Postita vastus 
 
Teema reiting:
  • 0 Häält - 0 keskmine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuhu on Universumist kadunud 3 aatomit?
Autor Sõnum
Arlich
Vana kala

Postitusi: 513
Liitunud: May 2006
12-11-2006 22:00
Postitus: #1
Kuhu on Universumist kadunud 3 aatomit?
Järgnevalt püüan nii teadust ja usku omavahel kombineerides valgustada mitmeid, Vaimsel Teel liikujale, olulisi küsimusi, lõhkudes meid arengul piiravaid näilisi vastuolusid ja pähetuubitud tõekspidamisi, mis ei kajasta reaalset tegelikkust ning oma olemusega takistavad meie vaimul ja mõistusel vabalt edasi arenemast ja kasvamast, nagu:

Teaduse ja usu vastuolu näilisus.
Füüsiline surm ja hinge surematus. Hinge atomaarne olemus.
Mateeria, idee, substantsi, aja ja ruumi küsimus.
jt. paljud antud temaatikaga seoses päevakorda tõusvad küsimused.


Lahates neid teemasid saame ehk ka lõpuks vastuse, et kuhu need 3 aatomit siis Universumist kadunud on!

Muidugi pole antud temaatika puht-teaduslik ega puht-vaimne, vaid kaldumata sügavatesse äärmustesse püüab kombineerida harmoniseeritult ühtlasi mõlemat.
---
Küsimuste püstitamine. Teaduselt ja usult näilise erinevuse katte eemaldamine.

Meie tegelikul elul siin maailmas avaldub kaks erinevat külge, kaks erinevat mõtet, mis on näiliselt teineteise vastu. See olukord peegeldub ilmekalt tavapärases usus ja teaduses ning nende sisemises vastuolus - selle alusel ei usk ega teadus pole ühtsed, st. iga teadlane võib avaldada teaduse raames isiklikke mõtteid ja arvamusi, mis kõnelevad otse sirgjoones teaduse vastu (sama esineb ka uskliku puhul usu küsimustes). Seda sellepärast, et kumbagi alused pole maailmas siiani kooskõlastatud. Ja teaduse suhe usuga on muutunud selle kõige juures vaenulikuks, nagu oleks meile enesestmõistetav, et need kaks ei saaks eksisteerida omavahel kooskõlas, harmoonias.

Ükskõik kumbalt poolt lähtudes, kas teaduse või usu seisukohalt, siis oluliseks jääb ikkagi tõe leidmine ja väljaselgitamine. Kaks tõde ei saa aga oma valdkonnast väljuda ning seista ühes küsimuses teineteise vastu, st. et usuline tõde ei saa olla teadusliku tõe vastu ega vastupidi. Küll võib aga usk olla usu vastu, teaduslik seisukoht teadusliku vastu. Siis on vähemalt üks neist ekslik, vahel aga ka mõlemad.

Kui aga väidetakse, et usk ja teadus on põhimõttelised vastased, siis on tegemist ränga eksitusega.
Teaduslik tõde ei saa olla usuliselt vale ega usuline tõde teaduslikult vale.
Vale on ka seisukoht, mille alusel usk algab "sealpool teadust". See muudaks usu nimelt teadmatuseks või teaduse piiritaguseks, aga mitte selle paariliseks. Sel juhul peaks ka usklikul olema ülevaade teadusest, et teada seda, mida teadus ei tea ja mida võib või tuleb uskuda. Et sellist väidet esineb ka usukaitsjate poolel, näiliselt usu üleoleku mõttes, siis ei märka seda liiki kaitsjad, et nõnda tehakse usk aga otseteed teadusest sõltuvaks, mis ei ole aga õige - see annab usule võõra ja ühekülgse iseloomu. Usk, mille ainus tugev külg on teadmatus, põhineb valel eeldusel.

Seepärast esitame siinkohal küsimuse: Kas hinge surematuse eitamine on teaduslik?
Ja vastame sellele kohe eitavalt. St. et surematuse küsimus ei saa olla ainult usu, vaid ka teaduse küsimus - sõltumata igasugustest eeldustest.

