Teema hinnang:
  • 3Hääli - 4 keskmine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nähtused, mida võib segamini ajada kummitamisega
#1
Teen siia pikema kokkuvõtte oma ettekandest, mis sai esitatud Para-webi kokkutulekul hagudis.

Nähtused, mida võib segi ajada kummitamisega

1) Isiklikud kogemused – inimese tajud ja nende mõjutamine

• Infraheli
• Elektromagnetväli
• Geoenergiad (magnetväli jne)
• Nägemisorganite iseärasused
• Päikese ja Kuu tsüklid
• Kemikaalid ning keskkond

2) Fotod ja videod – mida on filmilindile ja fotopaberile saadud

• Maatriksistamine
• Orbid


Nähtuseid ja asju, mis põhjustavad meile aistinguid, mida võib segi ajada kummituste või vaimudega, on suhteliselt palju. Tooksingi siinkohal välja mõned asjad.

Esmalt vaatleme isiklike kogemuste põhjal – mis mõjutavad meie tajusid ning mis võib põhjustada meile aistinguid, et näeme kummitusi.

**********************************************


1. Elektromagnetväljad

Esmalt käsitleme elektromagnetvälju, kuna üha enam ja enam tuleb infot sellest, kuidas elektromagnetkiirgus inimesi ning nende tunnetust mõjutab.

Elektromagnetväli on väli, mida tekitavad elektrilised masinad, elektrijuhtmed jms, mis on lülitatud vooluvõrku. Elektrivälja tugevus muutub koos voolutugevusega. Kui muidu lülitati elektriväljad välja, kui elektrilised masinad kinni pandi, siis nüüd – seoses sleep-mode süsteemidega, on elektriväljad pidevad majas. Elektriväli ei kao enne ära, kui lülitada välja tekitav aparaat vooluvõrgust välja. Kuid mõnikord võivad ka väljalülitatud masinad emiteerida nn lühiajalisi elektromagnetvälja purskeid, mis ei ole küll õnneks tugevad.
Elektrivälja eest kaitsevad meid tihtipeale erinevad materjalid – elektrisüsteemide korpused, majaseinad ja ka inimese nahk.

Inimene ei näe elektromagnetvälju, kuid on võimeline neid detekteerima. On täheldatud, et inimesed tunnetavad enda ümber nõrku elektrivälju. Tunnetused varieeruvad kõhedast tundest, ihukarvade püstitõusmisest, tundest, et keegi jälgib sind, peavalust ja raskest olekust kuni hallutsinatsioonideni – olenevalt elektromagnetvälja tugevusest.

Tihtipeale ei ole elektromagnetvälja emiteerivad aparaadid, juhtmed nähtaval kohal, nii et inimene ei saa aru, kas tegemist on elektriväljaga või mitte. Kõige parem on sellel puhul kasutada elektromagnetvälja detektorit, mida kasutavad elektrikud, et teha kindlaks erinevate juhtmete ja väljade olemasolu. Juhul kui statsionaarne allikas puudub, siis saab juba mõelda, kas tegemist on vaimudega või mitte.

Miks ma ütlen, et kas tegemist on siis äkki vaimudega. Viimasel ajal on Ameerikas täheldatud erinevatel ghost-huntidel, et kummitavates kohtades tekivad liikuvad elektromagnetväljad, mis ei ole seotud ühegi kindla objektiga ja on võimelised liikuma suurtes ulatustes. Samas on olnud varemgi teooriaid, mis väidavad, et vaimud, sarnaselt inimestele, emiteerivad endast nõrka elektromagnetvälja.

2. Infraheli

Üks asi, mida arvatakse veel põhjustavat kummituslikke juhtumeid, on heli. Sagedused, mis on madalamad kui 20 hz (infraheli), mida inimesed tavaliselt ei kuule. Kuid teadlased nagu Richard Lord ja Richard Wiseman on leidnud tõendeid, et infraheli võib inimestes tekitada kummalisi tundeid ruumis – ängistus, kurbus, tunnetatakse nagu keegi jälgiks, külmavärinad, rusutud meeleolu.

1999. aastal tekkisid suurbritannias Coventry Ülikoolis ühel õppejõul üleöö kogemused paranormaalsustega, ta tunnetas kellegi kohalolekut ja kuulis hääli, kui ta töötas oma laboris. Hiljem osutus kummituseks tema katkine monitor, mis tekitas infraheli tasemel 17-19 Hz. Pärast monitori vahetamist lõppesid ka paranormaalsed kogemused. Pärast seda avastust leiti ka paljudest teistest n-ö kummitavatest kohtadest infraheli allikaid ning paranormaalsuste tunnetus lõppes nendes paikades.

