalse ajastutasandi moodustub inimkosmoses kokku 9x9=81 suhtlusviisi. Südame aktiivsuses (SQ) on tasakaalus olemisejõud/teabejõud. Pea aktiivsuses (IQ) on terane mõttejõud/mõistmisejõud. Kõhu aktiivsuses (EQ) on inimestele avatud tundejõud/tegemisejõud. Toimejõu all tuleb mõista arengutasandite vahelist liikumist, andmete vaatlemist ja vastavaid teadmisi. Mõttejõu all tuleb mõista nähtuste liigitamist ja nimetamist. Tundejõu all on mõeldud kõikvõimalikku aktiivset väljenduspraktikat. Tavaliselt inimesel üks nendest positsioonidest natuke domineerib. Tervikliku horisontaalse eluringi 9 põhilist kommunikatsioonitüüpi on järgmised:

1. Perfektsionist/Visionäär (tulevikuline Südame aktiivsus) – otsekohene, range, juhtiv, sihikindel, kompromissitu ja kriitiline. Tugev tahe, kalduvus pahameelele.
2. Altruist/Abistaja (olevikuline Kõht) – soe, aktiivne, toetav ja meelitav. Tugev sõbralikkus, kalduvus uhkusele.
3. Motivaator/Koordinaator (tulevikuline Kõht) – populaarne, esinev, julge, edukas ja kameeleonlik. Tugev usk, kalduvus edevusele ja pettusteks.
4. Organisaator/Läbirääkija (minevikuline Kõht) – vahetu, kiire, meeldiv, huvitav, loominguline ja tundeline. Tugev suhtlemine, kalduvus kadedusele.
5. Generalist/Novaator (tulevikuline Pea) – lootusrikas, seiklev, avastav, leiutav, ideedeküllane, nautiv ja improviseeriv. Tugev optimism, kalduvus aplusele.
6. Lojalist/Hindaja (minevikuline Pea) – pühendunud, truu, nutikas, hoolikas, kohusetruu, turvaline ja muretsev. Tugev skeptitsism ja kalduvus argusele.
7. Ekspert/Teadja (olevikuline Pea) – uuriv, mõtisklev, töökas, katsetav, kompetentne, õpetav ja terane. Tugev põhjalikkus, kalduvus ahnusele.
8. Boss/Praktik (minevikuline Süda) – distsiplineeritud, kogenud, võimukas, autoriteetne, tugev liider, kontrolliv, kaitsev ja õiglane. Tugev teadmistes, kalduvus liialdustele.
9. Moderaator/Harmoonik (olevikuline Süda) – rahulik, kogev-vaatlev, lihtne, stabiilne, ühtne, ühendav ja vahendav. Tugev armastus, kalduvus laiskusele.

Enneagram sisaldab endas vähemalt kolme järgmist põhimehhanismi:
a.) Kolme Seadus moodustub põhipositsioonidest 9 (Südames), 6 (Peas) ja 3 (Kõhus) – selles suunas toimub ennast valitsev ehk seaduspärane kommunikatsiooniprotsess, mida kasutatakse kontrollitud eesmärgipärase tegutsemise puhul. Vastupidises suunas - 9, 3 ja 6 - toimub ootamatu juhuslik protsess. Seda kasutatakse automaatselt tahtmatutes olukordades. Samuti soovitav rakendada lõõgastumiseks, kui on toimunud ülestressi takerdumine või lühisessejooks – liigne Südame ületöö peaks liikuma tagasi Kõhtu; liigne Kõhu küllus tagasi Pähe; liigne Pea lühis tagasi Südamesse.

b.) Seitsme Seadus moodustub kõrvalpositsioonidest 1 (Visionäär), 4 (Läbirääkija), 2 (Abistaja), 8 (Praktik), 5 (Novaator), 7 (Teadja) – sedasi toimub mingi kindla töövaldkonna loomulik positsioonide kasv ja areng. Vastupidises suunas areng on ebakompetentselt ekspluateeriv.

c.) Üheksa Seadus kulgeb ringpositsioonides. Kõige olulisem asend on 9 (Harmonist), milles kõik lõppeb-algab korraga, ühendades kõik teised asetused tervikuks. Ringis päripäeva toimub areng põhiliselt läbi kollektiivse maailma, kus Perfektsionistist saab lõpuks Boss ja Moderaator. Siin alguses loobutakse egost ja hiljem ehitatakse ego vastavalt kollektiivi standarditele taas üles. Ringis vastupäeva toimub areng läbi isikliku maailma, kus Praktikust saab lõpuks Juht-Visionäär ja Harmoonik. Siin ehitatakse kohe alguses oma egot, millest hiljem kollektiivi abistamiseks loobutakse.