Sügavamale hinge surematuse olemasollu süübides märkame aga peagi, et juba sellise ettevõtmise teaduslikult jaatavas mõttes läbiviimine võib paista hädaohtlik.
Kellele? - Aga loomulikult traditsioonilisele usule endale.
Kuidas nii? - Meil on maailmas juurdunud arvamus, et usu aluseks on nimelt mõistusele võimatud asjad, ja et nende võimatuste uskumine on teene Jumala ees.
Selle alusel oleks aga ju mitte ainult usklik inimene, vaid ka Jumal ise teaduse vastane.
Et mõned on hirmul sellise usu kaotamise pärast, siis on hinge surematuse teaduslik tõestamine usuvastane tegu! Sest usk, nagu meie seda siiani tunneme, tahab olla pime. Nii et kui teadus tuleb usule appi, siis teeb ta usule kahju ja lõhub selle pimeduseloori ära.
Usk seega ei tahagi teistsugust kui iseenesele vastast teadust. Usk ei tahagi ususõbralikku teadust - muidu läheb usu senine pimedus kaduma.
Säärane usk paneb (ja on tänapäeval vaimse ärkamise raames juba paljusid pannud) küsima: mis usk see siis õieti on? Kelleks peab selline usk siis oma Jumalat? Kas selline Jumal, kes armastab usupimedust ja kardab teadust, kas see ongi üldse õige Jumal? Ja sellel usul on nii suur õigus, et ta pöörab pea peale hulga olulisi tõdesid ja nõuab, et ka teised inimesed peaksid oma mõistusest lahti ütlema ning paneb seejuures veel pahaks, kui ta nõudmised läbi ei lähe. Või on see hoopis mõne salajase ja kurja kildkonna keeruline mäng, et mõttetuste ja mõttevastasustega tumedaid erisihte saavutada? Säärane mõtte- ja teovõimetu usk nõuab endale veel pühaduse paistet, aukartust ja eesõigusi!
Eelneva põhjal ilmnebki selgelt vale mõtteviis, mis ei vii meid Tõe ja Valguse juurde vaid hoopis eemale neist. Väljakujunenud usu mõiste ei ole paljudele puhas ja selge. Usk ei ole mitte vale ja võimatuste tõekspidamine, usk on - teadmine (=võim), mis maailma võidab, mitte võimatuste ega mõttetustega, vaid inimestes esineva ja avalduva Jumaliku Tõe (teadmiste) ja Vaimu Väega, elavate inimeste mõjul.

Vastupidine näide on meil olemas Keskaja näol, kus usk valitses ränga surve, tule ja mõõgaga, kuid ei võitnud, vaid kaotas. Valguse Meistrid, erinevad Valguseolendid ja kõik Suured Vaimsed Õpetajad, ei soovita aga inimesele nõrka usku, mis väliselt võimult tuge otsib, vaid jõulist usku, mis ei tunne hirmu mõistuse ega teaduse ees, mis ei elata end õigelt teelt eksinud preestrite võõra usuga, vaid tunnustavad ainult seda usku, mis tõstab inimese tõeliseks Jumala vääriliseks inimeseks.

Õppida ja edasi areneda maailmas pole aga võimalik, kui igal sammul ei toimu mõistete, sündmuste, jõudude, nähtuste jne. selgitamist. Näiteks ristiusu ilmutus pole ju teadusevastane, vaid kristlik ilmutus eeldab ja nõuab arupärast mõtlemist. Miks? Sest, kui ilmutus peaks tõesti nii erinema, nii lahku minema mõistuspärasusest (nagu mõned väidavad), siis ei peaks ilmutus olema inimestele ju üldse kättesaadav, ka isegi mitte prohvetitele. Siis ei peaks ka evangeelium olema üldse kellelegi arusaadav. Mis tähendus või väärtus oleks ilmutusel, mis jääks oluliselt ja jäädavalt inimestele võõraks? Hoopis teine on olukord, kui ilmutus on teadmistelt suur ja mõttelt sügav, et paneb mõtlema vastasedki. Siis on ka usul väärtus, siis teeb ta väärilist imet, ta ilmutab oma võimu, mida seni ei tuntud, aga nüüd nõutakse taga.
Lihtsa näitena võib ju tuua Jeesuse Kristuse enda, kes ei sundinud usku kellegile peale ei kavaluse ega ähvardustega. Ja kui mõned säärased sõnad on Talle hiljem suhu pandud, siis võime need kergesti ka ära tunda. Ehtsad Kristuse sõnad ja teod olid alati selged ja puhtad, Kristuse vaim on alati ülimalt selge ja Tema mõistus nii terav, et keegi ei suutnud tol ajal neid tumestada ega nüristada. Tänu inimkonna üpris pikale ajaloole ja paljudele muutustele ning suurtele kogemustele on meil võimalik tänapäeval nendest hoopiski paremini aru saada, kui eelnevatel põlvedel. Nende alusel saame teha hulga järeldusi, mis näitavad, et kristlus ei olnud ainult uus usk, vaid tõi ka uue vaate elule ja maailmale, mis isegi ületas endise teaduse alused.