2003. aastal viidi läbi ka üks eksperiment, kus ühel rokk-kontserdil lasti koos muusikaga ka 17 Hz infraheli. Pärast kontserdil osalejate käest küsitlemist ütlesid paljud, et tundsid külmavärinaid ja kurvemat meeleolu ja ärevust kogu kontserdi vältel.

3. Geoenergiad

Mõned uurijad, näiteks professor Michael Persinger (Laurentian University, Kanada), on spekuleerinud, et muutused geomagneetilistes väljades (mis tulenevad näiteks maakoore tektoonilisest stressist või Päikese aktiivsusest), mis võivad stimuleerida inimestel oimusagaraid ajus, mille tulemusena aju toodab palju selliseid nähtusi, mida loetakse kummitamiseks. Seda teooriat on testitud mitmel viisil.

Mõned teadlased on uurinud geomagneetiliste muutuste ja kummitamitse juhtude vahel, teised on aga uurinud, kas kummitavad kohad on seotud mõnd tüüpi geomagneetilise aktiivsuesga kohtades. Kolmandad teadlased on uurinud seda, et kui stimuleerida oimusagarat erinevat tüüpi magneetiliste väljadega, kas siis see, mida inimene kogeb, on sarnane kummitamiste juhtudega. Kõik need uurimused on aga suhteliselt ümberlükatavad ning tekitavad enda ümber palju furoori.

4. Nägemismeele iseärasused

See, et nähakse kummitusi nii-öelda silmanurgast võib olla põhjustatud tundlikkusega inimese silmades, mis lubab näha külgedele ning tunda ära liikumist, kujundeid.

Uurija Joe Nickelli järgi: “... külgnägemine on väga tundlik ning võib kergesti valeinfot anda. Eriti just õhtuti, mil aju on väsinud ning võib nähtut kergemini valesti tõlgendada.”

Teine asi, kuidas nägemisorganid meile vingepussi mängivad, on pareidoolia ehk maatriksistamine – inimese aju püüab võõrad ja tundmatud objektid seostada kiiresti juba tuttavate kujunditega ning inimene võib näha asju, mis on tegelikult miski muu.

Tegemist on inimaju omapäraga, mis tagas kunagi inimese ellujäämise. Carl Sagan arvas, et selline omapära on kõikidel inimestel ja see võimaldab võimalikult väheste detailidega aru saada näojoontest halvas nähtavuses või kaugelt. Samas võimaldab ka seesama omadus näha erinevaid asju varjudes, valguse mustris jne. Inimaju üritab endale selgeks teha, mida inimene näeb ja üritab võõrast objekti/mustrit samastada juba mõne tuttava asjaga.

2009. aasta magnetentsefalograafia uuring leidis, et kui näidata inimestele neid pilte, millelt peaks inimesed ära tundma näod (aga mis on tegelikult muud asjad), siis hakkab inimese ajus tööle nägemisüksuse see osa, mis võimaldab nägusid ära tunda. Muud suvalised objektid sellist aktiivsust ei äratanud.

(Marsi nägu, pilveloomad jne).
Seega, kui sa ei ole päris kindel, mida sa nägid, siis tasuks mõelda ja analüüsida, mis see täpselt oli. Väga paljudel puhkudel on tegu pareidooliaga ehk maatriksistamisega.

5. Päikese ja kuu mõjud

Päikesetorm on põhimõtteliselt Päikesel toimunud plahvatuse või purske kiirguse jõudmine Maale. Kiiruse jõudmist Maale hoiab ära magnetväli. Magnetväli suunab kahjuliku kiirguse poolustele. Päikesetormide ajal tulenev kiirgus ioniseerib Maa atmosfääri ning magnetvälja tugevus võib hakata tugeva tormi puhul kõikuma. Samamoodi on tegu Maa magnetvälja tugevuse kõikumistega, kui Kuu tiirleb ümber Maa.
Vaimude uurijad on täheldanud päikesetormie ja Kuu tsüklite kõrgpunktides (täiskuu) ajal paranormaalsete nähtuste sagenemist. Inimesed näevad rohkem, inimesed tunnetavad rohkem. Samas võib Maa magnetvälja kõikumine „toita“ vaime ning neid on paremini näha. Kas tegu on inimese puhul Maa magnetvälja tugevuse kõikumisel tunnetuse suurenemisega või suudavad vaimud ennast paremini manifesteerida – seda ei ole veel täpsemalt uuritud.