Kokkuvõttes Kolme Seaduse mehhanism võib olla üsna kiire, kuid kergelt domineerib üks kindel positsioon – Süda, Pea või Kõht. Seitsme Seaduse toime on keskmiselt aeglane, kestusega vähemalt 1 aasta. Üheksa Seadus on väga aeglane, saavutades inimeses täisringi healjuhul 10-ne aastaga.

See ongi elementaarne kõrgvaimne ABC, mille kaudu avaneb kosmiline alfa ja omega, kerkivad kaose-korra aegruumilised tasandid, kus kõik kestab-lõppeb-algab vastavalt millisest voolust lähtuvalt maailmaga parajasti suhtleme. Kui iga näiliselt tühiseim elujõe alge, mis ajatust pimedusetühjusest ajaliselt esilekerkib, on terviklikult kaasosaline Kõiksuse koosloomes, siis pole enam võimalik pimesi uskuda ja orjalikult kummardada mingit kõigekõrgemat ainujumalat, vaid jumalikkust tuleb teadvustada iseenda ja kogu elu ürgseima kvintessentsi vaba andena, mille eest tuleb ka vastutada. Kõik, kes ihkavad omale igavest paradiisi ja petlikku ainujumala (reptiilse Saturni) surematusevalgust... kõik, kes pole iseenda tervikliku Kosmoseteadvusega harmoonias, tõmmatakse lõpuks ikka ajatute Pluuto jõudude poolt kindlalt alla, olles määratud ahastunult pimeduses lämbuma ja lõplikult hävinema!

Kolm joonised:
Moondunud Südamekese Lollidemaal
Ajavoolude Triflux
Triflux Tabel

Lisatud manus(ed) Pisipilt (pisipildid)
           

(selle postituse viimane muutmine: 15-12-2019 17:10 pimedus.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pikksukk Eemal
Viimane hoiatus :(

Postitusi: 425
Liitunud: Nov 2017
06-12-2017 12:43
Postitus: #2
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
Olen nüüdseks mõnda aega kuulanud vene juutuubi regressiivse hüpnoosi kanalit, kus vesteldakse kooljatega. Ja hakkab kahtlus pugema hinge - millisest allikast ammutavad vastuseid nood nö sliiperid, keda kanali saatejuht meediumitena kasutab?

Kõik muistsed massimõrvarid on positiivsed kangelased, nende tegudele on õigustus ja põhjendus - kõik valitsejad kes olid NSVL-i lagunemisel tegevad, on/olid halvad.
Imperialismi propageerimine käib täiega. Demokraatia ja kõik läänelik mõistetakse hukka ühemõtteliselt ja kompromissitult.

Iseseisvalt mõtlema harjunud inimeses peaks tekkima kõhklused sedasorti kallutatud programmeerimise suhtes. Või kuidas, head kaasfoorumlased?
(selle postituse viimane muutmine: 06-12-2017 12:44 pikksukk.)

Kui käesoleva postituse sisu ei sobi sinu arvates teemasse, kaeba administratsioonile. Parimat soovides.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
06-12-2017 15:01
Postitus: #3
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
Demokraatia pole iseenesest mingi vabaduse näitaja, pigem on see üks väljamõeldud petlik mehhanism, mis peaks rahvast maharahustama ja looma eksliku arvamuse, et võim ongi tavakodanike käes. Ma tahaks näha üht perekonda, kus reaalselt valitseb demokraatia... eriti paljulapselist perekonda ja kuidas see peaks üldse toimima - absurd!