Seega pole teadus ja usk tegelikkuses vastandid ega lahutamatud (vaid täiendpooled tõe/tegelikkuse väljaselgitamisel), vaid on ekslike arusaamade põhjal üksteisest eristatud.

Seega, mida kujutab endast üldse tänapäeva teadus?
Suuremalt jaolt saavad nüüdsed politiseeritud ja kommertsialiseerunud teaduste saavutused kas relvadeks või tehnoloogiateks, mis on mõeldud elu hävitamiseks Maa peal.

Ja teisalt jälle muutub sageli religioon konfliktide ja sõdade põhjuseks. Mitte juhuslikult ei ole tekkinud maailmas selline paradoksaalne määratlus: ei ole selliseid kuritegusid, mida ei teeks kristlased ja moslemid...oma Jumala nimel!

Teiseks on aga teaduse põhiliseks hädaks kujunenud täielik vaimsuse puudumine. Ja samas patustavad kirikutegelased jälle liigse dogmatismi ja teadusevastasusega. Enamjaolt ei järgi nad paremaid ja vaieldamatuid teaduse saavutusi, vaid tunnustavad neid vahel harva ja seejuures kohandatult oma dogmadele. Tegelik ühtsus on seega purustatud ja harmoonia kaotatud.

Vaimsuseta teadus ja teadusvastane religioon pluss suurema osa inimkonna harimatus/võhiklikkus - need ongi selle kurjuse algpõhjuseks, mis viib meie maailma globaalse katastroofi poole, mida nimetatakse tabavalt Armageddoniks!

Õigluse huvides eksisteerib siinjuures aga ka positiivne moment, mis avaldub eelkõige kasvavas trendis inimeste Suures Soovis tulla tagasi oma tegelike vaimsete juurte juurde, mis said oma alguse iidsetel aegadel, kui Maal eksisteeris Paradiis.
Siis olid templid ühendatult teaduse ja vaimu keskused, siis valitses kõikjal Rahu, mis oli üles ehitatud üksteisemõistmisele ja Loojaga ühtekuulumisele.

Eelneva jutu põhjal (küll mitte eriti süviti analüüsitult) pole teadus ja usk (religioon) lahutamatud, vaid Tõe väljaselgitamiseks vajalikud moodused - tomides õigesti ja efektiivselt ainult ühendatult/kombineeritult, aga mitte eraldi.

See on aga meile antud kontekstis väga tähtis kogu järgneva materjali kohta, sest meie küsimused (kas on üldse hinge? Kas esksiteerib hinge surematus? Mis on surm? jne.) on suure ulatusega maailmavaatelised küsimused, mis nõuavad mitmekülgset ja järjekindlat käsitlust. Kui me tahame siinkohal leida teaduslikke vastuseid, siis ei lähtu meie usulisest, vaid teaduslikust seisukohast, ja asume esmalt teaduste teaduse ehk mõtteteaduse pinnale, et eelkõike selgitada teaduste lõppkokkuvõtteid, mida nimetatakse lühidalt maailmavaateiks.
---
Vahemärkus:
Usu esindajate suhtumist maailma on 4 tüüpi:
1) täiseitav - seisukoht on lihasuretajatel munkadel ja üldse igasuguse kloostrimoraali pooldajatel, kes näevad pattu kõiges maises, mateerias, lihas ja poolitavad maailma seejuures dualistlikult kahe põhiprintsiibi (liha ja vaimu või idee ja mateeria) vahel;
2) täisjaatav - see on üheprintsiibiline (monistlik) materialism, mis tuletab ka vaimuelu mateeriast ja tunneb elujoovastust "loomuliku" elu alusel (näiteks renessansi ajajärk);
3) kompromiss - see seisukoht väljendub kahesuguses moraalis: üks rangem - kloostrile; teine mõõdukas - ilmalikele nagu katoliiklikus kirikus;
4) orgaaniline-harmooniline - see seisukoht kehtib seal, kus ei lähtuta ühest või teisest põhiprintsiibist kui ainsast või eelistatust ega looda kunstlikku kompromissi, vaid leitakse normaalne alus ja kord tööks "selles" maailmas (tunnistab iga ausa töö, ka riigijuhtimise, abielu ja perekonnaelu Jumala teenimiseks ning seab jalule kooskõla paljude vaenulike äärmuste vahel).
---