[Pilt: pke.png]
6. Kemikaalid ja keskkond

Süsinikoksiidi (CO) mürgitus tekitab inimesel muutusi tujudes, halvemal juhul hallutsinatsioone ja ka surma.

Arvatakse veel ka, et kummituste nägemist põhjustavad mitmed puudused inimeste tunnetuses, mida saaks seletada ka normaalsete füüsikaliste nähtustega, nagu näiteks – kui muutub õhurõhk toas, siis see võib põhjustada uste sulgumist.

Õhurõhu ja temperatuuri muutumist suudavad inimesed küll tunnetada kuid tihtipeale ei suudeta leida nende allikat. Õhurõhu muutudes tajub inimene et õhkkond on muutunud, aga ta ei suuda tajuda miks ja millepärast. Tihtipeale loetakse selliseid imelikke tundmusi paranormaalseks. Temperatuuri järsku langemist ruumis, temperatuuri erinevus ühe ruumi kahes kohas – selliste asjade puhul arvatakse olevat tegemist vaimudega, kes üritavad ümbritsevast keskkonnast imeda n-ö energiat jahutades sellega ruumi. Tõsi võib see olla, kuid samas tuleks kontrollida võimalikke allikaid, mis võivad põhjustada temperatuuride muutuse.

[Pilt: termo.png]


Üks asi veel, mis võib inimese tunnetustaju segamini ajada, eeskätt tasakaalutunnet: kui ruumis või mujal on ebatasane pind, kuigi nägemismeel ütleb, et pind on sile ja sirge, tekivad ajus aistingute vastuolud ning inimene tunneb, et tal käib pea ringi või ärevust jms.PILDID JA VIDEOD

Piltide ja videote puhul tasub silmas pidada eelkõige just kahte asja – pareidooliat ja orbe.

Pareidoolia ehk maatriksistamine, sellest oli juttu juba eelnevalt isiklike kogemuste juures. Fotode ja videote puhul tuleb sisse veel üks tasand – nende puhul ei taju inimene, kui kaugel on mingisugune objekt teisest ning see võib pareidoolia palju lihtsamaks teha, kui see muidu on. Fotode puhul tuleb mängu veel ka objektiivi kvaliteet, suumimine ning erinevad takistused objektiivil. Kui on pilt halvasti suumitud, objektiivi kvaliteet halb või on midagi seal ees (näpujälg, karvad, tolm), siis teeb see pareidoolia veelgi lihtsamaks.

Orbid

Kõige levinumad pildid vaimudest on just orbidega seotud. Orbe saab tüüpide järgi jagada nelja klassi:

1. Tolmuosakesed.

Tihtipeale võib väiksemgi tolmuterake välgu käes moodustada väga ilusa valgusorbi, mida mõnedki inimesed võivad kutsuda ekoplasmaks või muuks selliseks. Tihtipeale öeldakse ka et „see orb on ainult sellel pildil, ühelgi teisel ei ole seda“. Tuleb arvestada seda, et võib-olla oligi selles ruumis ainult mõni tolmuosake, mis juhtus sellel hetkel kaamera ette ja oli õiges kohas ja õige nurga all, et peegeldada välku.
Tolmuosake on tavaliselt perfektse ringi kujuga, millel on muster n-ö taustamürana ning ei oma kindlat piiri.

[Pilt: tolmu.png]
Tolmuorbid

[Pilt: vihma.png]
Vihmaorbid


2. Mustus objektiivil

Seda on palju lihtsam märgata ja sel vahet teha. Mustusel (ehk segaval objektil) on nurklikud piirjooned ning kujult võib see olla nii läbipaistev kui läbipaistmatu. Sarnaselt mustusega jäävad objektiivile ka vihmapiisad. Need loovad pildile väikeseid läbipaistmatuid täppe, mida võib väga kergesti segi ajada orbidega.