Kõik suured võitlevad osapooled - nii Läänes kui Idas või kusiganes - alluvad sarnaselt inimestega manipuleerivale ja poolustega kokkumängivale Saturnistlikule jõule. Sisuline valik on, kas oled ori või parasiit? Kumb siis on parem?
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pikksukk Eemal
Viimane hoiatus :(

Postitusi: 425
Liitunud: Nov 2017
06-12-2017 15:09
Postitus: #4
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
(06-12-2017 15:01 )pimedus Kirjutas:  Ma tahaks näha üht perekonda, kus reaalselt valitseb demokraatia... eriti paljulapselist perekonda ja kuidas see peaks üldse toimima - absurd!

Sisuline valik on, kas oled ori või parasiit? Kumb siis on parem?

Kuidas selline sisuline valik sinu perekonna näitega seostub?

Kui käesoleva postituse sisu ei sobi sinu arvates teemasse, kaeba administratsioonile. Parimat soovides.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
06-12-2017 16:20
Postitus: #5
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
(06-12-2017 15:09 )pikksukk Kirjutas:  Kuidas selline sisuline valik sinu perekonna näitega seostub?

Ei seostugi, jutt oli seal lõigus "hea" Ida ja "kurja" Lääne poolustest!


(selle postituse viimane muutmine: 07-12-2017 15:47 pimedus.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pikksukk Eemal
Viimane hoiatus :(

Postitusi: 425
Liitunud: Nov 2017
06-12-2017 16:40
Postitus: #6
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
Perekonnas kui sellises ei saa sinu väitel olla demokraatiat. Mulle jääb ähmaseks... ilmselt me saame sellest sõnast nii palju erinevalt aru, et edasi arutleda ei ole mõtet - selles teemas ja siin foorumis. Ent selgita mulle palun fraasi "sisuline valik, kas oled ori või parasiit" seost ""hea" Ida ja "kurja" Läänega".
(selle postituse viimane muutmine: 06-12-2017 16:41 pikksukk.)

Kui käesoleva postituse sisu ei sobi sinu arvates teemasse, kaeba administratsioonile. Parimat soovides.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
07-12-2017 15:47
Postitus: #7
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
Parasiit joondub ainuvalitseja näiliselt õigete ideede järgi. Parasiit pole võimeline ainuvalitseja näiliselt ilusates ideedes kahtlema. Parasiiti ei huvita et tal võib olla ka täiesti mitteõigus. Kõik peavad näilise ainuvalitseja järgi joonduma, vastasel juhul kuuluvad nad ekspluateerimisele ja orjastamisele.

Kas demokraatia on ebakompetentse enamuse võim, kus valitseb vaid näiliselt ilus, õige ja hea, sest eksperdid on alati vähemuses?
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pikksukk Eemal
Viimane hoiatus :(

Postitusi: 425
Liitunud: Nov 2017
07-12-2017 16:55
Postitus: #8
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
kooljate saladused

https://www.youtube.com/watch?v=YEvyvpjBHFA

Siin ta jälle on - regressiivne hüpnoos.
Ka Boeing 747 alla lasknud raketikompleksi juures askeldasivad poolakad ja ameeriklased. Laugh
Nutikas , hübriidsõda
(selle postituse viimane muutmine: 07-12-2017 16:57 pikksukk.)

Kui käesoleva postituse sisu ei sobi sinu arvates teemasse, kaeba administratsioonile. Parimat soovides.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
07-01-2018 15:28
Postitus: #9
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
Vahepeal sai avastatud et Enneagrami süsteemi on tõlgendatud valesti, kuna Südame ja Keha(Kõhu) tüübid on seal äravahetatud. Tegelikult on SQ (spiritual quotence) hoopis Südame aktiivsuskeskmega (Tao energia), kus toimitakse tasanditevahelise andmete ausa ja võimalikult neutraalse vaatleja-teadjana (influx). Ja EQ (emotional quotence) on hoopis Kõhu aktiivsuskeskmega (Yang energia), kus väljendutakse mingit tegevust subjektiivselt ja tunnetuslikult (outflux).