(jätkub)Muudetud: 13-11-06 kell 01:16:48 Arlich

Minu materjalid : Mystery Babylon the Great / The Biblical Flat Earth
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Müstik
Shambalas

Postitusi: 13,074
Liitunud: Oct 2004
14-11-2006 19:48
Postitus: #2
 
Arlich:
/Ükskõik kumbalt poolt lähtudes, kas teaduse või usu seisukohalt, siis oluliseks jääb ikkagi tõe leidmine ja väljaselgitamine. Kaks tõde ei saa aga oma valdkonnast väljuda ning seista ühes küsimuses teineteise vastu, st. et usuline tõde ei saa olla teadusliku tõe vastu ega vastupidi. Küll võib aga usk olla usu vastu, teaduslik seisukoht teadusliku vastu. Siis on vähemalt üks neist ekslik, vahel aga ka mõlemad./
Täiesti nõus sinuga.
Arlich:
/Kui aga väidetakse, et usk ja teadus on põhimõttelised vastased, siis on tegemist ränga eksitusega.
Teaduslik tõde ei saa olla usuliselt vale ega usuline tõde teaduslikult vale.
Ja vastame sellele kohe eitavalt. St. et surematuse küsimus ei saa olla ainult usu, vaid ka teaduse küsimus - sõltumata igasugustest eeldustest./
Aga teadlased ei tegele surematuse küsimusega.Kahjuks.

Arlich:
/Eelneva põhjal ilmnebki selgelt vale mõtteviis, mis ei vii meid Tõe ja Valguse juurde vaid hoopis eemale neist. Väljakujunenud usu mõiste ei ole paljudele puhas ja selge. Usk ei ole mitte vale ja võimatuste tõekspidamine, usk on - teadmine (=võim), mis maailma võidab, mitte võimatuste ega mõttetustega, vaid inimestes esineva ja avalduva Jumaliku Tõe (teadmiste) ja Vaimu Väega, elavate inimeste mõjul.

Seega pole teadus ja usk tegelikkuses vastandid ega lahutamatud (vaid täiendpooled tõe/tegelikkuse väljaselgitamisel), vaid on ekslike arusaamade põhjal üksteisest eristatud.


Vaimsuseta teadus ja teadusvastane religioon pluss suurema osa inimkonna harimatus/võhiklikkus - need ongi selle kurjuse algpõhjuseks, mis viib meie maailma globaalse katastroofi poole, mida nimetatakse tabavalt Armageddoniks!/

Jah, kui ainult teadus muutuks vaimsemaks ja usklikud teaduse suhtes sallivamaks!

Muudetud: 14-11-06 kell 17:50:47 Müstik

Maailm on täis lahendamata mõistatusi ja mõned neist on veel saladuslikumad, kui üldse osatakse ette kujutada.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Arlich
Vana kala

Postitusi: 513
Liitunud: May 2006
14-11-2006 22:09
Postitus: #3
 
Tsitaat:Algselt postitas: Müstik
Aga teadlased ei tegele surematuse küsimusega.Kahjuks.

Müstik: siinkohal olen teisel arvamusel!
Võib-olla esimesel silmapilgul tundub meile jah, et standartne ja üldlevinud teadus kui selline nagu ei tegeleks surematuse küsimusega (muidugi ei tee seda mingid elektroonika või mehaanika teadused), aga teaduse valdkondi käsitledes jõuame kohe näiteks sellise teadusharuni kui geenitehnoloogia. Ja siinkohal muutuvad hinge (bioeetika suund) ja surematuse küsimused kohe aktuaalseks. Küsimused nagu inimrakkude jagunemine, inimkeha pidev taasuuenemine, vananemisgeenide väljalülitamine (mis muudaks keha "surematuks") ja muud elu pikendamise võimalused, on selles vallas eriti aktuaalsed (küll aga usuliste seisukohtadega vähe- või mittearvestavad). Samuti kloonimise küsimus, inimmõistuse ümberprogrammeerimine ja hinge tehniline siirdamine ühest kehast teise (mis pidi "põranda all" ka juba võimalik olema). Iga antud temaatikaga tegelemiseks on oma teadused või teadusharud.