3. Objekti peegeldus.

Objektide peegeldust on palju lihtsam märgata – kui näiteks pildil on 2 orbi ning üks on natuke intensiivsem kui teine. Mõnikord valgus peegeldub mõnelt objektilt ning loob pildile erinevaid ringikujulisi efekte, mida kutsutakse läätse-efektideks. Need on kergesti eristatavad, kuna nad tunduvad keskenduma selle objekti ümber, millest see efekt tekib.

[Pilt: peegeldus-1.jpg]
Peegeldus

4. Paranormaalne nähtus

Tavaliselt loetakse paranormaalseks orbiks sellist orbi, mis tundub ise valgust tekitavat. Tihti näeb see välja, nagu oleks pildile visatud pingpongipall. Sellise orbiga kaasnevad liikumisele sarnased efektid nagu udune rada selle järel. Tavaliselt on paranormaalsed orbid värvuselt külmas spektriskaalas. Kõik orbid, mis on soojas värviskaalas (punane, kollane, oranž), võivad olla tolmuorbid, mustus või mingisugune error.

[Pilt: maybeaparanormal.png]
võimalik paranormaalne orb...Lõpuks tsiteeriksin ühte lõiku wikipediast:

“Kui juba on idee olemas, et majas on kummitus, siis ei ole kummitamine enam objektiivne nähtus. Kui inimene arvab, et kummitab, siis see võib võtta hoopis omaette elu. Tavaliselt on nii, et paljusid kogemusi juhtub ainult ühe korra ning need ei kordu enam. Seda ei saa kummitamiseks nimetada.”Lisalugemist nendele, kes inglise keelt oskavad, siin:
http://www.the-atlantic-paranormal-socie...ml#general
http://en.wikipedia.org/wiki/Orb_%28optics%29
http://theshadowlands.net/ghost/orbs.htm
http://orbstudy.com/BIZyCart.asp?NEXTPAG...T=OrbStudy
http://www.theorbzone.com/[Muudetud: 2-28-2010 Cassiopeia]
Vasta
#2
Vaatasin eile Briti selgeltnägijate tuleproovi.
Sensitiivid pandi ööbima ühte kummitusrohkesse hotelli. Vesteldi ühe naisega, kes seal majas töötab ja oli ise näinud oma silmaga nii väikest rõõmsamalt ringi keksivat last kui daami, kes käib majas muudkui trepist üles-alla.
Kuus sensitiivi oli veel jäänud saatesse osalema ja kõik nägid seal kummitusi.
Kes rohkem - kes vähem.
Majas liikusid ringi veel habeme ja tviidpintsakuga meesterahvas ja nunn.
Trepist koos saatejuhiga üles minnes, tuli eelpool kirjeldatud naise kuju peaaegu kõigile sensitiividele vastu. Kirjeldati täpselt, mis värvi juuksed tal on ja mis värvi kleiti kannab.Paarist inimesest möödus see naine isegi mitu korda.
Tema järgi jooksis väike tüdruk, kes oli paljude sensitiivide arvates väga vallatu ja käis laualt õunu näppamas.
Kõige paremaks selgeltnägijaks selles võimete proovis tunnistati naine, kes täpselt sama juttu rääkis, kui majas töötav naine, kes tihti last ja tema ema näeb.
Habeme ja pintsakuga meesterahvast nägid ka paljud.
Sulle soovitan ka see teema läbi lugeda ja vastus anda sellele juhtumile, mida inimene koges. Ja muidugi oma kummitusanalüüsile tuginedes:

http://para-web.org/viewthread.php?tid=5950

Muuseas, milline on sinu seisukoht ülemeeleliste salvestuste kohta ehk peegelduste kohta hüperruumist?
Pean silmas sarnaseid nähtusi nagu need kummitussõdalased Cornwallis, milline teema on just üleval.

Tore, et keegi tõsiselt uurib kummitusi!