Samuti selgus et võõras Ainujumal siseneb valitsejate Südamesse, kus inimese aus tasanditevaheline liikumine suletakse ja asemele istutatakse konformselt väänatud valed ehk parasiitlikud illusioonid. Kõik kes võtavad valitsevad parasiitlikud seadused omaks, tajuvad sellega oma Südames (SQ) sidet ja saavad Ainujumala sisegrupi armastuse osaliseks. Agaratesse usumassidesse siseneb Ainujumal Kõhtu (EQ), kus inimesed naiivselt orjastatakse ja muudetakse sõjakalt hulljulgeteks tööloomadeks. Ettevõtjatesse siseneb Ainujumal Pähe (IQ), kes loodavad valitsevast süsteemist kuidagi isekalt möödahiilida, kuid parasiitlikud seadused ja segane mass ajab ka nende robotlikud pead lõpuks ignorantselt errorisse.
(selle postituse viimane muutmine: 07-01-2018 15:31 pimedus.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
07-12-2018 19:23
Postitus: #10
RE: SURNUTE SOSINAD 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
See on üsna keeruline teema. Ütlen vaid niipalju, et Trifluks asub põhiliselt südamekeskme ümber, olles seotud ka nelja põhielemendiga. Trifluks (Päikse-Kuu-Sarurni) Kese on nagu inimese pöial!
Enneagrammi joonisest loobusin siin täiesti, kuna see vajaks rohkem süvenemist.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Q11
Veteran

Postitusi: 1,337
Liitunud: Nov 2018
07-12-2018 19:58
Postitus: #11
RE: SURNUTE SOSINAD 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
eee...kuidas ma nüüd ütlen...No näitena. Kui suvel lamad selili rohusees ja...vaatled taevast. Pilvi. Siis mõneajapärast hakkab aju nägema seoseid. Nägu, loom, porgand, kartul...ja edasi...nägu sööb porgandit...Smile... Kuidas sa vajad rohkem süvenemist? et teada saada rohkem nägemusi?... Lõputu "nägemine" ju...Smile
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Vana kala

Postitusi: 499
Liitunud: Nov 2016
08-12-2018 12:38
Postitus: #12
RE: SURNUTE SOSINAD 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
just-just, ma vaatan mida traditsiooniline inimene on pilvelennust kokku fantaseerinud ja siis paigutan asjad natuke ümber - inimese pea nägu sööb suu kaudu värsket porgandit, loomaliha ja keedukardulat.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Postita vastus 


Võimalikud seotud teemad...
Teema: Autor Vastuseid: Vaatamisi: Viimane postitus
  SURNUTE SOSINAD 12. osa – Okultistlik Valedemülgas (4-ja Ürgelemendi Süsteemis) pimedus 51 2,825 14-02-2020 14:49
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 9. osa – Müstiku Tõde pimedus 36 4,377 04-01-2020 11:56
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 10. osa – Algjõud ja Jumaluste Panteon pimedus 8 1,407 09-10-2019 16:15
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 11. osa - Autentne Mehelikkus ja Naiselikkus pimedus 30 2,491 01-08-2019 13:22
Viimane postitus: Lokster
  SURNUTE SOSINAD 4. osa – Hierarhiline Duaalsus, 4 Ürgelementi ja Kvintessents pimedus 5 2,758 28-05-2019 07:42
Viimane postitus: Lokster
  SURNUTE SOSINAD 6. osa - Kurjuse Tuum pimedus 36 3,393 14-12-2018 14:35
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 8. osa – Lõputu Masinavärk pimedus 4 1,279 13-12-2018 18:29
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 7. osa – Universaalne Sõda pimedus 4 1,313 13-12-2018 18:04
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 5. osa – Teadvuse 9 Algjõudu ja Demiurg pimedus 68 7,589 08-12-2018 17:00
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SOSINAD 2. osa - Sinu Kõiksuse Saladus pimedus 3 3,048 07-12-2018 18:16
Viimane postitus: pimedus

Vali alamfoorum:


Kasutaja(d) vaatamas seda teemat: 1 külalist

gro.bew-arap[tä]bew-arap | Para-web | Tagasi üles | Tagasi sisu juurde | Mobile Version | RSS voog