Teisalt on ka näiteks psühholoogia teadus, mis uurib inimese (ja ka loomade) hinge- ja vaimuelu, (kuid lähtub siinjuures diagnooside jms. panemisel enamjaolt füüsilise maailma -keha, välismõjud, vanemad, raske lapsepõlv jne. -mõjuritest).

Seega on teadused ikkagi enamjaolt vaimsuseta teadused, st. ei arvesta muuseas ka Vaimsete Seadustega.
Ja vastupidi - kui toimub mingi "ime" vääriline teaduslik läbimurre, mis paljuski aitaks vaimse maailma seisukohti lahtiseletada ja võimendada, siis usu seisukohast neid enamjaolt ju eiratakse...Vastasel juhul peaksime ju (vaimsust arvestades) kõik koolifüüsika ja -keemia raamatud ja samas (teaduse läbimurdeid arvestades) ka paljud vaimsed raamatud ümber kirjutama, sest nad ei kajastaks ju tegelikkust...
Aga küllap on teatud "ringkonnad" huvitatud pimeduse ja väärõpetuste säilimisest meie eludes, sest teadmatuse ja hirmu abil on meid kerge siduda ja valitseda, aga teadmiste omamisel ja hirmude puudumisel oleksime ju kontrollimatud ja vabad...


Muudetud: 14-11-06 kell 22:37:32 Arlich

Minu materjalid : Mystery Babylon the Great / The Biblical Flat Earth
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Müstik
Shambalas

Postitusi: 13,074
Liitunud: Oct 2004
15-11-2006 15:03
Postitus: #4
 
Ei osanud geenitehnoloogiat hinge surematusega siduda. Täiesti uudne teave minu jaoks on hinge tehniline siirdamine ühest kehast teise! Kuidas see küll võimalik saab olla?...Uskumatu! Millega kõik katseid ei tehta!
Minu mõistus lihtsalt nii kaugele ei küüni. Aga mõtlen, et eks ole ju kirjandusteadus igati hinge ja vaimuelu uurimisega seotud. Küll ainult vaimsel tasandil. Ja muidugi psühhiaatria.
Siis veel meenus, et kunagi uurisin taandushüpnoosi ehk regressiooni ja muidugi tegelevad sellega teadlased. Ja mida muud nad siis ikka uurivad, kui hinge surematust, st eelmisi elusid ehk reinkarneeurumist. Väga palju tegeles nende uuringutega Raimond Moody.
Tänapäeva uurijaist on tuntuim Virginia ülikooli psühhiaatriaprofessor Ian Stevenson. Ta on uurinud 3000 juhtumit, mille puhul inimesed mäletavad oma eelmisi elusid. On uurinud ka lapsi. Paranähtuste uurijal Arnold B l o x h a m i l on taandushüpnoosis
ette tulnud ajaloolisi detaile, mis on osutunud uskumatult täpseiks. Eks needki uuringuid tõesta ju hinge surematust. Ja niisuguseid uuringuid on palju kasutatud ka sõjaväelistel kaalutlustel.
Aga kristlased ei usu ju hinge surematusse ja sellesse, et sünnime maailma mitmeid kordi?...Aga sellesse, et kuri vaim meisse pugeda võib (eksortsism), sellesse jälle usuvad. Saa neist siis aru.
Muuseas, kas keegi oskab inglise keelde tõlkida sõna taandushüpnoos?

Maailm on täis lahendamata mõistatusi ja mõned neist on veel saladuslikumad, kui üldse osatakse ette kujutada.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Hallucigenia
Veteran

Postitusi: 3,548
Liitunud: Dec 2004
15-11-2006 18:36
Postitus: #5
 
Tsitaat:Algselt postitas: Müstik
Muuseas, kas keegi oskab inglise keelde tõlkida sõna taandushüpnoos?

regressive hypnosis
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Arlich
Vana kala

Postitusi: 513
Liitunud: May 2006
16-11-2006 00:29
Postitus: #6
 
Tsitaat:Algselt postitas: Müstik
Aga kristlased ei usu ju hinge surematusse ja sellesse, et sünnime maailma mitmeid kordi?...Aga sellesse, et kuri vaim meisse pugeda võib (eksortsism), sellesse jälle usuvad. Saa neist siis aru.