[Muudetud: 28-2-2010 Müstik]
Vasta
#3
Kummitused.
Mõni kogemus, kummitused tavaliselt ei kiusa igatüht, vaid ainult neid kes on hirmul või mõttes kutsuvad, ja siiski on huvilistel lootust kummitust näha ainult siis kui ollakse üksi ja vastaval kellaajal kohal mil kummitus tavaliselt ringi kondab, niisiis kui kõik on lahkunud ja õhtune või öine aeg.
Kummitused on tavaliselt kohapeal tapetud või nende tapetute mitteorgaanilised kaaslased kes on jäänud kohale lihtsalt toidukülluse pärast.
Kummituse kohaletulekule iseloomulik on külmatunne, valguse hämardumine ja kõrge vile kõrvus.
Tuba võib palav olla aga kummituse ilmudes on ikka külm.
Mis puutub valguskeradesse siis neid kummitusteks pidada oleks rumal nad on kõike muud kui surnud hinged või mitteorgaanilised, küll võib aga valguskera kujul ringi kolada elusaid inimesi kes samal ajal kodus kenasti norskavad.
KUi sellist magajat õhus liikumas pildistada siis on ta täitsa rahulikult oranz või kollane kera.
Aga ruumides olevate kummitustega võib mõttega täitsa korralikult suhelda mida siiski eriti ei soovita, sest nad on huvi puhul üsna tüütud ja üritavad hirmutada ja siis hirmudest toituda.
Kui just tegemist pole mitteorgaanilisega siis pole neilt ka midagi õppida, mõistus ehk volados on ammu rännanud teisi kehi juhtima.
Vasta
#4
Orbid loomulikult ei kuulu kummituste alajaotusesse - need on hoopis muu teema!Smile
Küll aga võib selle teema alateemasse paigutada kummitustuled, milledest ka siin foorumis rääkinud olen.
Marfa tuled Texases ja Tondi tuled NY osariigis, Ozarki virvatuled ja Longendalei mõistatuslikud tuled Inglismaal.
Viimane on ebatavaline nähtus Inglismaal Breiti Derbyshire´i krahvkonnas Manchesteri lähedal Longdendale`is. Seal on märgatud juba sajandeid veidraid mitmevärvilisi tulesid. 1973-1975.a. talvekuudel nägid paljud neis paigus kummalist lendobjekt, mida hakati nimetama viirastuskopteriks. Soisel alal on kohatud ka musti pantreid, peata ratsanikke, ükssarvikuid, vesineitsisid ja õhus haituvaid viirastusi, sh rooma leegionäre.
Mida niisugustest nähtustest arvad?

Vasta
#5
Miks küll orbid ei kuulu kummituste teemasse, kui enamus siia postitatavad pildid mis arvatakse olevat vaimude omad on tegelikult orbid?
Vasta
#6
Tuletan meelde, et tegu on Cassiopeia ettekandega kokkutulekul. See ei ole mingi pikk ja põhjalik analüüs, vaid lihtsalt ülevaade (mis tähendab, et inimest ei pea kohe ründama oma arvamuste ja oletustega).

Kohapeal sai seal kommentaare lisatud ja küsimusi küsitud. Ehk peaks ilmselt need ka üles täheldama (äkki need, kes küsisid, lisaksid ise ka siia miskit?).
Vasta
#7
Siin on kord juba nii läinud, et hakati orbide pilte lisama ja siis keegi leiutas, et need on vaimud.
Kui ma ei eksi - siis läks see jutt lahti mitu head aastat tagasi ühest huvitavast teemast, kus keegi foorumlastest pildistas surnuaias ja siis kodus leidis orbid pildilt.

Tegelikult ma ei teagi, kus kohast see sõna "orb" välja ilmus.
Aga ühel hetkel oli ta olemas:
http://www.ghostweb.com/orb_theory.html

Ei ole ma kedagi rünnanud, ettekanne on huvitav ja selle järgi saaks ka selle Longendalei mõistatuse paika panna, sest kui soisel alal on kohatud nii musti pantreid, peata ratsanikke, ükssarvikuid, vesineitsisid ja õhus haituvaid viirastusi, sh rooma leegionäre, siis peab seal midagi eriskummalist olema seoses just geoenergiatega.


[Muudetud: 28-2-2010 Müstik]
Vasta
#8
Selline minuarvates täiesti mõeldav asi, millega võib kummitusi segi ajada on ka uni...
Just paljud kummituslood, mida siingi erinevatelt kasutajatelt kohtab(enamasti laste müstikanurgas) on just toimunud öösel ja veel stiilis: "Ärkasin keset ööd üles, nägin musta kogu oma voodi kõrval, hirmus tunne oli peal...jäin tagasi magama."

Selline küsimus, et kui kõikidest kummituslugudest lahutada Cassiopeia äratoodud võimalikud mitte-parad seletused ja nende kõikvõimalikud variatsioonid ja kokkulangevused, siis kui palju(kui üldse) ehedat asja järgi jääb?