Jah, keerulised lood on nende kristlastega (mitte kõigiga loomulikult) - usuvad, aga sageli pealiskaudselt; teenivad, aga mitte südamest ja armastusega; loevad küll Piiblit, aga aru ei saa mitte tuhkagi. Ja kuna südamest ei palveta või ei suuda palve tegelikust olemusest ja jumalikest seadustest aru saada, siis käivad valel teel või koputavad nagu pimedad vale ukse pihta. Kõik saab aga alguse sellest, et tegelikkuses otsitakse oma Jumalat, lunastajat ja päästjat ikkagi välisest maailmast, kuskilt füüsilise taevavõlvi kõrgustest, aga mitte oma südamest.

Ja algsed kristlased ju uskusid ümbersündi!

Sest nagu ma ühes oma postituses kirjutasin, siis kurb lugu ristiusu poolelt on see, et kurjade kavatsustega eemaldati Konstantinoopoli Nõukogu poolt 550 aastal A.D. järgmine osa Pühakirja doktriinist:
- nimelt see osa, mis algse temaatikana õpetas meile seda, et inimhing (kui elu ise), on surematu ja et see laskub alla siia jämedasse mateeriasse mitte ainult üks kord, vaid mitmeid kordi ja seda selleks, et see saavutaks lõpliku eesmärgina sellise täiuslikkuse, mida ükski elusolend nähtavas maailmas pole veel saavutanud!.

Seega jäeti välja "pisikene" mõttetera ümbersündimisest ja inimese täiustumisest! Sad

Minu materjalid : Mystery Babylon the Great / The Biblical Flat Earth
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Müstik
Shambalas

Postitusi: 13,074
Liitunud: Oct 2004
13-10-2012 16:58
Postitus: #7
RE: Kuhu on Universumist kadunud 3 aatomit?
Väga sügavmõttelised mõtted ja juba ammu ei ole selles teemas keegi kaasa mõtelnud.
Muuseas, viimasel ajal on hakatud foorumis mõnede poolt isegi teooofiat miskipärast usuks pidama.
Seda see aga ei ole. Tuleb ikkagi teha vahet teoloogial ja teosoofial.
Teosoofia on lihtsalt väljendudes unarusse jäetud muistne tarkus.

http://www.bioneer.ee/eluviis/ilu/aid-23...tne-tarkus

Vahel on mul tunne, et kõik need kes ebatäielikku Piiblit lugenud, ongi need, kes vaidlevad sellele vastu, et "inimhing (kui elu ise), on surematu ja et see laskub alla siia jämedasse mateeriasse mitte ainult üks kord, vaid mitmeid kordi ja seda selleks, et see saavutaks lõpliku eesmärgina sellise täiuslikkuse."

Maailm on täis lahendamata mõistatusi ja mõned neist on veel saladuslikumad, kui üldse osatakse ette kujutada.
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
LolaWood
Uustulnukas

Postitusi: 3
Liitunud: Oct 2012
29-10-2012 04:49
Postitus: #8
RE: Kuhu on Universumist kadunud 3 aatomit?
Tänan, ma saan aru.

We all know and realize the importance of a good pair of Football boots
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Postita vastus 


Võimalikud seotud teemad...
Teema: Autor Vastuseid: Vaatamisi: Viimane postitus
  Kadunud. Sensitiivne abi. Tom 81 42,370 11-01-2020 20:36
Viimane postitus: sakala
  Palun abi kadunud id kaardi leidmisel Tiiuke 7 2,718 20-12-2014 14:16
Viimane postitus: Digitaria
  Kuhu kaovad surkijad? paadikapten 25 6,194 27-06-2012 14:23
Viimane postitus: Celtic
  palun abi kadunud sõbra leidmisel tsill 10 4,250 03-05-2012 20:50
Viimane postitus: Liine
  Kuhu on kadunud ajad ... zepac 12 3,358 19-12-2006 15:07
Viimane postitus: Flash

Vali alamfoorum:


Kasutaja(d) vaatamas seda teemat: 1 külalist

gro.bew-arap[tä]bew-arap | Para-web | Tagasi üles | Tagasi sisu juurde | Mobile Version | RSS voog