[Muudetud: 2-28-2010 Nielander]
Vasta
#9
Parim mittekummituse näide on see, kui uks läheb tuuletõmbusega alguses ise lahti ja siis ka kinni.
Mis aga pimedas toas nähtud kogudesse puutub, siis need pole kindlasti kummitused. Need on ehk varjud. Kuu valgus peegeldub tuppa või midagi seesugust.
Kummitustel on enamasti kindlad piirjooned ja neid näevad tavaliselt teatud sensitiivsete võimetega inimesed, nagu eespool seoses selle eile vaadatud Briti sensitiivide tuleprooviga kirjeldasin.
Üks kõige omapärasem meilgi käsitletud kummitusjuhtum oli Kunda kummitus.
Seda õnnestus isegi filmida.
Keda poltergeist peaks huvitama, siis järgnevas teemas natuke kirjandust poltergeisti fenomeni tundmaõppimiseks:

http://www.para-web.org/viewthread.php?t...1#pid41855

Aga palju kummitusi järgi jääb peale selekteerimist - ei oska öelda. Igatahes tuleks veel lisada terve hulk tavapäraseid nähtusi, mis omakorda kummitused välistavad.
Kõige esimene asi, mis imelikke asju nägema sunnib, on ju inimese psüühika.
Lisaks veel muidugi need igasugused ained, mida sisse võetakse ja mis neid kummituslikke pilte ja viirastusi nägema sunnivad.
Vladimir Wiedemanni "Maagide kool" kirjeldab seesuguseid nähtusi üsna põhjalikult:

http://www.metroo.eu/index.html?id=113

Huvitav kas keegi peale VS-i selle veel läbi on lugenud? Igatahes, kui keegi ei ole veel siiani päris täpselt pihta saanud, millest VS räägib, siis selles raamatus tehakse need madalamatel tasanditel elutsevad astraalolendid hästi selgeks.
Vasta
#10
[Pilt: 2zej7ux.png] need tolmuosakessed jah aga vaadake seal on üks fake tegelane veel proportsioonidest väljas seega fake minuarvates.
Vasta
#11
Miski siukse pildi saab välgu/taskulambi + mullitajaga küll ära teha
Vasta
#12
Tsitaat:Algselt postitas Cassiopeia
Miks küll orbid ei kuulu kummituste teemasse, kui enamus siia postitatavad pildid mis arvatakse olevat vaimude omad on tegelikult orbid?

Täpselt sama mõte ka minul, samamoodi on ka kodutud inimesed
"nähtused, mida aetakse segi kummitustega".
Vasta
#13
Kõige naljakam on see, et ma ei ole kusagil maininud, et see pilt oleks päris. Ma leidsin selle Google'st otsides ning ta vastas tunnusjoontele - seega mina ei väida et see pilt oleks "tõene". See on pandud siia lihtsalt iseloomustamiseks.
Vasta
#14
Teises teemas (http://www.para-web.org/viewthread.php?tid=5950) kirjutas kasutaja iitt:

"Vaimolendid võivad ainult passiivsuse ajal meieni jõuda. Vaimud on kui liikuvate värvide kogumid ega peagi alati olema inimese kujuga".


Kas teised paraveeblased usuvad seda? Sest sellisel juhul kahtlustan, et pea kõik inimesed on neid näinud... :S
Vasta
#15
Ega jah, räägitakse, et vaimolendeid on väga erinevaid.
Ja just eile koos Savipatsiga sai arutletud Kuutõbisuse teemas vaimolendite ehk astraalolendite üle, et milliseid erinevaid jaotusi on:
http://para-web.org/viewthread.php?tid=3780&page=1

Aga ega kõik peagi neid nägema. Teatud sensitiivsete omadustega inimesed lihtsalt tajuvaid neid.
Nn inimese moodi kummitused ilmuvad peamiselt vanades lossides või majades.
Ja on täheldatud, et ka siis kõik ei näe neid.
Kummitused Tallinna vanalinnas:

http://www.epl.ee/artikkel/223720

[Muudetud: 11-6-2010 Müstik]
Vasta
#16
Mul õhtul magama heites selline tunne, nagu keegi tahaks veel kõrvale voodisse ronida. Eriti kui olen külili seljaga ukse poole, siis kohe kuklas juuksed tõusevad püsti ja terve seljaga on tunda, et keegi tahab külje alla ronida. Kui muudan asendit, siis korraks kaob tegelane ära, et varsti jälle hakata ligi hiilima. Nagu mõni mittefüüsiline olend kolab ringi ja arvab, et minu kõrval on hea öid mööda saata. Väga häirivaks on muutunud see asi, uinumine õnnestub alles siis, kui päike tõusma hakkab. Olgu öeldud, et ööbin vahepeal mujal ka ja see "külaline" kiusab mind ainult omas kodus.

Kas keegi võtaks vaevaks sellist nähtust kommenteerida?

[Muudetud: 6-19-2010 tarmani]
Vasta
#17
Ma pakuks, et lihtlabane hirm, mis on tekkinud õhtuti para-web'i mõnede fantaasiarikkamate teemade lugemisel ja Hollywood'i eriefektsete filmide vaatamisel...ja muidugi parim hirmu katalüsaator on pimedus ja vaikus, mis tavaliselt magama minnes toas valitseb...nagu sa ütlesid - magama õnnestub jääda alles päikesetõusul ehk - siis kui valgus pimeduses peituvate "olendidite" mitteolemasolu paljastab...
Aju on võimas kujutlusvõimemasin ja võib "tegelikuks" teha paljusid hirme ja uskumusi, kuitahes alusetud need vahel võivad olla...

[Muudetud: 6-19-2010 Nielander]
Vasta
#18
Tsitaat:Algselt postitas tarmani
Mul õhtul magama heites selline tunne, nagu keegi tahaks veel kõrvale voodisse ronida. Eriti kui olen külili seljaga ukse poole, siis kohe kuklas juuksed tõusevad püsti ja terve seljaga on tunda, et keegi tahab külje alla ronida. Kui muudan asendit, siis korraks kaob tegelane ära, et varsti jälle hakata ligi hiilima. Nagu mõni mittefüüsiline olend kolab ringi ja arvab, et minu kõrval on hea öid mööda saata. Väga häirivaks on muutunud see asi, uinumine õnnestub alles siis, kui päike tõusma hakkab. Olgu öeldud, et ööbin vahepeal mujal ka ja see "külaline" kiusab mind ainult omas kodus.

Kas keegi võtaks vaevaks sellist nähtust kommenteerida?

[Muudetud: 6-19-2010 tarmani]

Pane uks kinni?
Mul endal on ka suht raske lahtise uksega magama jääda. Üldiselt ürita millegi muu peale mõelda, siis kaob ajapikku ära.

A vaatasin, et teise teema all kirjutasid, et panid ukse kinni ja kadus ära. So... problem solved? Bleh

[Muudetud: 6-19-2010 Mugen]
Vasta
#19
Ma ei tea, kas keegi on ehk kuhugi selle lingi juba lisanud, aga kordamine ei tee paha: http://www.knickerbockerlinesville.com/cam/cam.html

Loodetavasti on normaalne teema, kuhu see link lisada Smile
Vasta
#20
mul ka vahest selline tunne. Päris kõhe hakkab Laugh
Vasta
#21
Loodan, et lisatud uudis pole väga OT ja Cassu ei pahanda wink

YouTube - PARANORMAL: GHOST OF LITTLE GIRL SEEN BY ENTIRE NEIGHBORHOOD ( NEWS )
Vahelduseks jäi silma ka TÕELINE para-uudis - seal kuskil kaugel L-Ameerikas nägi pea terve asum (mingi linna eeslinnas - umbes nagu Kalamaja meil siin) viirastust. Tegemist olevat telefoni salvestuste alusel noore neiu vaimuga kes ei taha mingil põhjusel valguse suunas liikuda. Video näitab ka loomulikult hulgaliselt telefoni salvestusi mida saadavad kohalike hõiked taustal ja kummalised lisahelid. Vaatsin siis minagi selle video lõpuni ja ei oska kohe isegi mitte öelda kas tegu siis järjekordse näitemänguga või ühel õnnetul hingel on lihtsalt kadunud siht.
Vasta
#22
Siia lisan ühe lingikese mis räägib infrahelist ja selle võimalikust seosest nö "kummitamise" ilmingutega.
http://serendip.brynmawr.edu/exchange/node/90
Vasta
#23
Sageli võib igasuguseid "vaime" ja udukogusid, mis pildile jäävad, tekitada soe hingeaur. Hingeaur ei pruugi alati olla silmale nähtav. Õues võib isegi korralik soe peeretus "vaimu" moodustada. Seda kõike muidugi seoses külma ilmaga.

Mõned pildid, mis on järjestikku tehtud ühest ja samast kohast. Ruum oli külm. Aga mingeid lendavaid hingeaure näha ei olnud.
http://j.imagehost.org/view/0478/2010dets_39
http://j.imagehost.org/view/0516/2010dets_42
Vasta
#24
Kui ma olin 9 aastane, siis käisin ma laagris. Mu sõbranna tegi endast pilti. Pärast ta näitas seda mulle, pildil oli tema ja tema taga oli mingid ''punased millimallikad''. See pidi olema midagi kummalist, sest ma uurisin et tema telefonis neid lisasid panna ei saanud ja reaalselt neid ''millimallikaid'' ka ei olnud.
Vasta
#25
Kogu see maailma on ju kihiline pirukas, ja selle piruka kõikides kihtides elavad eri elementide olendid. Kummalisel kombel on kõik need kihid esindatud ka inimeses kuid meie olemus on paraku ainult ühes kihis. Kui saame selle jäigalt paika kinnitatud olemuse liikuma siis tekib võimalus rännata ka teiste kihtide maailmades. Kummitused iseendast ongi meie enda teadvuse nihkel või teiste poolt nihutatuna tekkinud tajumine, mis muudab need teised hetketi nähtavaks.
Kõige lihtsamad ja kergemini kättesaadavad tajunihked on võnkumine mehe ja naise kihis (shemaled, lesbid), kuid sinna ei tohi kinni jääda vaid sealt edasi sissepoole on juba palju huvitavamad maailmad.
Täpselt samasugune kihiline on ka maa enda struktuur, et rännata eri kihtides ja suhelda nende kihtide elanikega on vaja luua grupp, kes toetab oma jõuga neid rännakuid ja kellele siis rändaja saab jutustada oma rännakutest. Rändurit ennast nimetatakse meediumiks. Seega igas kohas, kus me ka ei oleks on olemas needsamad teised olemise kihid ja maailmad kus elatakse, mõni meist nihkub korraks oma teadvusega nende sagedusse ja kisab hirmunult näe tondid, aga siin on veel üks tõsine meie teadvuse kiiks, me näime ka kõige erinevamaid olemusi tuttavates vormides näiteks inimeste loomade või arvutimängude tegelaste kujul. Seega tontide väljakutsumisel üks kutsujate ringis on meedium ja teised tema toetusgrupp. Ohtlik on seejuures tõsiasi, et nihkumisel uude asendisse võib teadvus jäädagi hulpima eri sageduste vahel ja inimene kaotab kindlapiirilise maailmapildi mille tulemuseks on aga hullumaja.
Aga osa nihkunutest õpib ise fikseerima oma teadvust eri asendites ja näiteks naistel vanal ajal oli kombeks oma teadvus nn alla paremale umbes ussripatsi kohale nihutada ja libahundiks muutuda.
Aga sellel on oma kalk saatus, jäädes hundiks on ka eluaeg hundi eluaastatega mõõdetud.
Ilusat tontide otsingut aga tegelikult oma teadvuse nihutamist tonte nägema.
Vasta
  


Võimalikud seotud teemad...
Teema: Autor Vastuseid: Vaatamisi: Viimane postitus
  Eesti paranormaalsed nähtused epn 73 37,049 04-09-2017, 11:43
Viimane postitus: Müstik
  Chasing ParanormalEST - mida arvate? tech 120 49,692 08-07-2017, 20:40
Viimane postitus: sakala
  Mida arvate Huff Paranomalist Sekhmet 2 3,754 27-06-2017, 00:40
Viimane postitus: Veiko
  Mida vaimud kannavad? Hallucigenia 32 17,346 14-01-2013, 01:05
Viimane postitus: Pia
  Mida vaimud siit maailmast tahavad? SuperHit80 31 16,301 01-02-2012, 21:46
Viimane postitus: Ginger
  Keegi teab, kuidas vaime tagasi ajada? omaspilves 20 10,750 02-12-2011, 00:14
Viimane postitus: Kilu-Mari
  Mida tohib küsida ja mida mitte ? OuijaFan 28 15,221 13-09-2011, 08:28
Viimane postitus: akvamariin
  paranormaalseid kohti, mida koos külastada Tartus? GZBoy 9 13,573 27-10-2010, 23:56
Viimane postitus: Päikeseinsener

Alamfoorumi hüpe:


Kasutaja, kes vaatavad seda teemat:
1 külali(st)ne

Expand chat